Đẩy nhanh tiến trình hợp nhất 2 Sở giao dịch chứng khoán

16:04' 04/01/2017 (GMT+7)
|

(VnMedia) – “Để thị trường chứng khoán có bước phát triển tích cực hơn, năm 2017, ngành chứng khoán phải tiếp tục thực hiện cơ cấu lại thị trường và cơ quan quản lý. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến trình hợp nhất 2 Sở giao dịch chứng khoán”.

Đó là chỉ đạo của ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính ở buổi đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2017 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) diễn ra ngày 3/1.

Nhấn mạnh những kết quả ngành chứng khoán đã đạt được, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, trong năm 2016, huy động vốn qua thị trường chứng khoán đã tăng đáng kể, tổng giá trị huy động vốn qua thị trường đạt hơn 348 nghìn tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó thị trường trái phiếu chính phủ đã huy động vốn cho ngân sách Nhà nước và đầu tư phát triển 312 nghìn tỷ đồng, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Giao dịch trái phiếu chính phủ có sự bứt phá với giá trị giao dịch bình quân phiên đạt trên 6,2 nghìn tỷ, tăng 72% so với năm 2015.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bước sang năm 2017, nhận định thị trường chứng khoán còn nhiều khó khăn, thách thức, vì vậy để kênh đầu tư này có bước phát triển tích cực hơn, Bộ trưởng chỉ đạo, ngành chứng khoán phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện kinh tế đất nước và thông lệ quốc tế, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thị trường chứng khoán phát triển.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại thị trường chứng khoán và cơ quan quản lý. Đẩy nhanh tiến trình hợp nhất 2 Sở giao dịch chứng khoán, đảm bảo nguyên tắc phát triển thị trường với nhiều cấp độ, tăng quy mô và chất lượng hoạt động, đa dạng hóa các loại sản phẩm, nghiệp vụ đảm bảo thị trường hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững. Tăng cường quản lý, giám sát bảo đảm tính công khai, minh bạch của các chủ thể tham gia.

Ngoài ra, đảm bảo chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để có thể đưa thị trường chứng khoán phái sinh vào hoạt động từ Quý II/2017; nghiên cứu, phát triển các sản phẩm chứng khoán phái sinh theo lộ trình từ đơn giản đến phức tạp, phù hợp với nhu cầu và sự phát triển của thị trường chứng khoán, đảm bảo khả năng quản lý, giám sát các rủi ro trên thị trường. Hoàn thiện các điều kiện về cơ sở pháp lý và hệ thống kỹ thuật cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp để có thể triển khai từ năm 2018.

Tiếp tục tổ chức tốt công tác đấu thầu và tổ chức giao dịch trái phiếu Chính phủ, nhằm huy động vốn kịp thời và hiệu quả vốn đầu tư phát triển cho Ngân sách Nhà nước; Kết hợp với việc cơ cấu lại nợ trong nước theo hướng kéo dài kỳ hạn bình quân của trái phiếu Chính phủ; Đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư và sản phẩm phát hành; phát triển trái phiếu chính quyền địa phương gắn với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thu chi ngân sách nhà nước, thúc đẩy các địa phương tăng cường công tác huy đông vốn trên thị trường trái phiếu Chính phủ và phát hành trái phiếu xanh.

Đặc biệt, tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy hoạt động đấu thầu, đấu giá, cổ phần hóa gắn với niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước. Tiếp tục chủ động hợp tác với các tập đoàn, tổng công ty, các cơ quan quản lý nhà nước tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách của Nhà nước về cổ phần hóa, tái cơ cấu và phát triển thị trường chứng khoán.

Yến Nhi