• Phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

  Phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh An Giang
  - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bình. Tại Quyết định 748/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND
  2019-06-20T06:15:11Z
 • Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới

  Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới
  (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND các tỉnh Ninh Bình, An Giang nhiệm kỳ 2011- 2016. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Ninh Bình. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
  2016-03-02T20:06:25Z
 • Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới

  Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới
  (/VnMedia) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các Quyết định phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Đắk Lắk . Cụ thể, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011 tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với bà
  2016-01-25T19:23:14Z
 • Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới

  Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới
  (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011- 2016. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hậu phủ cũng đồng thời phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011
  2015-10-23T21:13:29Z
 • Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới

  Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới
  (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011- 2016 . Ông Nguyễn Văn Trì, Tân Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức Vĩnh Phúc. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh
  2015-10-09T20:02:03Z
 • Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới

  (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy , Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy
  2015-09-07T19:45:32Z
 • Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới

  Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới
  (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Hà khóa XXIII.   Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó
  2015-08-14T18:33:27Z
 • Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới

  Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới
  (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu bổ sung, miễn nhiệm chức danh Ủy viên phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông
  2015-08-10T20:34:39Z
 • Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới

  Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới
  (VnMedia) - Phê chuẩn nhân sự tỉnh Ninh Bình Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê chuẩn kết -TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011 thời, tại Quyết định số 1188/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên
  2015-07-30T20:42:04Z
 • Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới

  Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới
  (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016.   Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Quân sự Tỉnh.   Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND
  2015-07-28T20:35:22Z
 • Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới

  Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới
  (VnMedia) - Thủ tướng vừa ký các Quyết định phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh Điện Biên và Hà Nam. Cụ thể, Thủ tướng đã phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2011 , Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên. Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch
  2015-07-23T07:11:12Z
 • Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới

  Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới
  (VnMedia) - Tại Quyết định 1068/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau. Còn tại Quyết định 1067/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc hưu theo chế độ. Tại Quyết định 1074/QĐ-TTg, Quyết định 1075/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn
  2015-07-14T21:22:01Z
 • Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới

  Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới
  (VnMedia) - Tại Quyết định 979/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ -TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011 . Tại Quyết định 978/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh
  2015-07-03T18:59:32Z
 • Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới

  Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới
  (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu bổ sung, miễn nhiệm một số thành viên UBND tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng. Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên
  2015-06-19T22:12:40Z
 • Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới

  Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới
  (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cao lý luận chính trị. Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cao
  2015-06-10T09:56:27Z
 • Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới

  (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà -TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2011
  2015-05-07T19:24:08Z
 • Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới

  Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới
  (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND 3 tỉnh Quảng Ninh, Hậu Giang, Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016. Cụ thể, tại Quyết định 539/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu ủy Quảng Ninh. Đồng thời, tại Quyết định 538/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm
  2015-04-24T19:00:36Z
 • Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới

  Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới
  (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam . Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
  2015-04-14T07:37:35Z
 • Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh

  Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh
   - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm . Ông Trần TIến Hưng Đồng thời, tại Quyết định số 938/QĐ-TTg, Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn
  2019-07-31T09:24:08Z
 • Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An

  Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An
   - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với
  2019-06-24T22:26:39Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.