• Giá xăng E5RON92 tiếp tục tăng cao, lên mức gần 21.000 đồng/lít

  Giá xăng E5RON92 tiếp tục tăng cao, lên mức gần 21.000 đồng/lít
  hợp với tình hình kinh tế xã hội và tình hình thực tế của Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, đồng thời tiếp quyết định, giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.   Bên cạnh đó, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Trong đó, xăng E5RON92 chi
  2019-05-02T16:17:39Z
 • Sát Tết, giá các mặt hàng xăng dầu tiếp tục giữ ổn định

  Sát Tết, giá các mặt hàng xăng dầu tiếp tục giữ ổn định
  tục được giữ ổn định. Bên cạnh đó, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá các mặt hàng này.   Theo Bộ Công Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.   Chi sử dụng Quỹ hàng hóa phục vụ Tết, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn
  2019-01-31T15:07:34Z
 • Lần đầu tiên xăng A95 công bố giảm 400 đồng/lít

  Lần đầu tiên xăng A95 công bố giảm 400 đồng/lít
  chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và giảm giá bán các mặt hàng xăng dầu (trừ dầu hỏa giữ nguyên giá Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.   Cùng với đó, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Trong đó, xăng E5 RON92 là 600 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.141 đồng
  2018-02-21T15:01:51Z
 • Thủ tướng yêu cầu báo cáo biến động giá xăng dầu

  Thủ tướng yêu cầu báo cáo biến động giá xăng dầu
  dầu và hoạt động của Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; tác động, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống; trên cơ Quỹ bình ổn giá xăng dầu nhằm kiểm soát mặt bằng giá xăng dầu. Liên quan đến việc công bố giá cơ sở nên Liên bộ quyết định không chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng này. Giá bán xăng RON 95 do
  2018-01-24T19:24:44Z
 • Hai Bộ "đùn đẩy" quản lý giá sữa?

  Hai Bộ "đùn đẩy" quản lý giá sữa?
  xuất trình Chính phủ quyết định hướng dẫn, tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá đối với mặt hàng , dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, trong đó có mặt hàng sữa dành cho trẻ nhận văn bản kê khai giá, đăng ký giá và áp dụng các biện pháp bình ổn giá đối với các mặt hàng thực
  2016-10-06T14:59:42Z
 • Nghịch lý lãi "khủng" vẫn được tăng giá xăng

  Nghịch lý lãi "khủng" vẫn được tăng giá xăng
  như thế nào, trong thời hạn bao nhiêu, sử dụng quỹ bình ổn giá như thế nào thì được phép điều chỉnh giá dầu trên thị trường thế giới và phụ thuộc vào quỹ bình ổn giá cũng như là mức thuế nhập khẩu của không, thưa ông?   Nhà nước có chính sách rồi, đó là chính sách điều chỉnh bình ổn giá xăng dầu bằng
  2015-05-21T21:44:22Z
 • Giá xăng dầu đồng loạt giảm trong ngày đầu tiên của tháng 6

  Giá xăng dầu đồng loạt giảm trong ngày đầu tiên của tháng 6
  định, thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 với mức 100 đồng/lít; tiếp tục nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng RON95 và các loại dầu như hiện
  2019-06-01T16:17:12Z
 • Xăng E5 và các loại dầu đồng loạt tăng giá trong chiều nay

  Xăng E5 và các loại dầu đồng loạt tăng giá trong chiều nay
  quyết định, giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.   Cùng với đó, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với xăng E5 RON92 là 857 đồng/lít (kỳ
  2018-01-19T15:09:25Z
 • Giá xăng tiếp tục giữ ổn định ở mức 18.580 đồng/lít

  Giá xăng tiếp tục giữ ổn định ở mức 18.580 đồng/lít
  mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành. &nbsp /kg.   Thời gian thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng
  2017-12-20T15:36:27Z
 • Giá xăng tiếp tục tăng mạnh, lên mức hơn 18.500 đồng/lít

  Giá xăng tiếp tục tăng mạnh, lên mức hơn 18.500 đồng/lít
  nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành. &nbsp ; Giá xăng tiếp tục tăng mạnh trong chiều nay 20/11 Cùng với đó, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối
  2017-11-20T14:34:56Z
 • Chiều nay, giá xăng RON 92 tăng lên hơn 18.000 đồng/lít

  Chiều nay, giá xăng RON 92 tăng lên hơn 18.000 đồng/lít
  Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành. Cùng với đó, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với xăng
  2017-11-04T15:40:36Z
 • Giá xăng bất ngờ giảm, các loại dầu tăng

  Giá xăng bất ngờ giảm, các loại dầu tăng
  , Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định, giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với 100 đồng/kg (kỳ trước là 100 đồng/kg) .   Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định giảm 112 đồng/lít đối với xăng RON 92
  2017-10-05T19:24:52Z
 • Giá xăng tiếp tục tăng, vượt qua mức 18.000 đồng/lít

  Giá xăng tiếp tục tăng, vượt qua mức 18.000 đồng/lít
  người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.   Cùng với đó, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng
  2017-09-20T14:46:56Z
 • Chiều nay, giá xăng tiếp tục tăng hơn 300 đồng/lít

  Chiều nay, giá xăng tiếp tục tăng hơn 300 đồng/lít
  người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định, giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu chỉnh tăng trong chiều 5/9 Cùng với đó, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với xăng khoáng là 110
  2017-09-05T14:55:17Z
 • Giá xăng tăng 600 đồng, lên hơn 17.000 đồng/lít

  Giá xăng tăng 600 đồng, lên hơn 17.000 đồng/lít
  Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.   Cùng với đó, cChi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối
  2017-08-04T14:37:52Z
 • Giá xăng giảm, các loại dầu tiếp tục tăng

  Giá xăng giảm, các loại dầu tiếp tục tăng
  lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành. Ngừng chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng.   Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng
  2017-03-06T15:27:41Z
 • Xăng có thể giảm giá vào đầu tuần tới

  Xăng có thể giảm giá vào đầu tuần tới
  Thương quyết định, tăng giá xăng, dầu, đồng thời giảm mức xả Quỹ bình ổn giá so với kỳ điều hành trước các mặt hàng dầu và dùng các công cụ bình ổn giá.  Theo Vnexpress  
  2017-03-05T15:22:55Z
 • Giá xăng tăng, vượt qua mốc 18 nghìn đồng/lít

  Giá xăng tăng, vượt qua mốc 18 nghìn đồng/lít
  trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành. Cùng với đó, Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với xăng khoáng là 300 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 569 đồng
  2017-02-18T15:52:51Z
 • Giá xăng giữ ổn định, giá dầu đồng loạt giảm

  Giá xăng giữ ổn định, giá dầu đồng loạt giảm
  - Tài chính quyết định, giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.       Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các
  2017-02-03T16:01:18Z
 • Ngày mai 4/1, giá xăng sẽ tăng mạnh?

  Ngày mai 4/1, giá xăng sẽ tăng mạnh?
  /lít. Hiện xăng đang được xả quỹ bình ổn giá là 600 đồng/lít, cho nên so với giá bán hiện hành đang thấp hơn điều hành giá vào ngày 20/12, giá xăng dầu đã chứng kiến đợt tăng khá mạnh dù mức chi quỹ bình ổn giá
  2017-01-03T20:13:27Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.