• Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tỉnh trưởng Vân Nam, Trung Quốc

  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tỉnh trưởng Vân Nam, Trung Quốc
  Tỉnh trưởng Vân Nam, Trung Quốc Trần Hào đang thăm làm việc tại Việt Nam. &nbsp ; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tỉnh trưởng Vân Nam, Trung Quốc Trần Hào đang thăm làm việc tại Việt ủng hộ Vân Nam và Lào Cai xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới.   Tỉnh trưởng Vân Nam Trần
  2015-05-12T08:33:09Z
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam

  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam
  . Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tỉnh trưởng Vân Nam, Trung Quốc Nguyễn Thành Phát. Ảnh: VGP Thủ lợi ích của nhân dân hai nước. Tỉnh trưởng Vân Nam Nguyễn Thành Phát bày tỏ vui mừng sang thăm Việt
  2019-06-04T16:57:40Z