• Việt Nam được gì khi tham gia Hiệp định CPTPP?

  Việt Nam được gì khi tham gia Hiệp định CPTPP?
   – Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)  được coi ; CPTPP là Hiệp định lớn thứ 3 thế giới hiện nay   Ngày 21/2/2018, văn bản cuối cùng của Hiệp định CPTPP được công bố (đúng sau 1 năm Mỹ rút khỏi TPP). Và ngày 8/3/2018 tại Santiago, Chile các nước đã ký
  2018-12-04T07:18:51Z
 • Doanh nghiệp Việt cần làm gì để tận hưởng lợi thế từ Hiệp định CPTPP?

  Doanh nghiệp Việt cần làm gì để tận hưởng lợi thế từ Hiệp định CPTPP?
   - Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - CPTPP mở ra một sân chơi mới .   Chất lượng sản phẩm đang là rào cản của nông sản Việt   Tại Hội thảo: “CPTPP: Cơ hội mạnh, CPTPP được ghi nhận là Hiệp định có tiêu chuẩn cao, toàn diện và cân bằng, nên Việt Nam sẽ được
  2019-07-03T06:43:07Z
 • Hiệp định CPTPP có hiệu lực: Cơ hội nào cho nông sản Việt Nam?

  Hiệp định CPTPP có hiệu lực: Cơ hội nào cho nông sản Việt Nam?
  xuyên Thái Bình Dương - CPTPP sẽ tạo cơ hội mở rộng thị trường cho nhiều ngành hàng (bao gồm , Peru, Úc nhờ những ưu đãi về thuế quan.   Hôm nay (2/7), Hội thảo “CPTPP: Cơ hội và thách Công Thương.   CPTPP sẽ tạo cơ hội mở rộng thị trường cho nhiều ngành hàng   Hiệp
  2019-07-02T16:00:48Z
 • Thủ tướng ký ban hành biểu thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi của CPTPP

  Thủ tướng ký ban hành biểu thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi của CPTPP
  tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) giai đoạn từ ngày 14/1/2019 đến hết ngày 31 Zealand, Canada và Australia, là những quốc gia mà Hiệp định CPTPP đã có hiệu lực theo quy định về điều ; Theo quy định của Hiệp định CPTPP, 6 nước đầu tiên phê chuẩn Hiệp định có quyền thông báo với các nước
  2019-06-27T20:43:18Z
 • Đón đầu lợi thế Hiệp định CPTPP, FDI từ Trung Quốc vào Việt Nam tăng mạnh

  Đón đầu lợi thế Hiệp định CPTPP, FDI từ Trung Quốc vào Việt Nam tăng mạnh
  nhà đầu tư đón đầu lợi thế từ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)”, báo cáo của VEPR phân tích.   Trung
  2019-04-20T07:32:59Z
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP
  hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).   Theo Quyết định này nâng cao năng lực cạnh tranh và tận dụng lợi ích của Hiệp định CPTPP.   Cụ thể, đối với nhiệm vụ viên Hiệp định CPTPP theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp tục rà soát và đề
  2019-04-17T11:12:48Z
 • Hiệp định CPTPP có hiệu lực: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

  Hiệp định CPTPP có hiệu lực: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam
   - Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là khu vực thị người trên 19.000 USD. CPTPP có ý nghĩa quan trọng vì đây là một sự nâng cấp so với các thỏa thuận tự do cung ứng giữa châu Á và châu Mỹ.   CPTPP tạo điều kiện cơ cấu lại thị trường xuất khẩu, nhập khẩu
  2019-03-26T10:11:46Z
 • Việt Nam có thể tăng cường xuất khẩu mặt hàng thế mạnh nhờ Hiệp định CPTPP

  Việt Nam có thể tăng cường xuất khẩu mặt hàng thế mạnh nhờ Hiệp định CPTPP
  (CPTPP) sẽ giúp Việt Nam có thể tăng cường hơn nữa xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh, đồng thời tìm kiếm cơ , ký kết CPTPP là bước tiến mới của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Việc tham gia CPTPP giúp Việt Nam đa phương hóa các quan hệ kinh tế, thương mại, tránh được những rủi ro do phụ thuộc
  2019-03-23T08:15:47Z
 • Hiệp định CPTPP: Cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu nhiều ngành hàng của Việt Nam

  Hiệp định CPTPP: Cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu nhiều ngành hàng của Việt Nam
  – Theo Bộ Công Thương, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP ; CPTPP là bước tiến mới của Việt Nam   Theo Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương, ký kết CPTPP là bước tiến mới của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Việc tham gia CPTPP giúp Việt Nam
  2019-03-21T06:33:55Z
 • Ban hành Quyết định về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP

  Ban hành Quyết định về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP
   - Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các định CPTPP.   Quyết định này của Bộ Công Thương gồm 2 phần. Thứ nhất là: Kế hoạch thực hiện Hiệp
  2019-03-08T10:01:46Z
 • Những trường hợp được miễn chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định CPTPP

  Những trường hợp được miễn chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định CPTPP
  trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).   Trong đó, Điều 24 quy CPTPP cho hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu trước ngày 8/3/2019 để được hưởng ưu đãi thuế quan. Ảnh minh quy tắc cụ thể mặt hàng cho xe và các bộ phận, phụ kiện của chúng; Mẫu C/O mẫu CPTPP Việt Nam; Mẫu Tờ
  2019-02-15T09:30:08Z
 • Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP

  Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP
  xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).   Trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Thủ tướng , tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định CPTPP và thị trường của các nước tham gia Hiệp định CPTPP .   Cụ thể, tăng cường phổ biến về Hiệp định CPTPP cho các đối tượng có liên quan (nhân dân, đặc
  2019-02-02T11:56:01Z
 • Hôm nay (14/1), Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực

  Hôm nay (14/1), Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực
   - Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP và các văn kiện có Bình Dương (CPTPP) tại thành phố San-ti-a-gô, Chilê.   Theo Bộ Công Thương, với những cam kết mang tính toàn diện, tiêu chuẩn cao và cân bằng, Hiệp định CPTPP sẽ giúp tăng cường mối liên kết cùng có lợi
  2019-01-14T07:01:03Z
 • CPTPP có hi​ệu lực: Doanh nghiệp phải thay đổi để thích nghi

  CPTPP có hi​ệu lực: Doanh nghiệp phải thay đổi để thích nghi
  Ngày 30.12, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có qua CPTPP để tạo điều kiện cho thỏa thuận này đi vào hiệu lực. Hiệp định CPTPP hứa hẹn mang sẽ có hiệu lực tại Việt Nam từ tháng 1.2019. Theo đó, CPTPP sẽ giúp cắt giảm các khoản thuế dành
  2018-12-31T09:23:27Z
 • Hiệp định CPTPP sẽ giúp nâng tầm nền kinh tế Việt Nam

  Hiệp định CPTPP sẽ giúp nâng tầm nền kinh tế Việt Nam
  Thương, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ tạo cơ hội cho Việt Nam chức hội thảo: “CPTPP - cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam”.   CPTPP Thái Bình Dương (CPTPP) được 6 nước phê chuẩn đầu tiên là Mexico, Nhật Bản, Singapore, New Zealand
  2018-11-28T15:23:37Z
 • Đại biểu Quốc hội lo ngại những nguy cơ khi tham gia hiệp định CPTPP

  Đại biểu Quốc hội lo ngại những nguy cơ khi tham gia hiệp định CPTPP
  các đối tượng này không được hưởng lợi từ CPTPP thì việc thực thi hiệp định này sẽ là một thất bại (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan, đại biểu Vũ Tiến Lộc (Thái Bình) nhất trí với Tờ trình của Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP tại kỳ họp lần này bởi những cơ hội quý giá do hiệp
  2018-11-05T14:48:42Z
 • Tham gia CPTPP: Ngành nào có cơ hội, ngành nào gặp nhiều thách thức?

  Tham gia CPTPP: Ngành nào có cơ hội, ngành nào gặp nhiều thách thức?
  - Trao đổi với phóng viên về Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP sức lưu ý với CPTPP đây là một FTA tiến bộ. Tại sao lại gọi toàn diện và tiến bộ? Toàn diện ở chỗ nó không giống các FTA trước đây, đó là chỉ bàn về vấn đề thuế, cắt giảm thuế quan, còn CPTPP bàn cả các
  2018-11-02T14:31:18Z
 • Quốc hội xem xét đề nghị phê chuẩn Hiệp định CPTPP

  Quốc hội xem xét đề nghị phê chuẩn Hiệp định CPTPP
  Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn bản liên quan. Theo Thương đã ký Hiệp định CPTPP và các văn kiện liên quan cùng với Bộ trưởng phụ trách kinh tế của các nước của pháp luật nước mình để Hiệp định có hiệu lực. Hiệp định CPTPP gồm 7 Điều và 1 Phụ lục quy định về
  2018-11-02T11:28:55Z
 • Những ngành hàng Việt Nam có lợi nhất trong Hiệp định CPTPP

  Những ngành hàng Việt Nam có lợi nhất trong Hiệp định CPTPP
  (VnMedia) - Trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), lợi ích thu …   CPTPP có khả năng sẽ kéo theo tăng FDI   Theo Ngân hàng Thế giới, hiện CPTPP vẫn là một hiệp nhiều. CPTPP có khả năng sẽ kéo theo tăng FDI và tiếp tục mở rộng các ngành dịch vụ.   Đối với nền
  2018-03-13T07:17:23Z
 • Hiệp định CPTPP mang lại cho Việt Nam nhiều lợi ích to lớn

  Hiệp định CPTPP mang lại cho Việt Nam nhiều lợi ích to lớn
  Dương (CPTPP) sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế to lớn cho Việt Nam. Ngay cả khi dựa trên những giả định khiêm tốn, thì Hiệp định CPTPP dự kiến cũng sẽ góp phần làm tăng thêm 1,1% GDP tính đến thời điểm 2030 .   CPTPP mang lại lợi ích cho mọi nhóm thu nhập   Rạng sáng nay (9/3 - theo giờ Việt Nam), tại
  2018-03-09T14:59:01Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.