Việt Nam lên kịch bản giá dầu dưới 30 USD/thùng

07:00' 15/01/2016 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Trước những biến động khó lường trên thị trường tài chính, tiền tệ thế giới, Bộ Tài chính đã xây dựng các kịch bản điều hành ngân sách Nhà nước theo từng mức giá dầu, trong đó có cả mức giá 30 USD/thùng, thậm chí dưới 30 USD/thùng.

Năm 2015 nền kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực, tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,68%, vượt mục tiêu đề ra (6,2%), lạm phát thấp (chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 0,63% so với bình quân năm 2014), tín dụng tăng trưởng khá, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng... Tuy nhiên, tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là giá dầu thế giới giảm sâu và khó dự báo, làm giảm thu ngân sách trung ương. Thị trường tiền tệ thế giới biến động phức tạp, gây áp lực lên tỷ giá.

Bộ Tài chính cho biết, ngay từ đầu năm 2015, trước tình hình giá dầu thô thế giới giảm mạnh, làm giảm thu ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính đã chủ động tính toán, xây dựng các kịch bản điều hành, đảm bảo cân đối ngân sách Nhà nước theo các mức giá dầu dự kiến (40, 50, 60 USD/thùng).

Bộ Tài chính đã xây dựng các kịch bản điều hành ngân sách Nhà nước theo từng mức giá dầu, trong đó có cả mức giá 30 và thậm chí dưới 30 USD/thùng
Bộ Tài chính đã xây dựng các kịch bản điều hành ngân sách Nhà nước theo từng mức giá dầu, trong đó có cả mức giá 30 và thậm chí dưới 30 USD/thùng

Bước sang năm 2016 dự báo tình hình tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực hơn so với năm 2015, tăng trưởng kinh tế khoảng 6,7%, lạm phát dưới 5%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 10%...

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết, vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những biến động phức tạp, khó lường trên thị trường tài chính, tiền tệ thế giới và giá dầu thô tiếp tục giảm sâu. Dự báo có tác động không thuận đến sự phát triển kinh tế và cân đối thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016.

Vì vậy, để chủ động ứng phó với việc giảm thu ngân sách Nhà nước do giá dầu thô giảm, giữ vững cân đối ngân sách Nhà nước năm 2016, Bộ Tài chính đã xây dựng các kịch bản điều hành ngân sách Nhà nước theo từng mức giá dầu, trong đó có cả mức giá 30 USD/thùng, thậm chí dưới 30 USD/thùng, từ đó đưa ra những giải pháp xử lý cụ thể.

Theo Bộ Tài chính, do tỷ trọng thu trực tiếp và gián tiếp liên quan đến dầu thô không lớn (khoảng 10% tổng thu ngân sách Nhà nước). Đồng thời, từ kinh nghiệm điều hành năm 2015 cho thấy, việc giá xăng dầu giảm cũng có tác động tích cực đến phát triển kinh tế, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Vì vậy, số giảm thu do biến động giá dầu thô có thể bù đắp được từ số phấn đấu tăng thu nội địa và xuất nhập khẩu.