Thực hư hiện tượng "ba mặt trời" cùng lúc xuất hiện ở Trung Quốc