• Việt Nam, Australia phát triển mạnh mẽ quan hệ an ninh-quốc phòng

    Việt Nam, Australia phát triển mạnh mẽ quan hệ an ninh-quốc phòng
    Chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 7 vào thời gian thích hợp - Hôm qua (10/10), Việt Nam và Australia đã tổ chức Đối thoại Chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng lần thứ sáu tại Hà Nội. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng làm trưởng
    2018-10-11T08:55:07Z