Chủ nhập, Ngày 26/03/2017 21:58
Dàn sao Hàn Quốc sắp "đổ bộ" vào Hà Nội

Dàn sao Hàn Quốc sắp "đổ bộ" vào Hà Nội

Entertainment, TJ Communications và MIRAEAN. Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 25 năm thiết lập mối quan hệ song phương Việt Nam – Hàn Quốc dưới sự tài trợ của MBC Plus Media, MBC Music và các doanh nghiệp khác