http://vnmedia.vn/theo-dong-su-kien/201611/chuyen-de-thuong-mai-hoa-4g-tai-viet-nam-546250/v3.txt
Chuyên đề Thương mại hóa 4G tại Việt Nam

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,520 22,600

Giá vàng

3,333,000/chỉ
Nguồn: Eximbank
Kết quả xổ số
Chứng khoán