Ngành than: Lương tăng, lao động giảm

13:35' 15/01/2016 (GMT+7)
|

(VnMedia) – Theo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, trong năm 2015, tổng số lao động của Tập đoàn là 116.934 người, giảm 5.057 người. Trong khi đó, tiền lương bình quân đạt 8,7 triệu đồng/người tháng tăng 3% so với thực hiện 2014.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cho biết, năm 2015, là năm cuối nhiệm kỳ 2011-2015 vì vậy có nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm.

Năm 2015 bên cạnh thuận lợi, Tập đoàn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, giá dầu sụt giảm mạnh tác động đến giá nhiên liệu và các loại khoáng sản khác trên thế giới giảm theo một số chính sách vĩ mô như thuế.

Cũng theo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, doanh thu toàn Tập đoàn năm 2015 thực hiện 106,86 ngàn tỷ đồng tăng 3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận 600 tỷ đồng.

Năm 2015, tổng số lao động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là 116.934 người, giảm 5.057 người
Năm 2015, tổng số lao động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là 116.934 người, giảm 5.057 người

Tổng số lao động là 116.934 người; giảm 5.057 người. Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt 8,7 triệu đồng/người tháng tăng 3% so với thực hiện 2014. Trong đó sản xuất than đạt 9,2 triệu đồng/người tháng, tăng 6% so với thực hiện 2014.

Bước sang năm 2016, trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam sẽ thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, Hiệp định TTP. Dự báo, kinh tế Việt Nam năm 2016 có mức phục hồi cao hơn, với nhiệm vụ đặt ra mức tăng trưởng GDP 6,7% , lạm phát không quá 4,5%.  

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cho biết, bên cạnh những thuận lợi như nhu cầu than trong nước tăng cao, mô hình tổ chức cơ chế quản lý trong các năm qua đã ngày một hoàn thiện ... Tập đoàn tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn thách thức giá bán thấp, nhưng các loại thuế, phí tăng cao làm cho lợi nhuận ngành than sẽ giảm mạnh.

Với bối cảnh trên, trong năm 2016, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đạt mục tiêu tổng doanh thu của Tập đoàn là 110.016 tỷ đồng. Lợi nhuận phấn đấu 1.000 tỷ đồng.
 
Tiền lương bình quân chung toàn tập đoàn 9,1 triệu đồng/người/tháng, trong đó sản xuất than 9,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 5% so với mức tiền lương thực hiện năm 2015.