• Quốc hội lo ngại về kỷ luật đầu công

  Quốc hội lo ngại về kỷ luật đầu tư công
  (VnMedia) - Một số ý kiến cho rằng kỷ luật đầu công vẫn là vấn đề đáng lo ngại, nhiều công trình luật đầu công vẫn là vấn đề đáng lo ngại, nhiều công trình đã hoàn thành nhưng sử dụng không hiệu thấp so với mục tiêu đề ra. “Một số ý kiến cho rằng kỷ luật đầu công vẫn là vấn đề đáng lo
  2016-03-21T15:44:39Z
 • Sửa Luật Đầu công: Đại biểu Quốc hội chê "không bằng luật cũ"

  Sửa Luật Đầu tư công: Đại biểu Quốc hội chê "không bằng luật cũ"
  (VnMedia) - Đại biểu Quốc hội Hoàng Quang Hàm đánh giá, việc soạn thảo đạo luật Đầu công Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu công lượng văn bản khi Luật đầu công đến nay mới được 3 năm, “chưa đủ nói lên điều gì nhưng đã phải
  2018-11-13T07:28:53Z
 • Đại biểu vạch rõ "khe hở" dễ bị lợi dụng trong dự án Luật Đầu công

  Đại biểu vạch rõ "khe hở" dễ bị lợi dụng trong dự án Luật Đầu tư công
  - Góp ý cho Luật đầu công, đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết (đoàn An Giang) đã chỉ rõ các khe hở dễ bị thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu công. Đại biểu Vũ Thị dụng được 3 năm đã phải sửa đổi, bổ sung do một số quy định của Luật Đầu công chưa bao quát hết được
  2018-11-16T19:56:31Z
 • Quốc hội tranh luận về thẩm quyền đối với gần 10.000 dự án đầu tư công

  Quốc hội tranh luận về thẩm quyền đối với gần 10.000 dự án đầu tư công
  kiến khác nhau khi thảo luận tại hội trường Quốc hội sáng 28/5 về dự án Luật Đầu công (sửa đổi). Gần xây dựng dự án Luật Đầu công (sửa đổi) phải đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với quy định rõ khó khăn vì Luật Đầu công mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2015, thời điểm chuyển giao giữa khóa 13 và
  2019-05-28T15:32:55Z
 • Từ 1/7/2020: Cấm bán hàng, cung cấp dịch vụ không xuất hóa đơn đúng pháp luật

  Từ 1/7/2020: Cấm bán hàng, cung cấp dịch vụ không xuất hóa đơn đúng pháp luật
  biểu quyết thông qua Luật Đầu công (sửa đổi) với 90,70% đại biểu Quốc hội tán thành và Luật Quản lý đã biểu quyết thông qua Luật Đầu công (sửa đổi). Theo đó, Luật Đầu công (sửa đổi) quy định dự , Luật Đầu công (sửa đổi) quy định: Chương trình, dự án đã được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư được
  2019-06-13T15:18:39Z
 • HoREA kiến nghị Thủ tướng bất cập khi sử dụng quỹ đất, trụ sở thanh toán Dự án BT

  HoREA kiến nghị Thủ tướng bất cập khi sử dụng quỹ đất, trụ sở thanh toán Dự án BT
  với các quy định của Luật Đất đai; Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Đầu công; Luật Đấu thầu ngân sách nhà nước. Nếu thực hiện thanh toán Dự án BT theo quy định hiện hành của Luật Đầu công theo Điều 6 Luật Đầu công). Nhà đầu tư Dự án BT bỏ tiền thực hiện xây dựng công trình trước. Nhà
  2019-09-25T10:09:09Z
 • Hoàn trả dần trung tâm hoàng thành Thăng Long

  Hoàn trả dần trung tâm hoàng thành Thăng Long
  của Luật Đầu công và pháp luật liên quan. Bên cạnh đó, tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, quy định của Luật Đầu công, Luật Di sản văn hóa, Luật Xây dựng và các quy
  2016-05-05T19:17:26Z
 • Chuẩn bị Phiên họp thứ 23 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

  Chuẩn bị Phiên họp thứ 23 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
  hoạch và Đầu tư chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu công. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu từ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên
  2018-03-27T20:33:38Z
 • Xây tuyến metro số 2 đoạn Trần Hưng Đạo - Thượng Đình

  Xây tuyến metro số 2 đoạn Trần Hưng Đạo - Thượng Đình
  trình phê duyệt lại chủ trương đầu tư dự án theo Luật Đầu công. Được biết, dự án metro này là một
  2017-05-18T10:16:43Z
 • Xây cầu qua cửa khẩu với Trung Quốc ở Quảng Ninh

  Xây cầu qua cửa khẩu với Trung Quốc ở Quảng Ninh
  Trung ương thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu công. Trước đó, sáng 18/1, tại cửa khẩu Hoành Mô
  2017-02-09T07:05:22Z
 • Nhiều Bộ bị phê bình vì chậm thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng giao

  Nhiều Bộ bị phê bình vì chậm thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng giao
  thông qua về danh mục, nhưng vẫn phải thực hiện trình tự theo quy định của Luật Đầu công rất chặt chẽ vấn đề mới vì liên quan đến triển khai Luật Đầu công. Bên cạnh đó, có nhiều vấn đề phát sinh nhưng sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng về việc sửa đổi, bổ sung Luật Đầu công. Nguyên nhân nữa
  2016-10-20T06:32:02Z
 • Hà Nội: Bán bớt trụ sở cơ quan lấy tiền xây trung tâm hành chính

  Hà Nội: Bán bớt trụ sở cơ quan lấy tiền xây trung tâm hành chính
  trụ sở làm việc của Quận theo quy định của Luật Đầu công, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính
  2016-07-04T15:35:50Z
 • 70 tỷ xây Trung tâm giao lưu quốc tế văn hóa tại Phú Quốc

  70 tỷ xây Trung tâm giao lưu quốc tế văn hóa tại Phú Quốc
  Đầu công và các quy định hiện hành có liên quan; bảo đảm đúng tiến độ và không phát sinh thêm kinh chính và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy hoạch, quy định của Luật
  2015-11-19T06:50:15Z
 • Phó Thủ tướng: Khâu tổ chức thực hiện cũng "có vấn đề" trong giao vốn và giải ngân

  Phó Thủ tướng: Khâu tổ chức thực hiện cũng "có vấn đề" trong giao vốn và giải ngân
  . Hải Phòng. Luật Đầu công ban hành năm 2014 đã khắc phục được tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán tạp. Ngoài Luật Đầu công thì còn 11 luật khác (như Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đấu thầu, Luật Nhà phủ đặc biệt quan tâm tới việc sửa đổi các quy định bất cập về đầu tư công, đặc biệt là Luật Đầu
  2018-04-25T09:35:32Z
 • Tổng nợ vượt 1/4 thu ngân sách, Chính phủ quyết không nới trần nợ công

  Tổng nợ vượt 1/4 thu ngân sách, Chính phủ quyết không nới trần nợ công
  Luật Đầu công nên việc quyết định đầu tư còn tùy tiện và vượt so với khả năng cân đối của ngân , Khi đó, Chính phủ đã ban hành nghị định 1792, và Quốc hội luật hóa lên thành Luật đầu công. Đến nay tư tổng hợp, rà soát lại bất cập trong thực hiện Luật Đầu công, trình Chính phủ, QH cho sửa Luật
  2017-11-16T13:39:50Z
 • Giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước

  Giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước
  Luật Đầu công, danh mục và mức vốn kế hoạch bố trí cho từng dự án để chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự của Luật Đầu công và Nghị quyết của Quốc hội, danh mục và mức vốn kế hoạch đầu tư ngân sách trung ; Việc phân bổ vốn phải đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Đầu công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị
  2017-05-15T19:21:46Z
 • Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
  của Luật Đầu công. Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết
  2019-04-25T06:13:43Z
 • Chính thức được trao cơ chế đặc thù: Ngân sách TP.HCM được hưởng 100% số thu tăng thêm

  Chính thức được trao cơ chế đặc thù: Ngân sách TP.HCM được hưởng 100% số thu tăng thêm
  các dự án nhóm A sử dụng ngân sách của Thành phố theo quy định của Luật Đầu công, trừ dự án quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 8 của Luật Đầu công. Trình tự, thủ tục quyết định chủ khoản 2 Điều 23 của Luật Đầu công; UBND TP trình HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư theo quy định
  2017-11-24T16:41:09Z
 • Chưa thỏa mãn, 19 đại biểu tranh luận với Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

  Chưa thỏa mãn, 19 đại biểu tranh luận với Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng
  Đầu tư “có thể vi phạm ba luật: Một, Luật đầu công; Hai, Luật ban hành văn bản vi phạm pháp giải ngân ODA chậm là đổ lỗi cho Luật đầu công có đúng hay không? Hay do cơ chế xin - cho rồi phân đầu công. Trong đó đề cao vai trò tham gia giám sát của cộng đồng dân cư trong các vùng ảnh hưởng
  2017-06-15T17:52:25Z
 • Đề nghị không tách riêng bồi thường, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập

  Đề nghị không tách riêng bồi thường, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập
  bằng thành dự án độc lập… Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu công (sửa đổi Đầu công của Ủy ban Tài chính ngân sách cho thấy, nhiều ý kiến trong Ủy ban này cho rằng, việc quy số vấn đề lớn và nội dung còn ý kiến khác nhau về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
  2019-05-28T11:34:45Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.