Bộ Công thương nói gì về kết luận thanh tra Trường Đại học Điện lực?

10:26' 17/01/2017 (GMT+7)
|
(VnMedia) - Theo Bộ Công Thương, thời gian vừa qua, Bộ đã ban hành Quyết định về việc thực hiện Kết luận thanh tra về một số sai phạm, hạn chế của Trường Đại học Điện lực trong công tác tuyển sinh, liên kết đào tạo, quản lý chất lượng đào tạo...
 
Thời gian qua, Bộ Công Thương đã nhận được một số thông tin từ các cơ quan báo chí phản ánh một số thông tin liên quan đến Kết luận thanh tra tại Trường đại học Điện lực. 
 
Liên quan đến vấn đề này, Bộ Công Thương cho biết, ngày 12/10/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4088/QĐ-BCT về việc thành lập Tổ công tác đôn đốc, giám sát việc thực hiện Kết luận thanh tra về một số sai phạm, hạn chế của Trường Đại học Điện lực trong công tác tuyển sinh, liên kết đào tạo, quản lý chất lượng đào tạo...
 
Thực hiện Quyết định nêu trên, Tổ công tác đã yêu cầu Trường Đại học Điện lực (EPU), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện các kiến nghị.
 
 
Cũng theo Bộ Công Thương, căn cứ các kiến nghị của Bộ Công Thương, Trường Đại học Điện lực đã và đang thực hiện, thông báo công khai Kết luận thanh tra 8674/KL-BCT. 
 
Ngày 17/10/2016, Trường Đại học Điện lực có Quyết định số 1077/QĐ-ĐHĐL về việc thành lập Tổ công tác giám sát, đôn đốc các đơn vị có liên quan của Trường thực hiện Kết luận thanh tra.
 
Bên cạnh đó, kiểm tra, rà soát các khoản thu, chi tài chính của một số lớp liên kết đào tạo. Rà soát số sinh viên của các lớp liên thông liên kết về điều kiện đầu vào, tuyển sinh, kết quả đào tạo, điều kiện tốt nghiệp… Kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Trường khi để xảy ra các sai phạm, thiếu sót. Tiến hành xử lý kỷ luật những tập thể, cá nhân có sai phạm nêu trên.
 
“Việc thực hiện Kết luận thanh tra liên quan đến nhiều nội dung về công tác tuyển sinh, đào tạo, tài chính, xử lý kỷ luật... nên Trường Đại học Điện lực đang tiếp tục thực hiện các kiến nghị của Bộ Công Thương”, Bộ Công Thương cho hay.
 
Trong khi đó, căn cứ các kiến nghị của Bộ Công Thương, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cũng đã ban hành văn bản gửi Trường Cao đẳng nghề Điện, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, Trường Cao đẳng điện lực TP.HCM yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định về công tác tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động thương binh và Xã hội, nhằm đảm bảo việc tuyển sinh không vượt quá chỉ tiêu được duyệt hoặc đáp ứng các chỉ tiêu về số lượng giáo viên/sinh viên và cơ sở vật chất theo quy định.
 
Cùng với đó, yêu cầu thực hiện đúng các quy định về đào tạo liên thông liên kết trình độ cao đẳng, đại học, đảm bảo lựa chọn đúng đối tượng liên kết và thực hiện đầy đủ việc đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền. Chấp hành đúng quy định về phí và lệ phí trong việc thu học phí, cũng như tăng cường quản lý chất lượng đào tạo, công tác quản lý phôi bằng và cấp bằng tốt nghiệp. Tổ chức đánh giá và kiểm điểm đối với các tập thể cá nhân có liên quan.
 
Liên quan đến quá trình thanh tra tại Trường Đại học Điện lực, Bộ Công Thương cũng cho biết, ngày 3//3/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định thanh tra số 800/QĐ-BCT về thanh tra công tác tuyển sinh, đào tạo hệ cao đẳng, đại học, thạc sỹ; liên kết đào tạo; quản lý thu, chi học phí tại Trường Đại học Điện lực. Đến ngày 12/6/2016, Đoàn thanh tra có Báo cáo kết quả thanh tra.
 
Ngày 16/9/2016, Bộ Công Thương ban hành Kết luận thanh tra số 8674/KL-BCT về nội dung nêu trên. Theo nội dung Kết luận, Bộ Công Thương đã chỉ ra một số sai phạm, hạn chế của Trường về công tác tuyển sinh, công tác liên kết đào tạo, công tác quản lý chất lượng đào tạo, công tác quản lý thu - chi học phí..., trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan đồng thời kiến nghị biện pháp xử lý.
 
Yến Nhi