• NOVAONX triển khai giải pháp Marketing Automation cho cộng đồng doanh nghiệp Việt

    NOVAONX triển khai giải pháp Marketing Automation cho cộng đồng doanh nghiệp Việt
     - Nền tảng Marketing Automation đầu tiên của Việt Nam - NOVAONX và Trường đào tạo digital doanh nghiệp Việt Nam. Theo thỏa thuận tại hợp đồng, LITADO sẽ là đối tác tư vấn cao cấp của NOVAONX với NOVAONX. Mô hình hợp tác giữa các nền tảng toàn cầu như Google, Amazon, Salesforce… với các đối tác
    2018-10-05T16:46:46Z