Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt cho doanh nghiệp đã giải thể?

15:29' 15/08/2016 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Bộ Tài chính vừa có đề xuất xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với doanh nghiệp, tổ chức thực tế đã giải thể, phá sản hoặc bỏ kinh doanh trước ngày 1/1/2014.

Xóa nợ thuế cho doanh nghiệp giải thể

Tại Dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã đề xuất một số nội dung cụ thể liên quan đến việc xóa nợ, khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với người nộp thuế đã giải thể, phá sản hoặc bỏ kinh doanh.

Cụ thể, Bộ Tài chính đã đề xuất xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với doanh nghiệp, tổ chức thực tế đã giải thể, phá sản hoặc bỏ kinh doanh trước ngày 1/1/2014 và khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với doanh nghiệp, tổ chức thực tế đã giải thể, phá sản hoặc bỏ kinh doanh trong giai đoạn từ 1/1/2014 đến 31/12/2015.

Cùng với đó, xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của hộ, cá nhân kinh doanh đã bỏ kinh doanh trước ngày 01/01/2014 và khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của hộ, cá nhân kinh doanh đã bỏ kinh doanh trong giai đoạn từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2015.

Lý giải về thông tin về xóa nợ thuế, ngày 10/8, Tổng cục Thuế cho biết, việc đề xuất, lựa chọn các đối tượng để xóa nợ, khoanh nợ thuế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh được căn cứ trên cơ sở tổng kết đánh giá tình hình thực hiện xử lý xóa nợ thuế trong thời gian qua và tình hình thực tiễn, cơ quan thuế đã rà soát ký lưỡng các đối tượng để để xuất.

Bộ Tài chính đã đề xuất xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với doanh nghiệp, tổ chức thực tế đã giải thể, phá sản hoặc bỏ kinh doanh trước ngày 1/1/2014. Ảnh minh họa
Bộ Tài chính đã đề xuất xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với doanh nghiệp, tổ chức thực tế đã giải thể, phá sản hoặc bỏ kinh doanh trước ngày 1/1/2014. Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cho biết, thực tế thực hiện xử lý nợ thuế trong thời gian qua thì những quy định của pháp luật về xóa nợ thuế đối với 3 trường hợp nêu trên chưa bao quát được hết thực trạng kinh doanh, chưa xử lý được tồn tại về nợ thuế không thể thu hồi được nhất là trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động bất lợi từ ngày 31/12/2013 trở về trước.

Cụ thể, nhiều người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng vốn ngân sách nhà nước (NSNN) hoặc có nguồn từ NSNN nhưng chưa được thanh toán, nên không có nguồn nộp kịp thời nhưng vẫn bị tính tiền chậm nộp tiền thuế dẫn đến thiếu công bằng giữa doanh nghiệp và Nhà nước, khi doanh nghiệp nợ thuế thì bị tính tiền chậm nộp nhưng NSNN chậm thanh toán cho doanh nghiệp thì không bị tính lãi; Hoặc nhiều người nộp thuế kinh doanh thua lỗ, nhiều trường hợp lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán, phải ngừng hoạt động hoặc thậm chí giải thể, phá sản nhưng không thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục giải thể, phá sản.

Số nợ thuế đã phát sinh từ trước thời điểm mất khả năng thanh toán, giải thể, phá sản (mặc dù Cơ quan thuế đã áp dụng hết các biện pháp cưỡng chế theo quy định mà chưa thu được) bị tính tiền chậm nộp ở mức 0,05%/ngày (18,3%/năm) liên tục tăng thêm trong khi người nộp thuế đã không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoặc đã giải thể, phá sản.

Việc xóa nợ, khoanh nợ thuế đảm bảo nguyên tắc bình đẳng

Liên quan đến câu hỏi về việc xóa nợ, khoanh nợ thuế được dựa trên nguyên tắc nào, có đảm bảo công bằng, đại diện Bộ Tài chính cho biết đề xuất xử lý xóa nợ, khoanh nợ cho các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh, làm giảm nợ của nền kinh tế, giúp nền kinh tế trong sạch hơn, minh bạch hơn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bộ Tài chính cho biết, việc xóa nợ, khoanh nợ đã đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, bảo đảm nguyên tắc không phân biệt đối xử phù hợp với thông lệ quốc tế và các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và tham gia. Theo đó, đối tượng xóa nợ, khoanh nợ gồm tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoại quốc doanh, hộ cá nhân kinh doanh, chứ không chỉ mỗi doanh nghiệp nhà nước.

Ngoài ra, để bảo đảm chặt chẽ việc xóa nợ, khoanh nợ đối với các trường hợp giải thể, bỏ kinh doanh, Bộ Tài chính cũng đã đề nghị quy định chế tài trường hợp người sáng lập doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của tổ chức tiếp tục đăng ký thành lập tổ chức kinh doanh khác, tối thiểu sau 2 năm kể từ thời điểm giải thể, phá sản mới cấp mã số kinh doanh cho những doanh nghiệp này.

"Như vậy, việc quy định đối tượng xóa nợ, khoanh nợ cho trường hợp thực tế đã giải thể, phá sản bỏ kinh doanh như đề xuất của Bộ Tài chính là rất chặt chẽ, đảm bảo bình đẳng, tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh, là chủ trương lớn của Chính phủ, Quốc hội", đại diện Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Yến Nhi