Hằng tháng phải báo cáo về khoán xe công

07:34' 30/10/2016 (GMT+7)
|
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có chỉ đạo đối với các đơn vị thuộc bộ này nhằm mục đích yêu cầu việc khoán xe công phải được thực thi nghiêm túc.
 
 
Theo chỉ đạo này, hằng tháng thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phải báo cáo về khoán xe công tại cuộc họp giao ban hằng tháng và phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện.
 
Ngoài ra, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu các đơn vị rà soát tổng thể số lượng các tài xế hiện có để sắp xếp, bố trí lại, đặc biệt là các tài xế chức danh đã được khoán kinh phí. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu các đơn vị không tuyển dụng thêm tài xế mới, giảm dần số lượng tài xế hiện có, sắp xếp, điều động từ nơi thừa sang nơi thiếu, điều chuyển dần tài xế phục vụ xe chức danh đã được khoán sang tài xế phục vụ công tác chung hoặc sắp xếp, bố trí làm công việc phù hợp khác.
 
Đối với số xe công hiện có, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu các đơn vị phải khẩn trương xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe công hiện có theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả.
 
Bộ Tài chính cho rằng cần phải có lộ trình thực hiện khoán xe công, sắp xếp lại số lượng tài xế hiện có chứ chưa thể áp dụng đồng loạt trên cả nước. Bởi điều kiện địa bàn cùng sự phát triển các phương tiện cá nhân, khả năng đảm bảo an ninh, an toàn cho các chức danh lãnh đạo cần phải được tính đến.
 
Cục Quản lý công sản cũng đang nghiên cứu về việc nhân rộng mô hình khoán xe công. Việc này có thể sẽ đưa vào nghị định hướng dẫn Luật Tài sản công. Luật này dự kiến được Quốc hội thông qua vào tháng 5/2017 và có hiệu lực từ 1/1/2018. Khi luật này được thông qua, Cục Quản lý công sản sẽ đề xuất cơ chế cụ thể về nội dung khoán xe công.
 
Theo Báo Pháp luật