• Thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II

  Thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II
  (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại
  2015-09-24T21:14:06Z
 • Thủ tướng phê chuẩn nhân sự tỉnh Thái Nguyên

  Thủ tướng phê chuẩn nhân sự tỉnh Thái Nguyên
  (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND , Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc
  2015-09-15T19:58:19Z
 • Chủ tịch tỉnh Phú Thọ làm Thứ trưởng Bộ Khoa học

  Chủ tịch tỉnh Phú Thọ làm Thứ trưởng Bộ Khoa học
  (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định phê chuẩn nhân sự Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm ông Ngọc Anh Liên quan đến công tác nhân sự, Thủ tướng Chính phủ cũng vừa ký quyết định phê
  2015-09-14T19:26:33Z
 • Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới

  (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy , Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy
  2015-09-07T19:45:32Z
 • Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới 2 tỉnh

  Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới 2 tỉnh
  (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu bổ sung và miễn nhiệm nhân sự tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND an tỉnh Hà Tĩnh hồi tháng 6 vừa qua. Cũng ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn việc miễn
  2015-08-21T19:03:02Z
 • Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh

  Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh
  (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung và miễn nhiệm nhân sự UBND 3 tỉnh: Kiên Giang, Bình Phước, Bình Thuận. Cụ thể, tại Quyết định số 1409/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Vũ Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Rạch Giá. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê
  2015-08-21T06:47:57Z
 • Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

  Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng
  (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Đức Duy, Chánh Văn phòng Bộ Xây
  2015-08-12T17:40:27Z
 • Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới

  Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới
  (VnMedia) - Phê chuẩn nhân sự tỉnh Ninh Bình Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê chuẩn kết -TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011 thời, tại Quyết định số 1188/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên
  2015-07-30T20:42:04Z
 • Thủ tướng bổ nhiệm lại nhân sự quan trọng

  Thủ tướng bổ nhiệm lại nhân sự quan trọng
  (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức . Đồng thời, tại Quyết định số 1175/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Hoàng Văn Thắng giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý kéo dài thời gian
  2015-07-29T15:13:48Z
 • Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới

  Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới
  (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016.   Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Quân sự Tỉnh.   Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND
  2015-07-28T20:35:22Z
 • Hà Nội xin đầu tư công viên phần mềm tại Long Biên

  Hà Nội xin đầu tư công viên phần mềm tại Long Biên
  (VnMedia) - UBND TP Hà Nội vừa có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ xin thành lập khu công nghệ
  2015-06-25T07:27:20Z
 • Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới

  Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới
  (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu bổ sung, miễn nhiệm một số thành viên UBND tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng. Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên
  2015-06-19T22:12:40Z
 • Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh

  Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh
  (VnMedia) -  Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND 3 tỉnh Lai Châu, Hậu Giang và Thừa Thiên Huế. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Thanh Oai, tỉnh Hà Tây; Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tây... Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn miễn
  2015-05-22T21:15:55Z
 • Thủ tướng bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng

  Thủ tướng bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng
  (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thứ tướng Chính phủ quyết định ông Nguyễn Văn Thạnh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm Tiền chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam. Đồng thời, tại Quyết định 648/QĐ-TTg, Thủ
  2015-05-19T20:13:33Z
 • Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh

  Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh
  (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký các Quyết định phê chuẩn nhân sự UBND 2 tỉnh Kon Tum và Tây Ninh. Cụ thể, đối với tỉnh Kon Tum, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ . Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011
  2015-05-16T07:04:28Z
 • Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới

  (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà -TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2011
  2015-05-07T19:24:08Z
 • Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới

  Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới
  (VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND 3 tỉnh Quảng Ninh, Hậu Giang, Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016. Cụ thể, tại Quyết định 539/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu ủy Quảng Ninh. Đồng thời, tại Quyết định 538/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm
  2015-04-24T19:00:36Z
 • Sửa quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

  Sửa quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
   - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1201/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban là Phó Thủ
  2019-09-17T20:10:39Z
 • Thủ tướng yêu cầu nghiêm túc rà soát các khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án trọng điểm

  Thủ tướng yêu cầu nghiêm túc rà soát các khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án trọng điểm
   - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 274/TB-VPCP ngày 2/8/2019. Cụ thể, Thủ . Ảnh minh họa   Trong Công điện 1042/CĐ-TTg ngày 21/8/2019, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ
  2019-09-07T09:46:33Z
 • Kéo dài thời gian giữ chức vụ, công tác nhân sự 3 cơ quan thuộc Chính phủ

  Kéo dài thời gian giữ chức vụ, công tác nhân sự 3 cơ quan thuộc Chính phủ
   - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về kéo dài thời gian giữ chức vụ, công tác đối với Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ; quyết định nghỉ hưu đối với Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, tại Công văn 364/TTg-TCCB, Thủ
  2019-03-30T06:26:50Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.