• Facebook đã bỏ Trường Sa, Hoàng Sa khỏi bản đồ Trung Quốc

  Facebook đã bỏ Trường Sa, Hoàng Sa khỏi bản đồ Trung Quốc
  người bất ngờ khi phát hiện thiếu vắng sự xuất hiện của hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa. Mặt khác định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa. (Theo Vietnamnet) Hoàng Sa Trường Sa ra khỏi bản đồ xác định thị trường quảng cáo của Trung Quốc. Hình ảnh
  2018-07-02T19:53:39Z
 • Trung Quốc liên tiếp xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông

  Trung Quốc liên tiếp xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông
  Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa ở Biển Đông. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiến hành gần đây tại khu vực hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, Người Phát ngay các hoạt động nói trên, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường
  2018-04-26T11:01:11Z
 • Trung Quốc tiếp tục xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam

  Trung Quốc tiếp tục xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam
  tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa. Ảnh minh hoạ Hôm nay (7 chứng cứ lịch sử về chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa phạm chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc
  2016-04-07T17:07:13Z
 • Phẫn nộ Trung Quốc đưa Hoàng Sa và Trường Sa vào quy hoạch

  Phẫn nộ Trung Quốc đưa Hoàng Sa và Trường Sa vào quy hoạch
  chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa ở Biển Đông ), Chính phủ Pháp đã nhân danh Việt Nam tiếp tục quản lý hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa, đồng thời phản khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa mà không gặp bất cứ sự phản
  2015-09-23T18:25:31Z
 • Facebook phải tôn trọng luật pháp, chủ quyền của Việt Nam

  Facebook phải tôn trọng luật pháp, chủ quyền của Việt Nam
  xuất hiện của hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam. Trong khi đó, trên công cụ bản đồ của rất lớn đến thông tin chính xác trung thực về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa, nhất là trong giai đoạn có nhiều tranh chấp trên Biển Đông. Facebook phải có thái độ xử lý
  2018-07-03T20:03:46Z
 • Phản ứng của Việt Nam trước phát ngôn của Tổng thống Philippines về Trường Sa

  Phản ứng của Việt Nam trước phát ngôn của Tổng thống Philippines về Trường Sa
  (VnMedia) - “Mọi hành vi của quốc gia khác tại hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa ở Biển Đông quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa, mọi hành vi của quốc gia khác tại hai quần
  2017-04-10T08:35:23Z
 • Việt Nam phản đối hành động của Hải quân Trung Quốc

  Việt Nam phản đối hành động của Hải quân Trung Quốc
  , Trường Sa” không thể làm thay đổi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa đổi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa, đi ngược lại xu thế phát triển có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa
  2016-12-13T06:20:49Z
 • Quan chức Đài Loan xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam

  Quan chức Đài Loan xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam
  quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa. Mọi hoạt động của nước ngoài tại các
  2016-07-29T06:53:48Z
 • Đài Loan liên tiếp xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông

  Đài Loan liên tiếp xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông
  có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa ở Biển Đông không thể thay đổi được sự thực là Việt Nam có chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa
  2016-05-13T08:51:24Z
 • Phản ứng của Việt Nam trước vụ kiện Trung Quốc ở Biển Đông

  Phản ứng của Việt Nam trước vụ kiện Trung Quốc ở Biển Đông
  quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa và các quyền và lợi ích tại các vùng biển được xác định quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa. Là quốc gia ven biển , trong đó có chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa và các quyền và lợi ích tại các vùng
  2015-10-31T20:07:48Z
 • Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam

  Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam
  khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc ”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho hay. Hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa vốn đã xác lập, thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa khi hai quần đảo này còn là
  2019-08-09T14:29:49Z
 • Phản ứng của Việt Nam về việc Quân ủy Trung ương Trung Quốc chỉ huy lực lượng tuần duyên

  Phản ứng của Việt Nam về việc Quân ủy Trung ương Trung Quốc chỉ huy lực lượng tuần duyên
  lần khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa khi hai quần đảo này còn là vô chủ. Các nhà nước phong của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa cũng đã được thừa nhận tại Hội nghị San
  2018-07-06T08:06:56Z
 • Phản ứng của Việt Nam trước việc chiến hạm Mỹ đi qua quần đảo Trường Sa

  Phản ứng của Việt Nam trước việc chiến hạm Mỹ đi qua quần đảo Trường Sa
  và đại dương”. Hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa vốn thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa khi hai quần đảo này còn là vô chủ. Các nhà nước phong kiến Việt đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa cũng đã được thừa nhận tại Hội nghị San Francisco tháng 9
  2019-02-17T13:31:22Z
 • Trung Quốc liên tiếp xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa

  Trung Quốc liên tiếp xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa
  về chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa.  Mọi việc nghiêm trọng chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa ở Biển Đông. Hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa vốn thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam. Từ nhiều
  2015-10-29T06:36:53Z
 • Trung Quốc xâm phạm Trường Sa, Việt Nam phản ứng mạnh

  Trung Quốc xâm phạm Trường Sa, Việt Nam phản ứng mạnh
  đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa.  Mọi việc làm của các bên khác trên quần đảo Trường Sa mà Trường Sa Hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa vốn thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam. Từ kỷ 20), Chính phủ Pháp đã nhân danh Việt Nam tiếp tục quản lý hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa
  2015-10-13T22:26:26Z
 • Việt Nam phản đối Trung Quốc xây 2 ngọn hải đăng ở Trường Sa

  Việt Nam phản đối Trung Quốc xây 2 ngọn hải đăng ở Trường Sa
  chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa. Hành động nêu hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa, nghiêm túc tuân thủ và thực thi luật pháp quốc tế, nhất là Công nhất là từ thế kỷ 17, Việt Nam đã xác lập, thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường
  2015-05-28T18:57:47Z
 • Trung Quốc liên tiếp xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam

  Trung Quốc liên tiếp xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam
  Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa như tổ chức các hoạt động kỷ niệm 6 năm thành lập và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa mà còn đi ngược lại Thỏa thuận về
  2018-08-12T09:03:00Z
 • Biển Đông: Bị hứng "đòn" bất ngờ, Trung Quốc nổi giận đùng đùng

  Biển Đông: Bị hứng "đòn" bất ngờ, Trung Quốc nổi giận đùng đùng
  hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa Hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa vốn thuộc chủ quyền không thể quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa khi hai quần đảo này còn là vô chủ. Các nhà nước phong của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa cũng đã được thừa nhận tại Hội nghị San
  2019-01-08T11:59:18Z
 • Việt Nam phản đối Trung Quốc kỷ niệm cái gọi là '70 năm thu hồi Hoàng Sa, Trường Sa'

  Việt Nam phản đối Trung Quốc kỷ niệm cái gọi là '70 năm thu hồi Hoàng Sa, Trường Sa'
  khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa, lãnh thổ lâu đời của Việt Nam. Sau đảo Hoàng Sa Trường Sa, đi ngược lại xu thế phát triển quan hệ hiện nay giữa hai nước, gây phức tạp này. Hoạt động nói trên của Trung Quốc không thể làm thay đổi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần
  2016-12-12T20:42:48Z
 • Trung Quốc liên tiếp xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam

  Trung Quốc liên tiếp xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam
  sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa không thể thay đổi sự thực về chủ quyền của Việt Nam đối với 02 quần đảo Hoàng Sa Trường Sa. Việt Nam
  2016-10-03T17:09:07Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.