• Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Nội

  Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
  (VnMedia) - Ngày 10/7/2018, tại Sở Giao dịch chứng khoán Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ công bố dịch chứng khoán Nội.   Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ và lưu hành Quyết định bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và Phó Tổng Giám đốc Sở Giao
  2018-07-11T09:55:57Z
 • Đấu giá cổ phần thương hiệu may mặc lâu đời nhất Việt Nam

  Đấu giá cổ phần thương hiệu may mặc lâu đời nhất Việt Nam
  chứng khoán Nội. Theo thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Nội, vào ngày 4/2 tới đây, hơn 89 (VnMedia) - Sắp tới, Công ty TNHH MTV dệt 19/5 Hà Nội sẽ được chào bán đấu giá tại Sở giao dịch
  2016-01-28T19:21:11Z
 • Viglacera chính thức niêm yết trên sàn Hà Nội

  Viglacera chính thức niêm yết trên sàn Hà Nội
  chính thức giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Nội – HNX, với mã chứng khoán VGC. &nbsp
  2016-12-22T11:49:22Z
 • Giày Thượng Đình chính thức lên sàn chứng khoán

  Giày Thượng Đình chính thức lên sàn chứng khoán
  (VnMedia) - Sở Giao dịch chứng khoán Nội (HNX) vừa thông báo chính thức niêm yết cổ phiếu trên dịch đầu tiên và giá tham chiếu trong ngày đầu tiên của Công ty, Sở Giao dịch chứng khoán Nội đồng ý
  2016-12-11T07:43:03Z
 • Nhiều Tổng công ty lớn bán cổ phần

  Nhiều Tổng công ty lớn bán cổ phần
  (VnMedia) – Trong năm 2015, hoạt động đấu giá trên Sở giao dịch chứng khoán Nội diễn ra khá sôi hóa doanh nghiệp Nhà nước, trong năm 2015, Sở giao dịch chứng khoán Nội đã tiến hành tổ chức 93 phiên đấu giá, huy động cho Nhà nước hơn 5.943 tỷ đồng. Theo Sở giao dịch chứng khoán Nội, hoạt động
  2016-01-12T11:40:51Z
 • Các doanh nghiệp ồ ạt lên sàn chứng khoán

  Các doanh nghiệp ồ ạt lên sàn chứng khoán
  (VnMedia) - Số lượng các cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Nội đang ngày ;> Cổ phiếu huỷ niêm yết: Sẽ có làn sóng bán tháo? Theo đó, Sở giao dịch chứng khoán Nội (HNX niêm yết lên 364 doanh nghiệp.     Sở giao dịch chứng khoán Nội tiếp tục
  2015-07-29T12:10:52Z
 • Cổ phiếu Công ty Đại Dương bị ngừng giao dịch

  Cổ phiếu Công ty Đại Dương bị ngừng giao dịch
  (VnMedia) -   Sở giao dịch chứng khoán Nội (HNX) đưa cổ phiếu OCH của Công ty cổ phần
  2015-07-10T10:19:36Z
 • Bất ngờ về lợi nhuận tại các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán

  Bất ngờ về lợi nhuận tại các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán
   - Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Nội (HNX) hiện nay, tổng số doanh nghiệp niêm sàn chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch chứng khoán Nội cho biết, quy mô thị trường niêm yết trên HNX hóa lên 207 nghìn tỷ đồng.   Về kết quả kinh doanh, Sở giao dịch chứng khoán Nội cũng thông
  2018-11-03T14:03:06Z
 • Mua bán cổ phiếu "chui", một công ty bị phạt nặng

  Mua bán cổ phiếu "chui", một công ty bị phạt nặng
  ) phạt 125 triệu đồng vì không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Nội khi thay đổi tỷ lệ sở , Sở Giao dịch chứng khoán Nội khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu
  2018-09-15T08:56:57Z
 • Công ty thủy điện thứ 15 giao dịch trên sàn UPCOM

  Công ty thủy điện thứ 15 giao dịch trên sàn UPCOM
  được đưa vào giao dịch trên UPCoM. Đây là công ty thủy điện thứ 15 giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Nội (HNX).   Theo đó, Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (Mã chứng khoán: BSA). Số lượng
  2018-08-21T06:48:35Z
 • Thêm một cổ phiếu sắp bị hủy niêm yết

  Thêm một cổ phiếu sắp bị hủy niêm yết
  (VnMedia) - Sau khi xem xét, Sở giao dịch chứng khoán Nội nhận thấy tổ chức kiểm toán từ chối chứng khoán PIV) được kiểm toán ký ngày 28/6/2018.   Cũng theo Sở giao dịch chứng khoán Nội, sau . Đồng thời, Sở giao dịch chứng khoán Nội cũng yêu cầu công ty báo cáo giải trình tình trạng bị hủy
  2018-07-12T10:16:46Z
 • Thương hiệu mì ăn liền Miliket sắp chào sàn chứng khoán

  Thương hiệu mì ăn liền Miliket sắp chào sàn chứng khoán
  (VnMedia) - Sở Giao dịch Chứng khoán Nội (HNX) vừa có quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần
  2017-07-06T16:27:58Z
 • VIB "lên sàn" với giá 17.000 đồng/cổ phiếu

  VIB "lên sàn" với giá 17.000 đồng/cổ phiếu
  (VnMedia) - Sở giao dịch chứng khoán Nội (HNX) vừa chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt
  2017-01-03T08:27:27Z
 • Hàng loạt doanh nghiệp lên sàn UPCoM

  Hàng loạt doanh nghiệp lên sàn UPCoM
  chứng khoán Nội.   Theo đó, Công ty cổ phần nước khoáng Quảng Ninh (mã chứng khoán: QHW) đã niêm trường UPCoM (thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết) của Sở giao dịch
  2016-12-23T15:42:41Z
 • 'Đại gia' ngành dược lần đầu bán đấu giá cổ phần ra công chúng

  'Đại gia' ngành dược lần đầu bán đấu giá cổ phần ra công chúng
  phần lần đầu ra công chúng tại Sở giao dịch chứng khoán Nội với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần
  2016-06-19T17:36:04Z
 • Bán đấu giá cổ phần Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam

  Bán đấu giá cổ phần Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam
  cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở giao dịch chứng khoán Nội với giá khởi điểm 10.050 đồng /cổ phần. Như vậy, đây là Tổng Công ty thứ 4 trong năm 2016 tiến hành bán đấu giá tại Sở giao dịch chứng khoán Nội theo chủ trương thúc đẩy công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước. Tổng Công ty Tư
  2016-06-02T14:29:45Z
 • Xe đạp Thống Nhất sắp lên sàn chứng khoán

  Xe đạp Thống Nhất sắp lên sàn chứng khoán
  giá lần đầu ra công chúng tại Sở giao dịch chứng khoán Nội với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần phần của Công ty TNHH MTV Thống Nhất sẽ được bán đấu giá lần đầu ra công chúng tại Sở giao dịch chứng khoán Nội Trong 3 năm từ 2015 đến 2017, công ty ước tính tổng doanh thu đạt mức 275 tỷ - 363,6 tỷ
  2016-05-25T13:47:27Z
 • Thêm một cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết sàn chứng khoán

  Thêm một cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết sàn chứng khoán
  tại Sở giao dịch chứng khoán Nội (HNX), với giá tham chiếu 11.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó, việc cổ Sở giao dịch chứng khoán Nội. Công ty cổ phần xây dựng 1.1.6.8 hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực
  2016-05-12T10:12:28Z
 • Thêm một công ty ngành bia lên sàn chứng khoán

  Thêm một công ty ngành bia lên sàn chứng khoán
  (UPCoM) tại Sở giao dịch chứng khoán Nội, với giá tham chiếu 11.800 đồng. Với việc cổ phiếu FCC chính thức niêm yết ngày hôm nay, Sở giao dịch chứng khoán Nội đã có thành viên thứ 290 tại thị
  2016-05-09T17:12:45Z
 • Con số bất ngờ từ hoạt động đấu giá cổ phần

  Con số bất ngờ từ hoạt động đấu giá cổ phần
  (VnMedia) – Theo thống kê của Sở giao dịch chứng khoán Nội, trong tháng 4 vừa qua, đã có 3 với giá khởi điểm. Thống kê trên Sở giao dịch chứng khoán Nội cho thấy, trong tháng 4 vừa qua, Sở này đạt hơn 91,6 triệu cổ phần. Cùng với đó, Sở giao dịch chứng khoán Nội HNX đã nhận được 282 lượt
  2016-05-01T15:17:36Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.