Techcombank dành toàn bộ lợi nhuận 2015 để tái đầu tư

17:24' 23/04/2016 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 diễn ra ngày 23/4/2016, các cổ đông của Techcombank đều thống nhất dành toàn bộ lợi nhuận của năm 2015 vào việc tái đầu tư cho hoạt động kinh doanh…

 

Ngày 23/4/2016, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, Hà Nội. Đại hội đã tổng kết hoạt động năm 2015 và  thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016, cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị ngân hàng.

Mặc dù trong năm qua, không ít ngân hàng gặp khó khăn, nhưng Techcombank đã có kết quả kinh doanh khá ấn tượng. Theo đó, tổng tài sản toàn ngân hàng này đạt: 191.994 tỷ đồng và đạt kế hoạch, tăng 9,1% so với năm 2014.

Lợi nhuận trước thuế cả năm của Techcombank đạt 2.037 tỷ đồng và đạt kế hoạch, tăng 43,8% so với năm 2014. Tổng huy động toàn Ngân hàng đạt 142.240 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2014 và đạt 105 % kế hoạch. Tổng dư nợ tín dụng tính đến cuối năm 2015 đạt 127.387 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với năm 2014  và vượt kế hoạch đề ra.

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tới cuối năm 2015 đạt 14,74%, cao hơn nhiều so với mức quy định của Ngân hàng Nhà nước là 9%. Danh mục tín dụng được kiểm soát trong phạm vi khẩu vị rủi ro và biên độ chấp nhận rủi ro của ngân hàng.

Tỷ lệ nợ xấu của Techcombank giảm từ 2,38% vào năm 2014, xuống còn 1,67% nhờ việc xây dựng và triển khai hữu hiệu hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ, góp phần ngăn ngừa, kịp thời xử lý các vấn đề tồn tại phát sinh.

techcombank
Tại Đại hội cổ đông Techcombank 2016

 

Dành toàn bộ lợi nhuận năm 2015 cho tái đầu tư hoạt động kinh doanh năm 2016

Theo định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Techcombank, trong năm 2016 – năm đầu tiên thực hiện chiến lược 5 năm (2016 – 2020), Techcombank xác định rõ ràng chiến lược “Khách hàng là trọng tâm” với việc tập trung vào các phân khúc khách hàng cụ thể, hiểu rõ nhu cầu của khách hàng để mang đến những giải pháp tài chính toàn diện. Bên cạnh đó, những ưu tiên về phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng dịch vụ được cam kết thực hiện sát sao nhằm hiện thực hóa chiến lược đã lựa chọn. 

Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua mục tiêu năm 2016 với những chỉ tiêu tài chính cơ bản cụ thể: Tổng tài sản tăng trưởng 16%, huy động vốn tăng trưởng 21%, dư nợ tín dụng tăng trưởng 18%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 3.543 tỷ đồng (tăng trưởng 74%).

Tại Đại hội, các cổ đông đều thống nhất dành toàn bộ lợi nhuận của năm 2015 vào việc tái đầu tư cho hoạt động kinh doanh, tiếp tục củng cố và phát triển ngân hàng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài của Techcombank.

Cũng tại Đại hội cổ đông năm 2016, Techcombank trình cổ đông về việc đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), và trình cổ đông việc Techcombank dự kiến niêm yết trên sàn chứng khoán theo quy định pháp luật. 

Đinh Bách