• Cải cách tiền lương: Tăng lương thế nào để nợ công không tăng?

  Cải cách tiền lương: Tăng lương thế nào để nợ công không tăng?
  nói. Do vậy, để xử lý cả yêu cầu về cải cách tiền lương và cân đối ngân sách nhà nước, Bộ trưởng Đinh nước gắn với cải cách tiền lương, cơ cấu lại chi một số lĩnh vực sự nghiệp công gắn với việc điều chỉnh hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, gắn liền với lộ trình cải cách tiền lương. Xuân Hưng
  2018-05-10T13:58:24Z
 • Cải cách tiền lương cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

  Cải cách tiền lương cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
  cách tiền lương, cơ cấu lại chi một số lĩnh vực sự nghiệp công gắn với việc điều chỉnh giá, phí đối với cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn liền với lộ trình cải cách tiền lương. Ngoài 2 giải pháp đột phá nói trên thì có 5 giải pháp khác cũng đặc biệt quan trọng được
  2018-05-09T14:31:35Z
 • Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng Đề án cải cách tiền lương

  Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng Đề án cải cách tiền lương
  của người dân. Về một số nhiệm vụ cần tập trung, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng đề án cải cách tiền lương, đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để trình Hội nghị Trung ương 7. Lương tối thiểu ở
  2018-01-18T05:52:37Z
 • Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng ban chỉ đạo cải cách tiền lương

  Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng ban chỉ đạo cải cách tiền lương
  (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Trưởng ban.
  2017-01-13T19:24:13Z
 • Đưa phụ cấp đặc thù vào diện cải cách tiền lương

  Đưa phụ cấp đặc thù vào diện cải cách tiền lương
  sách để cải cách tiền lương, với mục tiêu giảm khoảng cách giữa người có mức lương cao nhất và người có Chính trị đề án đưa vào diện cải cách tiền lương và sẽ triển khai trong thời gian sắp tới.   Khánh , Nhà nước ra khỏi phần chi trả khác, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trong tiến trình cải cách tiền
  2016-11-16T20:33:49Z
 • "Tiền đâu?" - thách thức khi muốn cải cách tiền lương

  "Tiền đâu?" - thách thức khi muốn cải cách tiền lương
  (VnMedia) - "Nhiều lần chúng ta bàn tới cải cách tiền lương, nhưng khi nói tới &quot vụ nói. Tại hội thảo khoa học “Bối cảnh và khả năng cải cách tiền lương” tổ chức tại Hà nhiên, ông Phúc thừa nhận: “Nhiều lần chúng ta bàn tới cải cách tiền lương, nhưng khi nói tới
  2016-10-12T16:18:03Z
 • Thanh Hóa: Chuyển 612 tỷ cải cách tiền lương sang làm hạ tầng

  Thanh Hóa: Chuyển 612 tỷ cải cách tiền lương sang làm hạ tầng
  phương năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 còn lại sang đầu tư xây dựng hạ tầng thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 còn lại sang đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Thủ tướng Chính phủ và cải cách tiền lương năm 2016, không đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ thêm ngoài dự toán đã được
  2016-03-24T20:33:22Z
 • Quốc hội đồng ý chi 16.200 tỷ cho cải cách tiền lương và tinh giản biên chế

  Quốc hội đồng ý chi 16.200 tỷ cho cải cách tiền lương và tinh giản biên chế
  , đoàn thể 47.616 tỷ đồng; Chi cho cải cách tiền lương, tinh giản biên chế là 16.200 tỷ đồng. Tại Nghị hội đã thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019 với số tiền chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế là 16.200 tỷ đồng. Cụ tể, theo Nghị quyết, tổng số thu ngân sách trung
  2018-11-14T19:18:11Z
 • Trình Quốc hội phương án tăng lương vào kỳ họp thứ 11

  Trình Quốc hội phương án tăng lương vào kỳ họp thứ 11
  để thực hiện cải cách tiền lương. Chính phủ xin báo cáo Quốc hội việc thực hiện cải cách tiền lương thực hiện cải cách tiền lương. Trước mắt, thực hiện phương án tiền lương như Chính phủ đã trình Quốc năng thu ngân sách nhà nước năm 2016, Chính phủ xin báo cáo Quốc hội việc thực hiện cải cách tiền lương
  2015-11-05T08:01:40Z
 • Lương công chức tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 1/7/2019

  Lương công chức tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 1/7/2019
  (VnMedia) - Dự kiến, Chính phủ dành khoảng 16.200 tỷ đồng thực hiện cải cách tiền lương 16.200 tỷ đồng thực hiện cải cách tiền lương trên cơ sở điều chỉnh tiền lương cơ sở từ 1,39 triệu
  2018-10-16T20:37:26Z
 • Tổng bí thư yêu cầu tạo đột phá trong chế độ phân phối tiền lương

  Tổng bí thư yêu cầu tạo đột phá trong chế độ phân phối tiền lương
  (VnMedia) - “Bảo đảm cho cải cách tiền lương lần này thực sự tạo được sự đột phá trong chế độ cải cách tiền lương đối với khu vực công về cơ bản vẫn do ngân sách nhà nước bảo đảm và chủ yếu từ trường trong nhiều lĩnh vực còn chậm. Nhiều địa phương còn dư nguồn cải cách tiền lương nhưng không được
  2018-05-07T11:51:17Z
 • Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để tạo nguồn tăng lương

  Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để tạo nguồn tăng lương
  cải cách tiền lương. Ảnh minh họa Mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK người lao động theo quy định) để tạo nguồn cải cách tiền lương, đẩy mạnh khoán chi hành chính. Giảm tần bệnh với lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, lộ trình cải cách tiền lương; đồng thời tăng cường kiểm soát
  2018-02-22T19:44:26Z
 • Chuyên gia Phạm Chi Lan: Không thể đổ lỗi là không có nguồn để cải cách chính sách tiền lương

  Chuyên gia Phạm Chi Lan: Không thể đổ lỗi là không có nguồn để cải cách chính sách tiền lương
  (VnMedia) - "Không thể đổ lỗi là không có nguồn để cải cách tiền lương. Nguồn đổ vào cho tiền . Không thể đổ lỗi là không có nguồn để cải cách tiền lương. Nguồn đổ vào cho tiền lương đã quá lớn. Các cách tiền lương, mới có thể thực hiện được. - Bà lý giải như thế nào về việc chúng ta có quyết tâm
  2017-12-13T16:14:33Z
 • Trung ương bắt đầu khảo sát, làm rõ các vấn đề về lương và phụ cấp

  Trung ương bắt đầu khảo sát, làm rõ các vấn đề về lương và phụ cấp
  tiền lương và thu nhập; tạo nguồn cải cách tiền lương... Sáng 17/10, Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách thảo luận cặn kẽ và thông qua một nghị quyết về cải cách tiền lương. Trưởng Ban Chỉ đạo cũng chỉ ra , các chế độ phụ cấp, cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập; tạo nguồn cải cách tiền lương. Với hệ thống
  2017-10-17T19:16:39Z
 • Thủ tướng yêu cầu cân đối nguồn tăng lương

  Thủ tướng yêu cầu cân đối nguồn tăng lương
  từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức hiện hưởng. Thực hiện cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2016 từ một phần số thu được để lại theo chế độ của các cơ quan hiện cải cách tiền lương. Đối với một số địa phương nghèo, ngân sách khó khăn, sau khi thực hiện cơ chế
  2015-12-15T19:51:12Z
 • Chính thức được trao cơ chế đặc thù: Ngân sách TP.HCM được hưởng 100% số thu tăng thêm

  Chính thức được trao cơ chế đặc thù: Ngân sách TP.HCM được hưởng 100% số thu tăng thêm
  Chính phủ. TP thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Sau khi ngân sách TP bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn cách tiền lương còn dư của ngân sách cấp Thành phố; cho phép ngân sách cấp dưới sử dụng nguồn cải cách
  2017-11-24T16:41:09Z
 • Thủ tướng quyết định tăng lương cơ sở từ 1/7/2017

  Thủ tướng quyết định tăng lương cơ sở từ 1/7/2017
  thuộc trung ương tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2017 từ một phần nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 còn dư chuyển sang (nếu có).   Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính xác định và giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2017 để tạo nguồn cải cách tiền lương
  2016-12-08T11:37:57Z
 • Sử dụng sai kinh phí, 21/50 tỉnh thành bị đòi hơn 1.600 tỷ đồng

  Sử dụng sai kinh phí, 21/50 tỉnh thành bị đòi hơn 1.600 tỷ đồng
  việc trong điều hành ngân sách còn sử dụng 107,8 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, nguồn cải cách tiền lương lương để bù hụt thu năm 2014; Đắk Lắk sử dụng nguồn cải cách tiền lương để bù hụt thu cân đối 32,4 tỷ Quảng Nam, huyện Phước Sơn được Uỷ ban Nhân dân tỉnh cho phép sử dụng 36,5 tỷ đồng nguồn cải cách tiền
  2016-07-22T10:19:06Z
 • Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1.390.000 đồng/tháng

  Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1.390.000 đồng/tháng
  ương và các địa phương tiếp tục thực hiện các quy định về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương kết định bảo đảm nguồn kinh phí cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho cả lộ
  2018-01-05T16:05:57Z
 • Tiền lương công chức bất hợp lý, không trở thành động lực

  Tiền lương công chức bất hợp lý, không trở thành động lực
  , viên chức - ảnh minh họa Chiều 28/10, Ban Chỉ đạo Cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và giữa các yếu tố này... Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng trong xây dựng Đề án Cải cách tiền lương
  2017-10-30T06:56:05Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.