Thanh tra việc thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia

08:59' 06/01/2017 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Thanh tra Bộ Xây dựng vừa công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Theo đó, thanh tra Bộ Xây dựng sẽ tổ chức thanh tra việc thực hiện chiến lược nhà ở giai đoạn năm 2011-2015, kết quả thực hiện năm 2016, chiến lược hành động thực hiện nhà ở quốc gia giai đoạn 2017-2020 và các nhiệm vụ khác quy định trong Quyết định 2127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, phát hiện những vướng mắc trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia để kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung; kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật đối với những tổ chức, cá nhân nếu có. Thời hạn thanh tra trong 45 ngày làm việc.

Trên cơ sở hệ thống văn bản, số liệu thống kê tại các địa phương, Đoàn Thanh tra sẽ kiểm tra thực địa, phát hiện những vướng mắc, tồn tại của cơ chế, chính sách trong việc thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, từ đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn hoặc kiến nghị xử lý đối với tổ chức, cá nhân nếu có sai phạm, nhất là việc sử dụng gói hỗ trợ vốn vay phát triển nhà ở xã hội 30.000 tỷ đồng.

Tại miền Bắc,  thanh tra Bộ sẽ  thanh tra việc xây dựng nhà ở xã hội, nhà thu nhaaph thấp, nhà ở công nhân, sinh viên, nhà ở thương mại trên địa bàn 7 tỉnh, thành phố bao gồm Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lạng Sơn. 

Khánh An