Xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh ở thị trường Trung Quốc

07:06' 05/02/2016 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Theo Bộ Công Thương, trong tháng 1 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào các thị trường lớn duy trì tăng trưởng khá. Trong đó, xuất khẩu vào thị trường Mỹ ước tăng 17,3% và chiếm tỷ trọng 22% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, Trung Quốc tăng 24,3% và chiếm tỷ trọng 12%...

Hàng hóa xuất khẩu tăng trưởng khá

Bộ Công Thương cho biết, trong tháng 1, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 13,8 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 9,6 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Xuất khẩu các doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 4,06 tỷ USD, tương đương so với cùng kỳ.

Trong tháng 1, kim ngạch xuất khẩu nhóm nông, lâm, thuỷ sản ước đạt 1,77 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 13% trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, rau quả tăng 32,3%, gạo tăng 62,2%…

Kim ngạch xuất khẩu nhóm nhiên liệu và khoáng sản ước 0,24 tỷ USD, giảm 40,7% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 1,7%. Trong đó, mặt hàng dầu thô, quặng và khoáng sản khác giảm mạnh so với cùng kỳ, lần lượt giảm 54,9% và 49,9%; mặt hàng than giảm 10,9% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt gần 11 tỷ USD, tăng 2,8% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng khoảng 79,4%…

Về giá xuất khẩu, Bộ Công Thương cũng cho biết, so với cùng kỳ, giá bình quân của đa số các mặt hàng đều giảm, giảm mạnh nhất là mặt hàng quặng và khoáng sản (giảm 69,8%), chỉ có 2 mặt hàng có giá xuất khẩu tăng là nhân điều tăng 6% và than đá tăng 21,7% (do giá nhiều mặt hàng khoáng sản, nhiên liệu trên thị trường thế giới giảm tương đối sâu).

Riêng về thị trường xuất khẩu, theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào các thị trường lớn duy trì tăng trưởng khá như xuất khẩu vào thị trường Mỹ ước tăng 17,3% và chiếm tỷ trọng 22% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước; xuất khẩu vào Nhật Bản tăng 11,5% và chiếm tỷ trọng 9,2%; xuất khẩu vào Trung Quốc tăng 24,3% và chiếm tỷ trọng 12%; xuất khẩu vào EU tăng 1,8% và chiếm tỷ trọng khoảng 19,7%.

Nhập khẩu Việt Nam giảm nhẹ

Theo Bộ Công Thương, trong tháng 1 vừa qua, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước đạt 14 tỷ USD, giảm 0,8% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 8,15 tỷ USD, giảm 1,2% so với cùng kỳ.

Về nhập khẩu theo nhóm hàng, kim ngạch của nhóm hàng cần nhập khẩu tháng 1 ước đạt 12,16 tỷ USD, giảm 1,7% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 87%. Kim ngạch của nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu ước đạt 0,57 tỷ USD, tăng 14,2%  so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 4,3%.

Đáng chú ý, kim ngạch của nhóm hàng hạn chế nhập khẩu ước đạt 0,75 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm tỷ trọng 5,7%.

Xét về giá xuất khẩu, giá nhập khẩu bình quân của các mặt hàng đều giảm so với cùng kỳ, trừ mặt hàng hạt điều tăng 12,9% và ôtô nguyên chiếc dưới 9 chỗ tăng 122,7%.

Cũng theo Bộ Công Thương, trong tháng 1 vừa qua, nhập khẩu từ Châu Á đã tăng 0,9% và chiếm gần 80% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam. Châu Âu giảm 19,5% và chiếm tỷ trọng 7,8%. Trong khi đó, EU giảm 22,8%, chiếm tỷ trọng gần 6,9%; Châu Mỹ tăng 9,5% và chiếm tỷ trọng 8,5%; Châu Phi chiếm tỷ trọng 2,2%; Châu Đại Dương chiếm tỷ trọng gần 1,3% và thị trường khác chiếm tỷ trọng 1,7%.

Như vậy, trong tháng 1 ước nhập siêu 200 triệu USD, bằng 1,4% kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu 1,8 tỷ USD; khu vực FDI (kể cả dầu thô) xuất siêu 1,6 tỷ USD.