Con số bất ngờ về cổ phần hóa doanh nghiệp

10:23' 14/11/2015 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Dự kiến nếu quyết liệt, sát sao thì năm 2015 sẽ cổ phần hóa được khoảng 210 doanh nghiệp, đưa số doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn 2011 - 2015 đạt 459 doanh nghiệp, bằng 90% kế hoạch. Riêng 2 năm 2014 và 2015 cổ phần hóa được 353 doanh nghiệp.

Theo Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, thời gian vừa qua, hoạt động sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước đã thu được nhiều kết quả tích cực. Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo và triển khai tái cơ cấu doanh nghiệp, trọng tâm là cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước.

Theo kết quả 10 tháng đầu năm 2015 (tính đến ngày 10/11/2015), cả nước có 175 doanh nghiệp được sắp xếp. Trong đó, 159 doanh nghiệp đã hoàn thành phê duyệt phương án cổ phần hóa (CPH); 16 doanh nghiệp thực hiện sắp xếp theo các hình thức khác.

Từ năm 2011 đến nay, cả nước đã sắp xếp được 471 doanh nghiệp, trong đó CPH 408 doanh nghiệp (đạt xấp xỉ 80% tổng số doanh nghiệp phải CPH theo kế hoạch 2011-2015) và sắp xếp theo các hình thức khác 63 doanh nghiệp.

Cả nước đã sắp xếp được 471 doanh nghiệp, trong đó CPH 408 doanh nghiệp, đạt xấp xỉ 80% tổng số doanh nghiệp phải CPH theo kế hoạch 2011-2015
Cả nước đã sắp xếp được 471 doanh nghiệp, trong đó CPH 408 doanh nghiệp, đạt xấp xỉ 80% tổng số doanh nghiệp phải CPH theo kế hoạch 2011-2015

Cũng theo Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, dự kiến nếu quyết liệt, sát sao thì năm 2015 sẽ CPH được khoảng 210 doanh nghiệp, đưa số doanh nghiệp CPH giai đoạn 2011 - 2015 đạt 459 doanh nghiệp, bằng 90% kế hoạch. Riêng 2 năm 2014 và 2015 cổ phần hóa được 353 doanh nghiệp.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp cho biết, trong 10 tháng đầu năm các đơn vị chỉ đạo triển khai quyết liệt, đạt kết quả cao so với kế hoạch đã được phê duyệt là thành phố Hà Nội (đã cổ phần hóa được 32 doanh nghiệp), Tổng công ty đường sắt (24 doanh nghiệp), Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (9 doanh nghiệp); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (8 doanh nghiệp), thành phố Hải Phòng (7 doanh nghiệp); Bộ Giao thông vận tải (6 doanh nghiệp); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (4 doanh nghiệp); Nghệ An (4 doanh nghiệp).

Liên quan đến kết quả thoái vốn Nhà nước, trong 10 tháng đầu năm 2015, cả nước thoái được 9.152,2 tỷ đồng, thu về 13.767,5 tỷ đồng, bằng 1,5 lần giá trị sổ sách. Trong đó, các lĩnh vực bất động sản, bao hiểm, chứng khoán, tài chính, ngân hàng 4.418,2 tỷ đồng thu về 4.956,3 tỷ đồng; bán phần vốn Nhà nước không cần nắm giữ tại các doanh nghiệp khác là 4.734,1 tỷ đồng thu về 8.811,4 tỷ đồng.

Lũy kế từ năm 2012 đến 28/10/2015, cả nước thoái được 16.450 tỷ đồng, thu về 22.870 tỷ đồng. Trong đó, các lĩnh vực bất động sản, bảo hiểm, chứng khoán, tài chính, ngân hàng là 8.704 tỷ đồng (trên tổng số 23.325 tỷ đồng phải thoái tại 5 lĩnh vực trên, bằng 37% kế hoạch), thu về 9.540 tỷ đồng; bán phần vốn Nhà nước không cần nắm giữ tại các doanh nghiệp khác là 7.746 tỷ đồng, thu về 13.330 tỷ đồng.