• Hà Nội tinh giản tối thiểu 10% tổng biên chế

  Hà Nội tinh giản tối thiểu 10% tổng biên chế
  biên chế cán bộ, công chức, viên chức thành phố được giao năm 2015. Để thực hiện mục tiêu, thành phố sẽ
  2016-04-22T21:10:03Z
 • Hà Nội: Mới tinh giản biên chế được 20 người

  Hà Nội: Mới tinh giản biên chế được 20 người
  . Ngày 25/2, Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ thì cũng rất khó cho việc tinh giản biên chế vì Hà Nội đã chuẩn hóa cán bộ, kể cả cán bộ phường cũng không hoàn thành nhiệm vụ để xét tinh giản biên chế hàng năm”, bà Ngô Thị Thanh Hằng chỉ rõ. Trước
  2016-02-25T16:34:52Z
 • Năm 2016: Giảm biên chế hơn 4000 người

  Năm 2016: Giảm biên chế hơn 4000 người
  (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2016. Năm 2016: Giảm biên chế  hơn 4000 người Theo đó, tổng biên
  2015-11-23T19:40:35Z
 • Tinh giản biên chế: Khó giảm lãnh đạo

  Tinh giản biên chế: Khó giảm lãnh đạo
  tới (2015-2021), phải tinh giản tối thiểu 10% biên chế của các bộ, ngành, địa phương. Trước chủ trương biên chế, với mục tiêu, từ nay đến 2021 giảm tối thiểu là 10%". Bên cạnh đó, theo ông Hưng thì lực thì được xem xét đưa vào đối tượng tinh giản biên chế, căn cứ vào mức độ đánh giá hàng năm nhưng
  2015-11-20T15:40:49Z
 • TP.HCM sẽ cắt giảm 13.927 biên chế

  TP.HCM sẽ cắt giảm 13.927 biên chế
  Từ nay đến năm 2021, TP.HCM sẽ giảm 13.927 biên chế, trong đó khối hành chính nhà nước giảm 1 án tinh giảm biên chế từ nay đến 2021. Theo Sở Nội vụ TP.HCM, hiện nay thành phố đang triển khai thực .000 biên chế. TP.HCM cũng đã xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức tại các
  2015-11-10T14:04:17Z
 • Hà Nội sẽ giảm biên chế ít nhất 10%

  Hà Nội sẽ giảm biên chế ít nhất 10%
  (VnMedia) - Hà Nội sẽ giảm biên chế ít nhất 10% trong giai đoạn từ nay đến năm 2021, theo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của chính phủ về tinh giản biên chế. >> 6 giải pháp tinh giản biên chế không "đánh trống bỏ dùi" >> 12 trường hợp bị tinh giản biên chế UBND thành phố
  2015-08-14T18:28:10Z
 • Luật Dân quân tự vệ: Quán triệt tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế

  Luật Dân quân tự vệ: Quán triệt tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế
  tiếp tục quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng về tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế, cải cách tiếp tục quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng về tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế, cải cách
  2019-03-11T19:52:01Z
 • Bộ Tài chính cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh và biên chế công chức

  Bộ Tài chính cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh và biên chế công chức
  (VnMedia) - Năm 2018, Bộ Tài chính đã cắt giảm được 536 đầu mối, trong đó 5 đơn vị cấp phòng và tương đương thuộc các vụ/cục thuộc cơ quan Bộ; 3 cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; 25 đơn vị cấp phòng thuộc cơ quan tổng cục…
  2019-01-10T10:21:35Z
 • Cần tránh khuynh hướng cầu toàn và nóng vội trong tinh gọn bộ máy, biên chế

  Cần tránh khuynh hướng cầu toàn và nóng vội trong tinh gọn bộ máy, biên chế
  ) Công tác xây dựng đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế được quan tâm và đạt nhiều kết quả khả quan quá trình thực hiện giảm biên chế. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện nghị quyết hoạt động còn hạn chế... Việc kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ
  2018-12-18T20:56:24Z
 • Đại biểu Quốc hội đề nghị sáp nhập tỉnh, thành phố để tinh giản biên chế

  Đại biểu Quốc hội đề nghị sáp nhập tỉnh, thành phố để tinh giản biên chế
  chính cấp tỉnh, thành phố để tinh giản biên chế. Thảo luận về một số vấn đề xã hội vào sáng nay 22 pháp hiệu quả nhất để tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy. Theo đại biểu Tạ Văn Hạ, việc tinh giản biên biểu Tạ Văn Hạ phát biểu tại Hội trường sáng 26/10 Cũng quan tâm đến nhiệm vụ tinh giản biên chế
  2018-10-26T12:04:11Z
 • Sẽ tinh giản biên chế hàng loạt trường hợp cán bộ, công chức

  Sẽ tinh giản biên chế hàng loạt trường hợp cán bộ, công chức
  định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, trong đó bổ sung một loạt trường hợp cán bộ quản lý thuộc diện tinh giản biên chế. tinh giản biên chế Cụ thể, Nghị định bổ sung thêm đối tượng tinh giản biên chế là: Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ
  2018-09-05T06:15:03Z
 • Đề xuất bỏ biên chế suốt đời với giáo viên công lập

  Đề xuất bỏ biên chế suốt đời với giáo viên công lập
   - Bỏ biên chế suốt đời với giáo viên công lập và cán bộ quản lý giáo dục là một trong những ý các trường công lập; sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên; giảm biên chế thừa; cho biểu cho rằng, nhà nước nên cân nhắc đến việc bỏ chế độ “biên chế” suốt đời như hiện nay
  2018-08-24T19:40:35Z
 • Xử lý số kinh phí đã tạm ứng để thực hiện tinh giản biên chế

  Xử lý số kinh phí đã tạm ứng để thực hiện tinh giản biên chế
  việc xử lý số kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Tài chính giản biên chế từ năm 2012 trở về trước; cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật
  2018-07-10T06:15:24Z
 • Riêng các Bộ, ngành thuộc Chính phủ có hơn 100.000 biên chế

  Riêng các Bộ, ngành thuộc Chính phủ có hơn 100.000 biên chế
  .392 biên chế… Ảnh minh họa Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2018. Theo quyết định, tổng biên chế công chức năm 2018 của
  2018-02-08T08:42:12Z
 • Bộ Công Thương: Phòng dưới 10 biên chế, chỉ có một Trưởng và Phó phòng

  Bộ Công Thương: Phòng dưới 10 biên chế, chỉ có một Trưởng và Phó phòng
  phòng có dưới 10 biên chế, chỉ được có 1 Trưởng phòng và 1 Phó trưởng phòng.   Ban cán sự đảng Bộ vị thuộc Bộ Công Thương thực hiện theo nguyên tắc: Đối với phòng và tương đương có dưới 10 biên chế : Có 1 Trưởng phòng và 1 Phó trưởng phòng.   Còn đối với phòng và tương đương có từ 10 biên chế
  2018-01-31T19:09:12Z
 • Năm 2018, Hà Nội sẽ giảm hơn 7.000 biên chế viên chức

  Năm 2018, Hà Nội sẽ giảm hơn 7.000 biên chế viên chức
  (VnMedia) - Theo kế hoạch sử dụng biên chế, năm 2018 Hà Nội đặt mục tiêu giảm 7.190 biên chế viên chức sự nghiệp và 225 biên chế công chức hành chính. tuy nhiên, sẽ tăng viên chức cho lĩnh vực giáo dục, y tế là 1.816 biên chế...   Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng Sáng 5
  2017-12-05T12:31:31Z
 • Nhiều bộ, ngành tinh giản biên chế không đúng đối tượng

  Nhiều bộ, ngành tinh giản biên chế không đúng đối tượng
  (VnMedia) - Báo cáo của Chính phủ cho biết, tổ chức bộ máy và biên chế công chức tại các cơ quan tinh giản biên chế đối với một số trường hợp không thuộc đối tượng tinh giản… Một số Bộ , ngành, địa phương đưa vào diện tinh giản biên chế đối với một số trường hợp không thuộc đối tượng tinh
  2017-10-30T06:55:22Z
 • Bỏ biên chế giáo viên: Nên áp dụng từ Bộ trưởng đến Hiệu trưởng!

  Bỏ biên chế giáo viên: Nên áp dụng từ Bộ trưởng đến Hiệu trưởng!
  Giáo viên có lý do khi lo lắng, hoang mang trước thông tin sẽ bỏ biên chế trong ngành giáo dục. Bởi trạng này, nhiều chuyên gia “hiến kế”: Trước khi bỏ biên chế giáo viên hãy áp dụng với hiệu trưởng, đội ngũ cán bộ  quản lý giáo dục, có như vậy mới đảm bảo công bằng, minh bạch. Bỏ biên chế
  2017-06-03T09:43:37Z
 • Hà Nội sắp có cơ chế khuyến khích tự nguyện tinh giản biên chế

  Hà Nội sắp có cơ chế khuyến khích tự nguyện tinh giản biên chế
  hành cơ chế đặc thù khuyến khích các đối tượng tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế… Chiều 29 tâm để tinh giản biên chế, giảm chi từ ngân sách nhà nước cho dịch vụ công, đó là chuyển mạnh các đơn tới, Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện công tác tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy, đặc biệt là
  2016-12-29T21:10:08Z
 • Hà Nội: Đối tượng tinh giản biên chế chủ yếu là... về hưu

  Hà Nội: Đối tượng tinh giản biên chế chủ yếu là... về hưu
  (VnMedia) - Theo Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam, đối tượng tinh giản biên chế của các đơn vị 121 đơn vị hành chính thuộc sở Chiều nay (6/12), trình bày Tờ trình về tổng biên chế hành chính, sự 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, ngày từ cuối năm 2015, TP đã ban hành Kế hoạch rà
  2016-12-06T17:07:54Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.