Đang tìm đơn vị tư vấn nước ngoài thẩm định Quy hoạch thép

15:38' 28/12/2016 (GMT+7)
|
(VnMedia) - Bộ Công Thương đang tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài có đủ năng lực và kinh nghiệm, để đánh giá thẩm định Đề án Quy hoạch hệ thống sản xuất thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.
 
Theo Bộ Công Thương, thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016, Chính phủ giao Bộ Công Thương trình Chính phủ Đề án Quy hoạch hệ thống sản xuất thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 trong quí IV năm 2017, Bộ đã tiến hành xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Đề án.
 
Bộ Công Thương đang tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài có đủ năng lực và kinh nghiệm, để đánh giá thẩm định Đề án Quy hoạch hệ thống sản xuất thép
Bộ Công Thương đang tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài có đủ năng lực và kinh nghiệm, để đánh giá thẩm định Đề án Quy hoạch hệ thống sản xuất thép
 
Theo đó, Bộ Công Thương đang tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài có đủ năng lực và kinh nghiệm để đánh giá thẩm định Đề án nêu trên. 
 
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa phê duyệt nhiệm vụ và đề cương đánh giá Dự thảo Quy hoạch Hệ thống Sản xuất thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, căn cứ trên kiến nghị của Vụ Công Nghiệp nặng.
 
Cụ thể, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh giao cho Vụ Công nghiệp Nặng là đơn vị chủ trì. Đơn vị thực hiện là Công ty tư vấn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Đơn vị tư vấn nước ngoài này có trách nhiệm làm rõ xu hướng phát triển ngành thép thế giới và khu vực; đồng thời đánh giá khả năng cạnh tranh của ngành thép Việt Nam so với khu vực và trên thế giới cũng như việc lựa chọn nhà thầu, công nghệ và những đánh giá tác động về môi trường.
 
Thời gian hoàn thành dự thảo đề án là trong quý II năm 2017.

Yến Nhi