http://vnmedia.vn/thi-truong/201702/bo-cong-thuong-noi-gi-sau-chi-dao-kiem-tra-tai-san-thu-truong-ho-thi-kim-thoa-556974/v3.txt
Bộ Công Thương nói gì sau chỉ đạo kiểm tra tài sản Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa?

Bộ Công Thương nói gì sau chỉ đạo kiểm tra tài sản Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa?

07:50' 17/02/2017 (GMT+7)
|

(VnMedia) – Bộ Công Thương khẳng định: “Ban cán sự đảng Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan hữu quan để thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và kịp thời ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư".

Bộ Công Thương cho biết, đã nhận được văn bản ngày 16/2 từ Văn phòng Trung ương Đảng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, về việc làm rõ thông tin báo nêu về tài sản Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa.

Trước chỉ đạo này, Bộ Công Thương cho hay, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan hữu quan để thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và kịp thời ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về các bài báo liên quan đến bà Hồ Thị Kim Thoa.

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa.
Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa.

Trước đó, tại Công văn số 3308-CV/VPTW, ngày 16/2/2017 thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về các bài báo liên quan đến đồng chí Hồ Thị Kim Thoa, đã yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ khẩn trương kiểm tra, thanh tra, xem xét, kết luận những nội dung mà các bài báo đã nêu và những vấn đề khác có liên quan và sớm báo cáo kết quả với Ban Bí thư.

Cùng với đó, yêu cầu Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật có liên quan để sớm sửa đổi hoặc kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các quy định, khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phòng, chống thất thoát tài sản của Nhà nước, ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong quá trình thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước.

Yến Nhi