• Chuẩn bị khởi công cao tốc Bắc - Nam

  Chuẩn bị khởi công cao tốc Bắc - Nam
  -2020 sẽ tập trung đầu tư xây dựng 654km cao tốc Bắc - Nam. Dự kiến dự án sẽ khởi công vào năm 2019. Bộ đường cao tốc Bắc - Nam  Đồng thời, tổng mức đầu tư sơ bộ của các đoạn tuyến đầu tư trong giai 2019 và cơ bản hoàn thành vào năm 2021. Dự kiến lộ trình đầu tư các đoạn trên tuyến cao tốc Bắc - Nam
  2017-10-26T20:06:15Z
 • Chuẩn bị xây dựng đường bộ cao tốc BắcNam

  Chuẩn bị xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam
  bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Thông báo kết luận nêu rõ, đây chính và yêu cầu đối với Dự án là hình thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đáp ứng năng lực vận tải
  2017-02-27T20:26:26Z
 • Chọn nhà đầu tư nội làm cao tốc Bắc - Nam: Không hạ chuẩn!

  Chọn nhà đầu tư nội làm cao tốc Bắc - Nam: Không hạ chuẩn!
   - “Chọn nhà đầu tư nội làm đường cao tốc Bắc - Nam: Không hạ chuẩn!”, Thứ trưởng (GTVT) cuối tháng 9 vừa qua khi đề cập vấn đề tiếp tục triển khai dự án đường cao tốc Bắc - Nam. Theo phần theo hình thức đối tác công - tư (PPP) của dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn
  2019-10-07T08:49:48Z
 • Nhà thầu trong nước sẽ xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc- Nam phía Đông

  Nhà thầu trong nước sẽ xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc- Nam phía Đông
  xây dựng một số tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông”.  Theo đó, thực hiện Nghị lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 08 dự án PPP thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Hiện nay
  2019-09-25T15:11:04Z
 • Hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đường sắt cao tốc Bắc - Nam

  Hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đường sắt cao tốc Bắc - Nam
  sắt cao tốc Bắc Nam - ảnh minh họa Thông báo kết luận nêu rõ, do vai trò đặc biệt quan trọng của
  2019-09-21T06:44:29Z
 • Khởi công dự án thành phần đầu tiên của cao tốc Bắc - Nam phía Đông

  Khởi công dự án thành phần đầu tiên của cao tốc Bắc - Nam phía Đông
  Huế tổ chức Lễ khởi công Dự án thành phần Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 phần của cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Theo quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt ngày 1/3/2016, tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam
  2019-09-16T18:44:16Z
 • Kiến nghị làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam tiết kiệm 32 tỷ USD

  Kiến nghị làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam tiết kiệm 32 tỷ USD
  Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có báo cáo phương án thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam gửi tới Thủ tướng, với tổng mức đầu tư khoảng 26 tỷ USD.
  2019-07-09T21:13:24Z
 • Cân nhắc đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam

  Cân nhắc đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam
  (VnMedia) - Do vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ GTVT tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi từ các chuyên gia, các nhà khoa học, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp và người dân... về dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam...
  2019-04-12T06:16:20Z
 • Tập trung tối đa nguồn lực giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

  Tập trung tối đa nguồn lực giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam
  cao tốc Bắc - Nam phía Đông hoặc đường sắt tốc độ cao thì nhu cầu vận tải trên hành lang vận tải Bắc huy tối đa hiệu quả. Cao tốc Bắc Nam Tập trung tối đa nguồn lực để GPMB cao tốc Bắc - Nam Quốc hội đã có Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây
  2019-03-23T07:21:40Z
 • Đấu thầu công khai để lựa chọn nhà đầu tư dự án cao tốc Bắc Nam

  Đấu thầu công khai để lựa chọn nhà đầu tư dự án cao tốc Bắc Nam
  cao tốc Bắc Nam. Ngày 22/6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ công tác triển khai Dự án cao tốc Bắc-Nam. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo duyệt phương án bồi thường, tái định cư… để bảo đảm triển khai toàn Dự án cao tốc Bắc-Nam đúng
  2018-06-23T06:35:29Z
 • Chuẩn bị đấu thầu một số đoạn cao tốc Bắc - Nam

  Chuẩn bị đấu thầu một số đoạn cao tốc Bắc - Nam
  triển khai một số đoạn đường trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn phía Đông. Theo đó, Phó
  2018-01-21T18:36:37Z
 • Chính thức công bố 8 dự án BOT cao tốc Bắc - Nam

  Chính thức công bố 8 dự án BOT cao tốc Bắc - Nam
  - Nam phía Đông (gọi tắt là cao tốc Bắc - Nam) giai đoạn 2017 - 2020 để kêu gọi đầu tư. Các dự đoạn 2017 - 2020.   Theo đó, cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020 sẽ được lựa chọn Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa công bố danh mục 8 dự án đường bộ cao tốc trên tuyến cao tốc Bắc
  2017-12-25T20:41:41Z
 • Quốc hội thông qua chủ trương xây cao tốc Bắc-Nam

  Quốc hội thông qua chủ trương xây cao tốc Bắc-Nam
  .   Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư đường cao tốc Bắc Nam thu phí để hoàn trả phần vốn đầu tư của Nhà nước. Đường cao tốc Bắc - Nam (ảnh minh họa ) Theo Nghị quyết, dự án này (giai đoạn 1 cao tốc Bắc - Nam) dự kiến đầu tư khoảng hơn 650 km, chia thành
  2017-11-22T10:12:26Z
 • Đại biểu Quốc hội băn khoăn hiệu quả đường cao tốc Bắc - Nam

  Đại biểu Quốc hội băn khoăn hiệu quả đường cao tốc Bắc - Nam
  (VnMedia) - Nhiều đại biểu lo lắng dự án cao tốc Bắc - Nam chi phí vốn lớn, nhưng hiệu quả đem đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam vừa được Chính phủ trình Quốc hội xin ý kiến. Theo đó . Theo Chính phủ, giai đoạn 1 của cao tốc Bắc - Nam dự kiến đầu tư hơn 650 km với tổng kinh phí hơn 118
  2017-11-08T19:50:05Z
 • Áp BOT cho dự án cao tốc BắcNam: Nhiều bất cập cần xử lý

  Áp BOT cho dự án cao tốc Bắc – Nam: Nhiều bất cập cần xử lý
  (VnMedia) - Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ đề xuất các giải pháp tổng thể xử lý đối với những hạn chế, bất cập đối với hình thức BOT để có phương án hợp lý khi quyết định áp dụng đầu tư hình thức này đối với Dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam…
  2017-11-03T16:07:51Z
 • Chính phủ trình 2 phương án dự án cao tốc Bắc Nam

  Chính phủ trình 2 phương án dự án cao tốc Bắc Nam
  (VnMedia) -  Sáng nay (3/11), đó Bộ trưởng, Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020...
  2017-11-03T15:38:57Z
 • Báo cáo Quốc hội dự án Cao tốc Bắc-Nam vào kỳ họp tới

  Báo cáo Quốc hội dự án Cao tốc Bắc-Nam vào kỳ họp tới
  cao tốc Bắc-Nam (phía đông), đặc biệt là phương án đầu tư các dự án khu vực đồng bằng sông Cửu Long biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng  yêu cầu bổ sung Dự án Cao tốc Bắc-Nam và Dự án Thủ tướng cũng yêu cầu ngành GTVT khẩn trương hoàn thiện phương án đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam
  2017-08-17T20:09:44Z
 • Khẩn trương thẩm định dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam

  Khẩn trương thẩm định dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam
  Bình tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.   Kết luận nêu rõ, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam là dự án quan trọng quốc gia, vì vậy cần phải thực hiện trình Chính phủ tướng yêu cầu Hội đồng thẩm định Nhà nước dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam khẩn trương thẩm định, trình
  2017-05-11T20:31:01Z
 • Lập Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án cao tốc Bắc - Nam

  Lập Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án cao tốc Bắc - Nam
  Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam . Cao tốc Bắc Nam - ảnh minh hoạ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch Hội đồng. Thứ trưởng
  2017-04-07T20:13:59Z
 • Hỗ trợ 55.000 tỷ đồng xây dựng tuyến cao tốc Bắc - Nam

  Hỗ trợ 55.000 tỷ đồng xây dựng tuyến cao tốc Bắc - Nam
  án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam.   Thông báo kết luận nêu rõ, Bộ Giao thông vận tải đã rất khẩn trương chuẩn bị các phương án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Với mục tiêu đến năm đường bộ cao tốc Bắc - Nam theo hình thức PPP, với tinh thần quyết liệt, minh bạch, không tham nhũng
  2017-04-05T20:47:43Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.