Thứ 3, Ngày 17/01/2017 17:54
Khắc phục cáp quang biển AAG lâu hơn dự kiến

Khắc phục cáp quang biển AAG lâu hơn dự kiến

chỉ còn tuyến cáp AAG gặp sự cố và thời gian khắc phục sẽ lâu hơn dự kiến ban đầu. Nhưng với vai trò
Đứt cáp internet: Viettel bị ảnh hưởng nặng nhất

Đứt cáp internet: Viettel bị ảnh hưởng nặng nhất

, Singapore và Mỹ. Đây là sự cố đầu tiên của cáp AAG trong năm 2017. Bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là
Thêm một công ty trực thuộc Tập đoàn VNPT báo lãi lớn

Thêm một công ty trực thuộc Tập đoàn VNPT báo lãi lớn

Đông Bắc Á và Đông Nam Á, giúp cho mạng Internet Việt Nam giảm ít bị phụ thuộc vào tuyến cáp AAG, tăng
Đã sửa xong cáp quang AAG

Đã sửa xong cáp quang AAG

khắc phục sự cố trên tuyến cáp quang biển AAG dã được hoàn thành. Từ chiều qua tuyến cáp AAG đã