Công bố quyết định điều chuyển, bổ nhiệm Chủ tịch Công ty VAMC

19:22' 03/01/2017 (GMT+7)
|

(VnMedia) Ngày 03/01/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty TNHH Một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Trước đó, ngày 30/12/2016, Thống đốc NHNN đã có Quyết định số 2539/QĐ-NHNN về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Đông - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, NHNN giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC kể từ ngày 01/01/2017. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Tiến Đông là 05 năm kể từ ngày được điều động và bổ nhiệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh cho rằng, VAMC được thành lập là quyết tâm to lớn của hệ thống chính trị, Chính phủ và NHNN trong vấn đề xử lý nhanh nợ xấu của TCTD. Thời gian qua, Ban Lãnh đạo NHNN và các Vụ, Cục chức năng của NHNN luôn quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ tối đa để VAMC hoàn thành nhiệm vụ mua, bán, xử lý nợ xấu (XLNX) đặt ra. Dù còn nhiều khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách, thị trường nhưng VAMC đã phát huy được vai trò là công cụ đặc biệt trong việc XLNX, giảm thiểu rủi ro do các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý cho nền kinh tế.

VAMC cần nhanh chóng kiện toàn bộ máy

Tại buổi lễ, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đề nghị, thời gian tới, VAMC cần tập trung triển khai một số công việc cụ thể sau:Tăng cường củng cố đoàn kết và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong nội bộ, đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ của HĐTV được thảo luận, đánh giá, thống nhất trước khi đưa ra Nghị quyết thực hiện;

t
Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV VAMC cho ông Nguyễn Tiến Đông. 

VAMC nhanh chóng kiện toàn bộ máy, nhất là bộ máy điều hành, đảm bảo vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp uỷ, vai trò của Ban Kiểm soát để Công ty hoạt động tuân thủ điều lệ, các quy định pháp luật và đúng định hướng của Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN. Phát huy, sử dụng có hiệu quả năng lực, sở trường, lợi thế và tiềm năng của cán bộ;

Rà soát điều lệ công ty để trình NHNN sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản có liên quan. Ngoài ra, Công ty cũng sớm cần rà soát hoàn thiện các quy định nội bộ, cơ chế phân cấp, uỷ quyền phù hợp với quy định pháp luật, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy, hoàn thành mục tiêu đề ra. Rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chế nội bộ về các quy trình nghiệp vụ, đặc biệt là mua, bán XLNX qua đấu giá theo nguyên tắc thị trường trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành;

Tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan nhanh chóng hoàn thiện phương án nâng cao năng lực XLNX của Công ty theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Xây dựng định hướng hoạt động của Công ty trong trung hạn nhằm xử lý dứt điểm và hiệu quả các khoản nợ xấu đã mua từ các TCTD theo lộ trình tổng thể, cơ cấu lại hệ thống TCTD từ nay đến năm 2020;

Xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2017 theo quy đinh pháp luật để tổ chức, triển khai thực hiện trong tháng 01/2017. Kế hoạch của VAMC trong năm 2017 cũng như những năm sắp tới cần gắn với kế hoạch công tác của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng và Đề án cơ cấu lại hệ thống TCTD gắn với XLNX giai đoạn 2016 - 2020. Bên cạnh đó, VAMC hoàn thành việc rà soát, đánh giá, phân tích thực trạng các khoản nợ đã mua bằng Trái phiếu đặc biệt, từ đó lựa chọn giải pháp xử lý phù hợp, nâng cao hiệu quả XLNX. Phê duyệt kế hoạch, giải pháp XLNX và giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành, các phòng ban chuyên môn về chỉ tiêu XLNX cụ thể thông qua cơ chế giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu đề ra, tập trung vào các giải pháp bán nợ xấu, tài sản bảo đảm phối hợp với các TCTD để thu hồi nợ, cơ cấu lại các khoản nợ;

Việc xây dựng kế hoạch biên chế lao động năm 2017 và những năm tiếp theo cần tính toán cẩn trọng, thật sự có chất lượng và đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.

Đinh Bách