Kinh doanh qua Facebook, Zalo có phải nộp thuế?

21:36' 18/12/2016 (GMT+7)
|

Internet chỉ là một trong các hình thức kinh doanh nên các chủ thể tiến hành kinh doanh phải thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật.

Việc kinh doanh qua mạng vẫn cần nộp thuế theo quy định. Ảnh Internet.
Việc kinh doanh qua mạng vẫn cần nộp thuế theo quy định. Ảnh Internet.

Hiện nay chưa có văn bản nào định nghĩa thuật ngữ “kinh doanh qua mạng” là gì và bao gồm những hoạt động nào. Trên thực tế, hiểu theo nghĩa hẹp thì đây là hoạt động cung cấp dịch vụ hoặc mua bán hàng hóa thông qua phương tiện mà mạng internet.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP thì “hoạt động thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác”. Như vậy việc kinh doanh qua mạng cũng chính là một trong những hoạt động thương mại điện tử. 

Do vậy khi thực hiện hoạt động này, các chủ thể tham gia phải tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, trong đó có hai văn bản hướng dẫn trực tiếp là Nghị định 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về thương mại điện tử, Thông tư số 47/2014/TT-BCT của Bộ Công thương quy định về quản lý website thương mại điện tử. 

Theo các văn bản này thì ngoài việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về công khai thông tin (về hàng hóa, giá cả, điều kiện giao dịch chung, vận chuyển – giao nhận, phương thức thanh toán…) theo quy định tại Mục 2 Chương 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP thì cũng phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật (Khoản 7 Điều 37 Nghị định 52/2013/NĐ-CP). 

Thực chất internet chỉ là một trong các hình thức kinh doanh nên các chủ thể tiến hành kinh doanh phải thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật.

Theo nguyên tắc luật Quản lý thuế, đã kinh doanh thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Đó là quyền và nghĩa vụ của bất cứ cá nhân hay doanh nghiệp nào.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái

Theo DNVN