Phê duyệt quy hoạch Khu đô thị mới Cầu Giấy

14:34' 14/10/2016 (GMT+7)
|
(VnMedia) - Ngày 11/10, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5648/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô đất ký hiệu lô C ô D4 thuộc quy hoạch tổng mặt bằng các ô đất đấu giá quyền sử dụng đất đợt I trong khu đô thị mới Cầu Giấy, tỷ lệ 1/500 tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.
 
 
Theo quyết định, diện tích mặt bằng các ô đấu giá khoảng 5.191m2, trong đó diện tích xây dựng Trụ sở Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam khoảng 1.968m2, đất Công ty TNHH Phú Mỹ An Hà Nội trúng đấu giá khoảng 3.223m2.
 
Về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: Lô đất ký hiệu C ô quy hoạch D4 có đường quy hoạch xung quanh ô đất, có điều kiện xây dựng công trình cao tầng phù hợp với chức năng, chỉ tiêu quy hoạch, nghiên cứu tổ chức không gian theo đồ án Quy hoạch phân khu đô thị H2-2 tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt. Công trình xây dựng hợp khối phù hợp chức năng sử dụng. Đảm bảo khoảng lùi xây dựng, khoảng cách công trình tới chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và công trình lân cận theo quy định của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, thống nhất về hình khối kiến trúc trong tổng thể lô đất ký hiệu lô C ô D4.
 
Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô đất ký hiệu lô C ô D4 từ chức năng công cộng đơn vị ở sang chức năng đất cơ quan (Trụ sở Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam) và hỗn hợp (văn phòng, dịch vụ thương mại, ở) do Công ty TNHH Phú Mỹ An làm chủ đầu tư để đảm bảo phù hợp Quy hoạch phân khu đô thị H2-2 tỷ lệ 1/2000, chủ trương của Ban Tuyên giáo Trung ương và UBND thành phố tạo lập tổ hợp công trình cao tầng có chức năng, kiến trúc hiện đại đóng góp hoàn thiện kiến trúc đô thị khu vực. Sớm triển khai đầu tư xây dựng công trình tại lô đất ký hiệu lô C ô D4 hoàn thiện kiến trúc cảnh quan đô thị khu vực, khớp nối đồng bộ, hoàn chỉnh với hệ thống hạ tầng đô thị khu vực, phù hợp với quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Cầu Giấy và Quy hoạch phân khu đô thị H2-2 tỷ lệ 1/2000 được duyệt.
 
Quy hoạch là cơ sở pháp lý để chủ đầu tư nghiên cứu, lập dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch và làm cơ sở để các cấp chính quyền thực hiện quản lý đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.
 
UBND quận Cầu Giấy chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc, Công ty TNHH Phú Mỹ An Hà Nội và Công ty TNHH Thương mại hỗ trợ kiến thiết Miền Núi, Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức công bố công khai nội dung quy hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch ký hiệu lô C ô D4 thuộc quy hoạch tổng mặt bằng các ô đất đấu giá quyền sử dụng đất đợt I trong Khu đô thị mới Cầu Giấy, tỷ lệ 1/500 tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết theo quy định.
 
Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt, kịp thời xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
 
Khánh An