http://vnmedia.vn/thi-truong/201701/bo-cong-thuong-se-giai-quyet-nhieu-van-de-nong-trong-nam-2017-552846/v3.txt
Bộ Công Thương sẽ giải quyết nhiều vấn đề 'nóng' trong năm 2017

Bộ Công Thương sẽ giải quyết nhiều vấn đề 'nóng' trong năm 2017

14:25' 07/01/2017 (GMT+7)
|

(VnMedia) – Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Quốc hội, Chính phủ giao cho năm 2017, Bộ Công Thương xác định sẽ tập trung đi thẳng vào giải quyết những vấn đề được coi là điểm nghẽn, hạn chế trong phát triển của ngành.

Tập trung ổn định bộ máy ngành Công Thương

Chia sẻ tại Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bộ Công Thương vừa diễn ra ngày 6/1, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, cùng với những chỉ đạo mạnh mẽ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương trong năm 2016 đã triển khai một loạt chương trình hành động liên quan đến cải cách hành chính, tái cơ cấu lại bộ máy tổ chức cũng như tiếp tục thực hiện những Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục đơn giản hóa, minh bạch hóa các thủ tục hành chính và làm hoàn thiện môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước, cũng như tiếp cận với thị trường quốc tế.

Cũng theo người đứng đầu Bộ Công Thương, trong năm 2016, nhiều qui định về điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính đã được Bộ Công Thương nghiên cứu, dỡ bỏ, theo tinh thần là thực sự kiến tạo, thực sự hành động, phục vụ, tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh

Bước vào năm 2017, xác định những khó khăn, thử thách là rất lớn, song thuận lợi có được cũng hết sức căn bản cho phát triển của ngành Công Thương. Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Quốc hội, Chính phủ giao cho năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết, sẽ tập trung đi thẳng vào giải quyết những vấn đề được coi là điểm nghẽn, là hạn chế trong phát triển của ngành.

Nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên được Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đưa ra là, khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy theo Nghị định mới của Chính phủ, xây dựng đội ngũ cán bộ dựa trên phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn cao, đáp ứng được yêu cầu của đổi mới.

“Việc chúng ta thực hiện tái cơ cấu Bộ Công Thương theo hướng tinh giản hóa, gọn nhẹ, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước chắc chắn còn chưa đủ, phải còn đi kèm với công tác về thể chế, nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức của ngành Công Thương. Đây là những giải pháp vô cùng quan trọng đảm bảo cho chúng ta có một Chính phủ kiến tạo, một Chính phủ hành động, phục vụ tại Bộ Công Thương, đáp ứng những yêu cầu của hội nhập và phát triển trong giai đoạn tới đồng thời giải quyết được những tồn tại yếu kém bao năm nay liên quan đến quản lý nhà nước của chúng ta”, người đứng đầu ngành Công Thương nói.

Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính

Một nhiệm vụ trọng tâm nữa được Bộ trưởng Bộ Công Thương đưa ra là, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Theo đó, tiếp tục nghiên cứu, tháo gỡ những rào cản trong đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử thực hiện có hiệu quả về phát triển kinh tế và hội nhập.

Bên cạnh đó, tập trung giải quyết một cách căn bản những điểm tồn tại, hạn chế lớn trong phát triển công nghiệp. Đó là những vấn đề về tái cơ cấu trong phát triển ở các lĩnh vực dầu khí, điện, than, phân bón hóa chất; thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ theo hướng gắn kết và tham gia chặt chẽ hơn vào chuỗi giá trị của khu vực và thế giới; xử lý tốt bài toán an ninh năng lượng quốc gia trong dài hạn gắn với bảo đảm những vấn đề về môi trường; xử lý một cách căn bản các vấn đề về an toàn thủy điện và an toàn xả lũ.

Đặc biệt, giải quyết tồn tại ở các dự án lớn thua lỗ, kém hiệu quả với những giải pháp căn cơ và hiệu quả đi kèm đó là những giải pháp về mặt thể chế, pháp lý, nhân lực... đảm bảo không xảy ra tình trạng tương tự trong tương lai.

Ngoài ra, công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong và ngoài nước. Củng cố một bước trong phát triển hệ thống phân phối bán lẻ trong nước, cũng như hình thành đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại thông suốt trên khắp các địa bàn, khu vực thị trường từ thành thị tới các khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Triển khai đi vào chiều sâu Cuộc Vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" để tạo điều kiện cho hàng Việt Nam phát triển rộng khắp, khai thác tốt tiềm năng của thị trường trong nước rộng lớn cũng như trong khung khổ hội nhập.

“Tiếp tục đẩy mạnh công tác đổi mới sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng công nghệ để tận dụng tốt cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, một trong những yếu tố vô cùng trọng tâm và then chốt trong những thập kỷ mới của đất nước”, Bộ trưởng Bộ Công Thương nói.

Yến Nhi