• Kỳ lạ cá với hàm răng giống người, có thể 'nhai cả thế giới'

    Kỳ lạ cá với hàm răng giống người, có thể 'nhai cả thế giới'
    giống răng con người. Bà Holbrook, 32 tuổi,cho biết đây là một con đầu cừu. Nó rất khỏe và vô sinh vật học biển, nói rằng: “Điểm khác biệt giữa răng đầu cừu và răng người là hàm răng . Ngoài việc có vẻ ngoài hơi kỳ dị, thịt của đầu cừu trắng, chắc thịt. không có mùi tanh và ăn rất ngon
    2018-05-14T19:40:32Z