• VNPT Pharmacy: công cụ quản lý nhà thuốc hiệu quả

  VNPT Pharmacy: công cụ quản lý nhà thuốc hiệu quả
  …của ngành thuốc. Nhưng với phần mềm VNPT PHARMACY, mọi khó khăn trong cách quản lý thuốc tân dược sẽ không còn là gánh nặng. VNPT Pharmacy được triển khai trực tuyến theo mô hình Điện toán đám mây (SaaS - Phần khó quản lý chính xác số lượng xuất, nhập, tồn kho hay hạn sử dụng. VNPT Pharmacy tạo nên sự khác biệt
  2018-11-22T14:44:22Z
 • VNPT Pharmacy: Giải pháp giúp quản trị nhà thuốc hiệu quả thời 4.0

  VNPT Pharmacy: Giải pháp giúp quản trị nhà thuốc hiệu quả thời 4.0
   - VNPT Pharmacy là phần mềm cung cấp giải pháp tổng thể cho hoạt động quản lý một hoặc chuỗi hình điện toán đám mây, VNPT Pharmacy mang lại cho các nhà thuốc, chuỗi nhà thuốc các lợi ích lớn như những cửa hàng thuốc đang sử dụng VNPT Pharmacy, với phần mềm này, họ không phải mất nhân sự và thời
  2018-12-21T06:28:09Z
 • Quản trị nhà thuốc với phần mềm chuyên nghiệp VNPT-Pharmacy

  Quản trị nhà thuốc với phần mềm chuyên nghiệp VNPT-Pharmacy
  cứ đâu nhờ VNPT Pharmacy. “Đoạn tuyệt” sổ sách Nếu như trước đây, mỗi lần khách mua hàng ” bởi có quá nhiều con số. Một lần, được người bạn giới thiệu VNPT Pharmacy, sau một thời gian dùng thử ;Tham khảo nhiều phần mềm, tôi thấy VNPT Pharmacy phù hợp nhất với hệ thống nhà thuốc hiện nay”. Bà chủ
  2018-11-20T10:52:02Z
 • Lời giải cho bài toán quản lý cửa hàng thuốc bán lẻ hiệu quả

  Lời giải cho bài toán quản lý cửa hàng thuốc bán lẻ hiệu quả
  mình mở ra. VNPT Pharmacy - Giải pháp quản lý nhà thuốc toàn diện. Anh Lê Minh Đạt, chủ chỉ có phần mềm VNPT PHARMACY là phù hợp nhất với hệ thống bán thuốc hiện nay vì giao diện vô cùng hàng tồn kho và dễ dàng phát hiện ra sai sót của nhân viên nếu có. Nhờ có VNPT PHARMACY, anh Đạt đã có
  2018-11-09T10:22:48Z