• D

    D
    , LABOUM, Halo, ICE, BIG, MASC, NC.A, Bom-i, DJ DOC... sẽ góp mặt tại MBC Music K-Plus Concert trình “MBC Music K-Plus Concert” nằm trong khuôn khổ Lễ hội văn hóa doanh nghiệp diễn ra từ đang hoạt động tại Hàn Quốc và Việt Nam. Chương trình MBC Music K-Plus Concert diễn ra tại khu vực sân
    2017-03-20T20:24:47Z