• Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách hội

  Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội
  Ngân hàng Chính sách hội thay ông Lều Vũ Điều. Ông Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách hội Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách hội (NHCSXH), với mạng lưới hoạt động trải rộng toàn quốc và tổ chức giao dịch
  2019-04-25T06:15:06Z
 • Bổ nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách hội

  Bổ nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội
  Ngân hàng Chính sách hội. Cụ thể, tại Quyết định số 1752/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quản trị Ngân hàng Chính sách hội thay ông Nguyễn Trọng Đàm. Xuân Hưng hàng Chính sách hội thay ông Trần Văn Hiếu. Theo Quyết định số 1755/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ
  2018-12-19T19:47:58Z
 • Khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội

  Khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội
  (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách hội đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sữa chữa nhà để ở
  2019-01-30T06:25:25Z
 • HoREA kiến nghị thực hiện chính sách hỗ trợ tín dụng nhà ở xã hội

  HoREA kiến nghị thực hiện chính sách hỗ trợ tín dụng nhà ở xã hội
  (VnMedia) - Hiệp hội BĐS TP Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản gửi tới Ngân hàng Chính sách hội nghị Ngân hàng Chính sách hội hỗ trợ thông tin để cùng nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ hội; Người tiêu dùng được vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách hội để mua, thuê, thuê
  2017-01-19T07:07:31Z
 • Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự 3 cơ quan lớn

  Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự 3 cơ quan lớn
  thao và Du lịch, Ngân hàng Chính sách hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cụ thể, tại Quyết định 1884/QĐ viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách hội. Tại Quyết định 1883/QĐ-TTg và Quyết
  2016-10-03T20:29:13Z
 • Từ 15/8, dân mua nhà ở xã hội được vay lãi suất 4,8%/năm

  Từ 15/8, dân mua nhà ở xã hội được vay lãi suất 4,8%/năm
  (VnMedia) - Từ ngày 15/8 tới, Ngân hàng Chính sách hội (NHCSXH) sẽ cho vay ưu đãi mua nhà ở xã Ngân hàng Chính sách hội (NHCSXH) ban hành văn bản, đối tượng được vay vốn, bao gồm: Người có công
  2016-07-29T20:51:38Z
 • Thay đổi loạt lãnh đạo hai ngân hàng lớn

  Thay đổi loạt lãnh đạo hai ngân hàng lớn
  (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định về nhân sự tại Ngân hàng Chính sách hội và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách hội thay ông Nguyễn Văn Bình đã nhận công
  2016-06-02T05:58:17Z
 • Thủ tướng bổ nhiệm nhiều nhân sự quan trọng

  Thủ tướng bổ nhiệm nhiều nhân sự quan trọng
  Hồ Chí Minh, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách hội. Cụ thể, tại Quyết định 681 chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách hội thay ông Nguyễn Mạnh Dũng. Mỹ Hạnh
  2015-05-20T18:37:14Z
 • Vay mua nhà ở xã hội: Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay

  Vay mua nhà ở xã hội: Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay
  phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Cụ thể, mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách hội hàng Chính sách hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về  - Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 355/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân
  2019-04-04T09:50:12Z
 • Thủ tướng: Không để tình trạng "tiền vay về cất vào ống nứa"

  Thủ tướng: Không để tình trạng "tiền vay về cất vào ống nứa"
  bếp rồi sau quay lại, trả cho Ngân hàng chính sách hội, Thủ tướng phát biểu. Sáng 11/2, trong ngày cán bộ, người lao động Ngân hàng Chính sách hội, ngân hàng có sứ mệnh phục vụ người nghèo, đối tượng chính sách. Đây cũng được xem là cuộc giao ban đầu năm của hệ thống Ngân hàng Chính sách hội
  2019-02-11T16:27:09Z
 • Ban hành khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội

  Ban hành khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội
  hội tại Ngân hàng Chính sách hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ trong vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách hội (NHCSXH) đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã
  2019-01-31T08:24:27Z
 • Thông tin mới về chương trình cho vay nhà ở xã hội

  Thông tin mới về chương trình cho vay nhà ở xã hội
  (VnMedia) - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách hội khẳng định, chương trình cho vay nhà ở xã ", ông Nguyễn Văn Lý -  Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách hội (NHCSXH) khẳng định, đây là rất nhiều người. Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách hội khẳng định, chương trình cho vay nhà ở
  2018-10-04T09:40:25Z
 • Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội ở mức thấp 4,8%/năm

  Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội ở mức thấp 4,8%/năm
  hội tại Ngân hàng Chính sách hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể, lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách hội đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở
  2018-04-04T16:01:36Z
 • Sắp có gói 2.000 tỷ hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội

  Sắp có gói 2.000 tỷ hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội
  xã hội vừa được Quốc hội thông qua, Bộ Xây dựng đề nghị Ngân hàng Chính sách hội khẩn trương tiếp (VnMedia) - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, Bộ đang đề nghị Ngân hàng Chính sách hội khẩn trương tiếp nhận nguồn vốn hỗ trợ nhà ở xã hội, triển khai ngay việc cho vay trong năm nay
  2017-08-22T07:07:51Z
 • "Chốt" lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội 4,8%/năm

  "Chốt" lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội 4,8%/năm
  xã hội tại Ngân hàng Chính sách hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ . Cụ thể, lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách hội đối với các đối tượng quy định tại 2017 là 4,8%/năm (0,4%/tháng). Định kỳ hàng năm, Ngân hàng Chính sách hội thực hiện sơ kết, đánh giá
  2017-05-16T06:55:24Z
 • Dân ngóng gói tín dụng giá rẻ để mua nhà

  Dân ngóng gói tín dụng giá rẻ để mua nhà
  có nhu cầu vay mua nhà vẫn được vay Ngân hàng chính sách hội với lãi suất thấp, chỉ từ 4,8%/năm ngày 31/12/2016.   Những đối tượng được hưởng ưu đãi vay vốn từ ngân hàng Chính sách hội gồm có căn hộ.   Dù vậy, việc ngân hàng chính sách hội sẽ tiếp vốn cho vay mua nhà với lãi suất vay
  2016-06-17T09:03:10Z
 • Thủ tướng đồng ý lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội 4,8%/năm

  Thủ tướng đồng ý lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội 4,8%/năm
  Ngân hàng Chính sách hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể, lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách hội đối với các đối tượng quy định tại Nghị định 100
  2016-06-06T20:11:46Z
 • Chính phủ yêu cầu tiếp tục các nguồn vốn hỗ trợ cho người nghèo vay

  Chính phủ yêu cầu tiếp tục các nguồn vốn hỗ trợ cho người nghèo vay
  hội đã được ban hành; bảo đảm nguồn vốn hoạt động cho Ngân hàng Chính sách hội hằng năm theo dụng Nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách hội theo quy định; tiếp tục đàm phán cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho Ngân hàng Chính sách hội. Các tỉnh, thành phố ban hành
  2016-03-16T08:40:17Z
 • Cơ hội cho nhiều đối tượng tiếp cận vốn vay rẻ

  Cơ hội cho nhiều đối tượng tiếp cận vốn vay rẻ
  hàng Chính sách hội (NHCSXH) thêm 3,5%, nâng chỉ tiêu kế hoạch tăng dư nợ tín dụng năm 2015 của cận nguồn vốn rẻ, đó là quyết định của Thủ tướng cho phép tăng dư nợ tín dụng 2015 tại Ngân hàng chính sách hội. >> Lãi suất cuối năm có tăng? Ngân hàng Nhà nước cho biết, ngày 22/6/2015, Thủ
  2015-06-24T10:02:30Z
 • Sẽ có nguồn vốn giá rẻ cho người mua nhà thu nhập thấp

  Sẽ có nguồn vốn giá rẻ cho người mua nhà thu nhập thấp
  ngân hàng Chính sách hội.   Theo ông Nguyễn Trần Nam - Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt ngân hàng thương mại và nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách hội. Theo đó, các ngân hàng thương mại do kiện ưu đãi. Nguồn vay thứ 2 được giao cho Ngân hàng Chính sách hội thực hiện. Ngân hàng này sử dụng
  2016-11-22T09:07:28Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.