• Vốn đầu nước ngoài đổ mạnh vào TP.HCM

  Vốn đầu tư nước ngoài đổ mạnh vào TP.HCM
  đó TP.HCM là địa phương thu hút nhiều vốn đầu nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký là 5,68 tỷ USD, chiếm 17,2% tổng vốn đầu .   Thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu 14,95 tỷ USD, chiếm 45,2% tổng vốn đầu đăng ký trong 11 tháng năm 2017.   Lĩnh vực sản xuất
  2017-11-29T14:52:51Z
 • Hàn Quốc đổ mạnh vốn đầu vào Việt Nam

  Hàn Quốc đổ mạnh vốn đầu tư vào Việt Nam
  vốn đầu đăng ký cấp mới và tăng thêm nhiều nhất tại Việt Nam với 5,29 tỷ USD, chiếm 29,2% tổng vốn 2015. Cùng với đó, đến cuối tháng 11, có 1.075 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu với tổng vốn mới, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 740,93 triệu USD, chiếm 4,1% tổng vốn đầu đăng ký
  2016-11-27T07:06:30Z
 • Vốn đầu nước ngoài đổ mạnh vào Việt Nam

  Vốn đầu tư nước ngoài đổ mạnh vào Việt Nam
  với cùng kỳ năm 2015. Việt Nam tiếp tục thu hút vốn đầu nước ngoài Theo số liệu của hệ thống thông cấp mới và tăng thêm là 10,53 tỷ USD, chiếm 73,3% tổng vốn đầu đăng ký trong 8 tháng. Lĩnh vực hoạt 836,2 triệu USD, chiếm 5,8% tổng vốn đầu đăng ký. Lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ
  2016-08-27T10:47:02Z
 • Nhiều luồng vốn đầu mới sắp vào Việt Nam

  Nhiều luồng vốn đầu tư mới sắp vào Việt Nam
  nam thu hút vốn đầu nước ngoài. Theo đó, nhiều luồng vốn đầu mới sẽ vào Việt Nam. Đặc biệt, các đầu mới sẽ vào Việt Nam. Đặc biệt, các doanh nghiệp còn được tiếp cận với các khoản vốn ưu đãi đầu (VnMedia) - Nhằm tận dụng những cơ hội từ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều luồng vốn
  2015-06-04T10:55:27Z
 • Vốn đầu nước ngoài đổ vào Việt Nam tiếp tục tăng cao

  Vốn đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam tiếp tục tăng cao
  .037 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu , tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng vốn đăng ký điều ,1% tổng vốn đầu đăng ký.    Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu 2,77 tỷ USD, chiếm 10,6% tổng vốn đầu đăng ký. Đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn bán lẻ
  2019-09-30T14:25:02Z
 • Việt Nam là quốc gia thu hút vốn đầu thành công trên thế giới

  Việt Nam là quốc gia thu hút vốn đầu tư thành công trên thế giới
  Việt Nam. Việt Nam đã trở thành một quốc gia thu hút vốn đầu thành công trên thế giới và trong khu hút đầu tư nước ngoài, đến nay vốn đầu nước ngoài (FDI) đạt gần 350 tỷ USD, bình quân tăng trên 20 Việt Nam. Việt Nam trở thành một quốc gia thu hút vốn đầu thành công trên thế giới và trong khu vực
  2019-09-08T08:16:03Z
 • Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu nước ngoài

  Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài
  Nội tiếp tục thu hút nhiều vốn đầu nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký 5,66 tỷ USD, chiếm 25 % tổng vốn đầu . Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký 3,86 tỷ USD.   Báo cáo đầu nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký 5,66 tỷ USD, chiếm 25% tổng vốn đầu Cũng trong
  2019-08-29T07:24:09Z
 • Hà Nội: Thu hút vốn đầu nước ngoài đạt con số ấn tượng

  Hà Nội: Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt con số ấn tượng
  hút nhiều vốn đầu nước ngoài nhất, với tổng số vốn đăng ký 4,86 tỷ USD, chiếm 24% tổng vốn đầu . Tiếp sau là TP.HCM với tổng vốn đăng ký 3,55 tỷ USD, chiếm 17,5% tổng vốn đầu …   Báo cáo cùng kỳ năm 2018.   Vốn đầu đăng ký cấp mới giảm so với cùng kỳ do trong 7 tháng năm 2018 có
  2019-07-31T09:25:02Z
 • Vốn đầu nước ngoài tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2019

  Vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2019
  Nội…   Hà Nội thu hút được nhiều vốn đầu nước ngoài nhất    Theo báo cáo mới USD, bằng 66,2% so với cùng kỳ năm 2018. Vốn đầu điều chỉnh giảm do trong 6 tháng 2018 có dự án nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn đạt 13,15 tỷ USD, chiếm 71,2% tổng vốn đầu đăng ký. Tiếp
  2019-06-25T09:32:39Z
 • Vốn đầu nước ngoài đổ vào Việt Nam tăng mạnh nhất trong 3 năm

  Vốn đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam tăng mạnh nhất trong 3 năm
   – Theo số liệu thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, vốn đầu trực tiếp nước ngoài tiếp đây.   Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, tình hình thực hiện vốn đầu từ ngân sách Nhà nước tháng - 2019.   Trong khi đó, vốn đầu trực tiếp nước ngoài tiếp tục khởi sắc với mức kỷ lục về cả số dự
  2019-06-01T06:42:59Z
 • Vốn đầu nước ngoài đổ vào Việt Nam đạt kỷ lục trong vòng 4 năm

  Vốn đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam đạt kỷ lục trong vòng 4 năm
   - Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn đầu nước ngoài (FDI ) 5 tháng đầu năm 2019 đạt kỷ lục về giá trị vốn đầu đăng ký so với cùng kỳ trong vòng 4 năm trở đăng ký điều chỉnh vốn đầu với tổng vốn đăng ký tăng thêm 2,63 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm
  2019-05-25T07:03:52Z
 • Chứng khoán Việt là thị trường mới nổi thu hút mạnh vốn đầu nước ngoài

  Chứng khoán Việt là thị trường mới nổi thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài
  trong nhóm các thị trường mới nổi có khả năng thu hút vốn đầu gián tiếp nước ngoài do kinh tế vĩ mô khả năng thu hút vốn đầu gián tiếp nước ngoài do kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng kinh tế cao và
  2019-01-04T07:17:21Z
 • Rút khỏi nhiều thị trường, dòng vốn đầu nước ngoài vẫn 'chảy' vào Việt Nam

  Rút khỏi nhiều thị trường, dòng vốn đầu tư nước ngoài vẫn 'chảy' vào Việt Nam
  (VnMedia) – "Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù các nhà đầu tư nước ngoài rút 5,6 tỉ USD khỏi thị trường Thái Lan, 3,7 tỉ USD khỏi Indonesia, 1,6 tỉ USD khỏi Philippines, nhưng lại đổ 1,5 tỉ USD đầu tư vào Việt Nam".
  2018-12-06T06:58:30Z
 • Việt Nam sẽ đón nhận nhiều dòng vốn đầu mới trong thời gian tới?

  Việt Nam sẽ đón nhận nhiều dòng vốn đầu tư mới trong thời gian tới?
  điều chỉnh vốn đầu với tổng vốn đăng ký tăng thêm 7,4 tỷ USD, bằng 92,6% so với cùng kỳ năm 2017 hút được nhiều sự quan tâm của nhà ĐTNN với tổng số vốn đạt 14,2 tỷ USD, chiếm 46,2% tổng vốn đầu đăng ký.   Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu 6,5 tỷ USD
  2018-11-27T06:33:07Z
 • Vốn đầu nước ngoài đổ mạnh vào thành phố Hà Nội

  Vốn đầu tư nước ngoài đổ mạnh vào thành phố Hà Nội
  Hà Nội là địa phương thu hút nhiều vốn đầu nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký là 6,15 tỷ USD , chiếm 22% tổng vốn đầu .    Theo Cục đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 10 với cùng kỳ năm 2017; có 954 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu với tổng vốn đăng ký tăng thêm 6
  2018-10-29T13:40:23Z
 • Tháo điểm nghẽn để hút v​ốn đầu tư BOT giao thông

  Tháo điểm nghẽn để hút v​ốn đầu tư BOT giao thông
  chế cần khắc phục… 2 năm "sóng gió" với nỗ lực thu hút vốn đầu vào hạ tầng giao định của tỉnh, đạt tổng mức vốn đầu trên 47.000 tỷ đồng. Trong tổng số vốn đáng nể đó, ngân sách nhà
  2018-10-04T15:10:41Z
 • Lĩnh vực nào đang dẫn đầu dòng vốn đầu Việt Nam ra nước ngoài?

  Lĩnh vực nào đang dẫn đầu dòng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài?
  (VnMedia) – Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 7 tháng đầu năm, tổng vốn đầu của Việt Nam đạt 105,8 triệu USD, chiếm 37,8% tổng vốn đầu .   Số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy 41,3 triệu USD.   Như vậy, tính chung tổng vốn đầu của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và
  2018-08-05T07:35:43Z
 • Còn nhiều Bộ, ngành thực hiện giải ngân vốn đầu công chậm

  Còn nhiều Bộ, ngành thực hiện giải ngân vốn đầu tư công chậm
  /63 địa phương có tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu  phát triển nguồn Ngân sách Nhà nước hoạch vốn đầu phát triển nguồn Ngân sách Nhà nước trong 7 tháng đầu năm ước đạt 150.454 tỷ đồng, đạt ngân vẫn thấp, nhất là vốn đầu các Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn
  2018-08-04T15:24:13Z
 • Thanh tra 5 doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài

  Thanh tra 5 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
  thực hiện cơ chế chính sách tài chính tại 5 doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài năm 2018 thanh tra 5 doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài (doanh nghiệp FDI) bao gồm: Công ty TNHH Keppel
  2018-07-04T10:17:53Z
 • Nghịch lý thị trường lao động tại các doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài

  Nghịch lý thị trường lao động tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
  (VnMedia) - Mặc dù khu vực doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài (FDI) đã tạo việc làm và thu doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài -Thực trạng và giải pháp” vừa diễn ra tại Hà Nội, Thứ trưởng
  2018-06-21T06:12:15Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.