Những cuộc cải cách "chưa từng có trong lịch sử" của Bộ Công Thương

07:33' 29/01/2017 (GMT+7)
|
(VnMedia) - Bãi bỏ và đơn giản hoá 123 thủ tục hành chính; Thu hồi hàng loạt quyết định bổ nhiệm nhân sự; “Xóa sổ” hàng loạt công ty đa cấp… là những cuộc cải cách đột phá và “chưa từng có trong lịch sử” của ngành Công Thương.
 
Bãi bỏ và đơn giản hoá 123 thủ tục hành chính
 
Chiếm hơn 8% ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (22/267); kiểm soát 447 thủ tục hành chính, ngành Công Thương được coi là một lĩnh vực quan trọng đối với quản lý nhà nước về kinh tế. Các quy định và thủ tục hành chính trong ngành Công Thương có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nói chung.
 
Theo đó, giữa tháng 11/2016, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã công bố xóa bỏ 15 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 108 thủ tục khác trong số 443 thủ tục ở 19 lĩnh vực kinh doanh từ cấp xã tới cấp trung ương, tương đương với đơn giản hóa 27,8% tổng số thủ tục hành chính hiện có, nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp khi tiếp cận. 
 
Các lĩnh vực đơn giản hóa thủ tục của Bộ gồm kiểm tra chất lượng thép sản xuất, nhập khẩu (5 thủ tục), thương mại quốc tế (3 thủ tục), công nghiệp nặng (2 thủ tục), sản xuất kinh doanh thuốc lá (6 thủ tục), kinh doanh khí (18 thủ tục), kinh doanh rượu (19 thủ tục), xăng dầu (15 thủ tục), an toàn thực phẩm (12 thủ tục), xuất nhập khẩu (8 thủ tục), xúc tiến thương mại (5 thủ tục), quản lý cạnh tranh (1 thủ tục)...
 
Như vậy, đây là cuộc cải cách “chưa từng có trong lịch sử” ngành Công Thương từ rất nhiều năm nay. 
 
Thu hồi hàng loạt quyết định bổ nhiệm nhân sự
 
Cuối tháng 12 vừa qua, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ triển khai rà soát và thống nhất ban hành Nghị quyết xử lý một số trường hợp cán bộ được bổ nhiệm không đúng quy định nêu tại kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
 
Theo đó, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương báo cáo Ban Tổ chức Trung ương đưa 3 trường hợp Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Sơn và Võ Thanh Hà ra khỏi quy hoạch chức danh Thứ trưởng Bộ Công Thương giai đoạn 2016-2021.
 
Theo đó, thu hồi các Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm, điều động cán bộ không đúng quy định. Cụ thể:
 
Đối với trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh: Thu hồi Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Công Thương, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Đà Nẵng; Quyết định bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng, Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công Thương.
 
Từ trái qua: Ông Trịnh Xuân Thanh, ông Vũ Đình Duy, ông Vũ Quang Hải
Từ trái qua: Ông Trịnh Xuân Thanh, ông Vũ Đình Duy, ông Vũ Quang Hải
 
Đối với trường hợp của ông Vũ Quang Hải: Thu hồi Quyết định bổ nhiệm Kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; Quyết định bổ nhiệm Hàm Phó Vụ trưởng; Quyết định đồng ý điều động ông Vũ Quang Hải đến nhận công tác tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và đề cử tham gia Hội đồng quản trị SABECO.
 
Đối với trường hợp của ông Vũ Đình Duy: Thu hồi Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đối với ông Vũ Đình Duy. 
 
Đối với trường hợp của bà Vũ Thúy Huệ: Thu hồi Quyết định điều động và bổ nhiệm bà Vũ Thúy Huệ giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Bộ Công Thương, đại diện Tổng cục Năng lượng tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, đồng ý để bà Vũ Thúy Huệ được thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.
 
Đối với trường hợp ông Võ Thanh Hà: Thu hồi Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công Thương đối với ông Võ Thanh Hà.
 
Ban cán sự đảng cũng đã ra Nghị quyết hủy bỏ mục 3, phần III, Thông báo số 619-TB-BCSĐ ngày 26 tháng 9 năm 2015 của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương về việc điều động đồng chí Vũ Hùng Sơn, Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại giữ chức Chánh Văn phòng kiêm thư ký Bộ trưởng.
 
“Xóa sổ” hàng loạt công ty đa cấp
 
Tính đến hết tháng 12, Bộ Công Thương đã thu hồi giấy chứng nhận và quyết định chấm dứt, tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp đối với hơn 30 công ty kinh doanh đa cấp. Hiện tại, số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đã giảm khoảng một nửa so với con số 67 công ty năm 2015. Số lượng người tham gia bán hàng đa cấp đang hoạt động trong  6 tháng đầu năm 2016 là khoảng 500.000 người (giảm 57% so với cùng kỳ năm 2015 với hơn 1,16 triệu người). 
 
 
Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng bắt tay vào thanh tra hàng loạt doanh nghiệp đa cấp lớn như: Công ty TNHH Amway Việt Nam, Công ty TNHH Unicity Marketing, Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, Công ty cổ phần Liên minh tiêu dùng Việt Nam, Công ty cổ phần Liên kết tri thức, Công ty cổ phần Tập đoàn liên kết Việt Nam và Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long.
 
Trước đó, Bộ cũng đã kiểm tra và xử phạt Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam vì một số hành vi vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp với số tiền phạt 110 triệu đồng. Riêng việc kiểm tra Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy vẫn chưa kết thúc do trong thời gian tiến hành kiểm tra, Bộ Công Thương đã nhận được nhiều khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp đối với công ty này.
 
Tái cấu trúc bộ máy
 
Sau khi đảm nhận vị trí Bộ trưởng Bộ Công Thương, nói về công tác cán bộ, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, là một Bộ kinh tế đa ngành, quản lý nhiều lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế đất nước, vì vậy, Bộ Công Thương rất cần những người đứng đầu thực sự có năng lực, tâm huyết.
 
Khẳng định sẽ là một trong những cơ quan đi đầu trong tái cơ cấu bộ máy, đổi mới công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cùng Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương đã tiến hành lấy ý kiến rộng rãi về kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, tránh cồng kềnh, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.  
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cùng Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương đã tiến hành lấy ý kiến rộng rãi về kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cùng Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương đã tiến hành lấy ý kiến rộng rãi về kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn
Theo đó, phương án xây dựng cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016 - 2020 giảm từ 35 đầu mối xuống còn 28 đầu mối. Số đơn vị sau khi sắp xếp lại giảm 7 đơn vị so với hiện tại.
 
Bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương (thay thế Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012). Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, Bộ sẽ thực hiện sắp xếp lại nhân sự theo tổ chức bộ máy mới.
 
Dự kiến nhiệm vụ này sẽ hoàn thành trong quý I/2017.
 
Yến Nhi