Bộ Công Thương lên tiếng sau 'lùm xùm' bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải

18:30' 15/08/2016 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Bộ Công Thương thừa nhận: “Qua rà soát, Bộ nhận thấy quá trình tuyển dụng và bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải làm kiểm soát viên còn có sai sót. Bộ đang tiếp tục kiểm tra, đánh giá để có những biện pháp xử lý phù hợp với các quy định pháp luật”.

Chiều nay (15/8), Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) cho biết đã nhận được phản hồi của Bộ Công Thương về các kiến nghị của hiệp hội này về công tác quản trị, nhân sự tại Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Chưa có cơ sở để khẳng định ông Vũ Quang Hải đã gây thua lỗ 220 tỷ đồng

Theo văn bản của Bộ Công Thương gửi VAFI, ông Vũ Quang Hải được nhận vào công tác tại Ban Đầu tư của Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) từ tháng 1/2008, lần lượt giữ các chức vụ: chuyên viên, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Dự án thuộc Ban Đầu tư và Phó Giám đốc Ban Đầu tư trước khi được cử sang PVFI.

Tháng 8/2010, Hội đồng quản trị PVFC cử ông Vũ Quang Hải làm người đại diện phần vốn mà PVFC được PVN ủy thác quản lý tại PVFI, đồng thời giới thiệu ông Hải giữ chức Ủy viên HĐQT PVFI, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Tháng 1/2011, PVFC giới thiệu ông Vũ Quang Hải giữ chức Tổng giám đốc PVFI, làm việc theo chế độ chuyên trách.

Theo báo cáo của PVN, “việc cử và giới thiệu ông Vũ Quang Hải làm người đại diện phần vốn, Ủy viên HĐQT và Tổng giám đốc PVFI là đúng quy định tại Quy chế quản lý người đại diện của PVFC”.

Qua rà soát, Bộ nhận thấy quá trình tuyển dụng và bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải làm kiểm soát viên còn có sai sót. Ảnh: TTO
Qua rà soát, Bộ nhận thấy quá trình tuyển dụng và bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải làm kiểm soát viên còn có sai sót. Ảnh: TTO

Cũng theo báo cáo của PVN, chưa có cơ sở để khẳng định ông Vũ Quang Hải đã gây thua lỗ 220 tỷ đồng cho PVFI trong thời gian làm Tổng giám đốc PVFI. Ông Vũ Quang Hải cũng không bị kỷ luật tại PVFI.

Liên quan đến việc tiếp nhận, cử làm kiểm soát viên và bổ nhiệm Hàm Phó Vụ trưởng đối với ông Vũ Quang Hải, Bộ Công Thương cho biết, căn cứ nhu cầu công tác của Cục Xúc tiến thương mại và đơn xin việc của ông Vũ Quang Hải, ngày 29/5/2013, Cục Xúc tiến thương mại đã tuyển dụng theo quy trình xét tuyển công chức và bổ nhiệm ông Hải giữ chức Trưởng phòng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu thuộc Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương.

Thực hiện quy định của Nhà nước về kiểm soát viên, Bộ Công Thương đã cử 20 cán bộ làm kiểm soát viên (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm) tại Tập đoàn và Tổng công ty thuộc Bộ, trong đó có ông Vũ Quang Hải, được cử làm kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Tổng công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba).

Văn bản của Bộ Công Thương cũng cho biết, để tạo điều kiện và vị thế cần thiết cho các cán bộ được cửa làm kiểm soát viên hoành thành tốt nhiệm vụ tại các Tập đoàn, Tổng công ty, đồng thời nân cao trách nhiệm của kiểm soát viên, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã nhất trí bổ nhiệm Hàm Phó Vụ trưởng cho 6 iểm soát viên chưa có chức vụ lãnh đạo, trong đó có ông Vũ Quang Hải. “Các kiểm soát viên này chỉ mang hàm Phó Vụ trưởng, không hưởng phụ cấp chức vụ và cũng không tham gia điều hành với tư cách Phó Vụ trưởng tại bất cứ đơn vị nào của Bộ”, văn bản trả lời của Bộ Công Thương cho hay.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương cũng thừa nhận: “Qua rà soát, Bộ Công Thương nhận thấy quá trình tuyển dụng và bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải làm kiểm soát viên còn có sai sót. Bộ đang tiếp tục kiểm tra, đánh giá để có những biện pháp xử lý phù hợp với các quy định pháp luật”.

Không giao ông Vũ Quang Hải làm người đại diện vốn Nhà nước tại Sabeco

Cũng tại văn bản phản hồi của Bộ Công Thương đã đề cập đến quá trình tiếp nhận ông Vũ Quang Hải về làm Thành viên HĐQT và Phó Tổng giám đốc Sabeco.

Cụ thể, tháng 8/11/2014, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã ban hành Nghị quyết về tăng cương và đổi mới công tác tổ chức cán bộ và Nghị quyết phê duyệt phương án luân chuyển, điều động, đề bạt cán bộ lãnh đạo giữa các đơn vị thuộc Bộ Công Thương.

Theo đó, ông Vũ Quang Hải được Ban cán sự nhất trí điều động về công tác tại Sabeco để tăng cường nguồn cán bộ trẻ và giới thiệu tham gia HĐQT. Thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự, xét đề nghị của Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Sabeco, ngày 4/2/2015, Bộ Công Thương đã quyết định đồng ý điều động ông Vũ Quang Hải đến nhận công tác tại Sabeco và giao bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại Sabeco giới thiệu tham gia HĐQT.

Văn bản này cũng khẳng định: “Bộ Công Thương không giao ông Vũ Quang Hải làm người đại diện phần vốn Nhà nước tại Sabeco”.

Theo báo cáo của Sabeco, sau khi ông Hải về nhận công tác, Sabeco đã thực hiện trình tự, thủ tục bầu ông Vũ Quang Hải vào HĐQT bằng phiếu xin ý kiến cổ đông và HĐQT Sabeco đã bổ nhiệm ông Hải giữ chức Phó Tổng giám đốc Sabeco phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp 2005 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Sabeco 2013.

Cũng theo văn bản này, hiện nay, Ban cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ Công Thương đã có chủ trương và đang chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự chủ chốt của Sabeco. Toàn thể lãnh đạo Sabeco đang tích cực triển khai việc kiện toàn này theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sabeco và chỉ đạo của Bộ Công Thương.

Yến Nhi