Nhà nghỉ du lịch bắt buộc phải gắn "sao"

08:43' 27/05/2016 (GMT+7)
|
(VnMedia) - Dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) yêu cầu các nhà nghỉ du lịch phải được xếp theo hai hạng: cao cấp và đạt tiêu chuẩn.
 
Yêu cầu các nhà nghỉ phải gắn sao
Yêu cầu các nhà nghỉ phải gắn sao
 
Tổng cục Du lịch đăng tải Dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) và Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của dự án Luật Du lịch (sửa đổi), trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm đóng góp ý kiến.
 
Theo đó,cơ sở lưu trú du lịch quy định tại Điều 69 của Luật này được xếp hạng theo tiêu chuẩn chất lượng. Khách sạn, làng du lịch, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch và tàu thủy lưu trú du lịch được xếp theo năm hạng: hạng 1 sao, hạng 2 sao, hạng 3 sao, hạng 4sao, hạng 5 sao.
 
Nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và các loại cơ sở lưu trú khác được xếp theo hai hạng: cao cấp và đạt tiêu chuẩn.
 
Cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng thống nhất trong phạm vi cả nước theo Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
 
Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, xếp hạng 3 sao, hạng 4 sao, hạng 5 sao cho khách sạn, làng du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch và căn hộ du lịch, hạng cao cấp cho biệt thự du lịch.
 
Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thẩm định, xếp hạng 1 sao, hạng 2 sao cho khách sạn, làng du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch và căn hộ du lịch, hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho: nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và biệt thự du lịch.
 
Tổng cục Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch ở các tỉnh, thành phố để đảm bảo việc xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch thống nhất trong phạm vi cả nước.
 
Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch ở các quận, huyện để đảm bảo việc xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch thống nhất trong phạm vi toàn tỉnh.
 
Việc đăng ký hạng sẽ được bắt đầu trong thời hạn 3 tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ sở lưu trú du lịch phải gửi 2 bộ hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch có thẩm quyền để tổ chức thẩm định, xếp hạng cho cơ sở lưu trú du lịch.
 
Các cơ sở lưu trú du lịch được công nhận hạng trong thời hạn 3 năm. Ít nhất 3 tháng trước khi hết thời hạn theo quyết định công nhận, cơ sở lưu trú du lịch phải nộp hồ sơ để đăng ký công nhận lại hạng phù hợp với thực tế.
 
Dự thảo Luật cũng yêu cầu các cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch phải đảm bảo chất lượng phục vụ, chất lượng trang thiết bị ổn định, duy trì tiêu chuẩn của cơ sở lưu trú du lịch theo đúng loại, hạng đã được cơ quan nhà nước về du lịch có thẩm quyền công nhận.
 
Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương có thể ủy quyền cho cơ quan nhà nước cấp huyện thẩm định, xếp hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.