Giải thể Hội Siêu thị thành phố Hà Nội

19:16' 06/01/2017 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Ngày 4/1, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 45/QĐ-UBND về việc Giải thể Hội Siêu thị thành phố Hà Nội.

giải thể Hội Siêu thị Hà Nội
Giải thể Hội Siêu thị Hà Nội - ảnh minh họa

Theo đó, UBND Thành phố quyết định Giải thể Hội Siêu thị thành phố Hà Nội. Hội Siêu thị thành phố Hà Nội có trách nhiệm nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chấm dứt tồn tại, hoạt động kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 4/1/2017. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Công thương; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan; Chủ tịch Hội Siêu thị thành phố Hà Nội có trách nhiệm thực hiện theo quy định.

Mỹ Hạnh