Giá bán buôn điện tại miền Trung là 1.173,3 đồng/kWh

16:24' 07/11/2016 (GMT+7)
|
(VnMedia) – Theo Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), mức giá bán buôn mà EVN giao cho  EVNCPC là 1.173,3 đồng/kWh. Mức khung giá bán buôn điện này đúng với các Quyết định của Bộ Công Thương giao.
 
Thực hiện văn bản số 9615/BCT-ĐTĐL, ngày 11/10/2016 về việc báo cáo thực hiện khung giá bán buôn điện cho các Tổng công ty Điện lực năm 2015 - 2016, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, trong năm 2015, khung giá bán buôn Bộ Công Thương giao, mức giá tối đa là 1.135 đồng/kWh, mức giá tối thiểu là 1.066 đồng/kWh.
 
Mức giá bán buôn mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao cho Tổng công ty Điện lực miền Trung là 1.119,5 đồng/kWh.
 
Cũng theo EVNCPC, trong năm 2016, khung giá bán buôn Bộ Công Thương giao cho mức giá tối đa là 1.200 đồng/kWh, mức giá tối thiểu là 1.119 đồng/kWh. Mức giá bán buôn mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao cho Tổng công ty Điện lực miền Trung là 1.173,3 đồng/kWh.
 
Như vậy, trong năm 2015 và năm 2016, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Trung thực hiện đúng khung giá bán buôn điện theo các Quyết định của Bộ Công Thương giao.
 
Yến Nhi