Xếp hạng môi trường kinh doanh Việt Nam tăng mạnh

10:55' 11/01/2017 (GMT+7)
|
(VnMedia) - Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới, xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam 2016 tăng tới 9 bậc, xếp thứ 82/189 quốc gia được xếp hạng.
 
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2016, môi trường đầu tư của Việt Nam tiếp tục được cải thiện nhờ những tiến bộ trong cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục đầu tư theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật Đầu tư sửa đổi, những đổi mới hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo.
 
Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2016 là năm cộng đồng doanh nghiệp nhận được nhiều sự quan tâm nhất của cả hệ thống chính trị và xã hội. Hoạt động phát triển doanh nghiệp ghi dấu với sự đột phá mạnh mẽ cả về số lượng doanh nghiệp thành lập mới, lẫn số vốn cam kết khi khởi nghiệp.
 
Trước những cải cách này, trong năm 2016, môi trường kinh doanh của Việt Nam đã tăng lên đáng kể. Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới, xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam 2016 tăng tới 9 bậc, xếp thứ 82/189 quốc gia được xếp hạng.
 
Trong năm 2016, môi trường kinh doanh của Việt Nam đã tăng lên đáng kể. Ảnh minh họa
Trong năm 2016, môi trường kinh doanh của Việt Nam đã tăng lên đáng kể. Ảnh minh họa
 
Năm 2016 cả nước có 110.100 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 891.094 tỷ đồng, tăng 16,2% về số lượng doanh nghiệp và tăng 48,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.
 
Có 26.689 doanh nghiệp trước đây khó khăn ngừng hoạt động nay quay trở lại hoạt động, tăng 24,1% so với cùng kỳ. Có 40.750 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 26,9% so với cùng kỳ năm 2015.
 
Về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, năm 2016 cả nước đã cổ phần hóa 52 doanh nghiệp Nhà nước và 3 đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện sắp xếp theo các hình thức khác đối với 12 doanh nghiệp, giải thể 10 doanh nghiệp, phá sản 1 doanh nghiệp và bán 1 doanh nghiệp.
 
Về thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đã thực hiện bán phần vốn nhà nước không cần nắm giữ  tại doanh nghiệp khác với tổng số sách là 4.493,7 tỷ đồng, thu về ngân sách 7.098,86 tỷ đồng.
 
Yến Nhi