• Hà Nội: Rà soát, sắp xếp lại vị trí việc làm trong các cơ quan nhà nước

  Hà Nội: Rà soát, sắp xếp lại vị trí việc làm trong các cơ quan nhà nước
  -UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội. Hà Nội rà soát, sắp xếp lại vị trí việc làm - ảnh minh họa Theo kế hoạch, các cơ quan hành chính
  2017-03-09T19:31:42Z
 • Quy định cụ thể những vị trí "nhạy cảm" lãnh đạo không được bổ nhiệm người thân

  Quy định cụ thể những vị trí "nhạy cảm" lãnh đạo không được bổ nhiệm người thân
  (VnMedia) - Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng đã quy định chi tiết những vị trí việc làm "nhạy cảm" mà người đứng đầu hoặc cấp phó của cơ quan, đơn vị không
  2018-05-31T07:17:15Z
 • Khu vực công sẽ không trả lương theo thang, bảng lương

  Khu vực công sẽ không trả lương theo thang, bảng lương
  tiền lương của khu vực công theo vị trí việc làm chứ không trả theo thang, bảng lương như hiện nay, bảo trí việc làm chứ không trả theo thang, bảng lương như hiện nay, bảo đảm mức thấp nhất của khu vực công (VnMedia) - Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Nhà nước sẽ trả tiền lương của khu vực công theo vị
  2018-04-27T19:24:41Z
 • Người tố cáo được bảo vệ kỹ lưỡng như thế nào?

  Người tố cáo được bảo vệ kỹ lưỡng như thế nào?
  người tố cáo khỏi bị xâm hại đến tính mạng cũng như vị trí, việc làm… Theo đó, người tố cáo có
  2019-01-03T06:18:13Z
 • Khối tư nhân một người nhiều việc, khối Nhà nước một việc nhiều người

  Khối tư nhân một người nhiều việc, khối Nhà nước một việc nhiều người
  duyệt Đề án vị trí việc làm, chức danh chức vụ cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ . Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: hông chấp nhận xây dựng, phê duyệt Đề án vị trí việc làm nhưng biên xây dựng, phê duyệt Đề án vị trí việc làm nhưng biên chế vẫn tăng, không bảo đảm được mục tiêu. &ldquo
  2019-03-15T07:03:32Z
 • Sở có 44 lãnh đạo: Thanh tra đột xuất phát hiện nhiều sai phạm

  Sở có 44 lãnh đạo: Thanh tra đột xuất phát hiện nhiều sai phạm
  của vị trí việc làm quản lý bệnh nhân lao động lý liệu pháp không phù hợp với khung năng lực của vị trí việc làm quản lý bệnh nhân lao động lý liệu pháp được ban hành kèm theo đề án vị trí việc làm do chức trúng tuyển vị trí quản lý bệnh nhân lao động lý liệu pháp là không phù hợp với vị trí việc làm
  2017-01-19T16:11:52Z
 • TP.HCM sẽ cắt giảm 13.927 biên chế

  TP.HCM sẽ cắt giảm 13.927 biên chế
  .000 biên chế. TP.HCM cũng đã xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức tại các 32/32 cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khối sở ngành đã hoàn tất xây dựng vị trí việc làm hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập cơ bản đã hoàn tất xây dựng vị trí việc làm. Đề án tinh giản biên chế
  2015-11-10T14:04:17Z
 • 2021: Lương thấp nhất của công chức phải bằng lương thấp nhất của doanh nghiệp

  2021: Lương thấp nhất của công chức phải bằng lương thấp nhất của doanh nghiệp
  theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức lý về vị trí việc làm và các tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức gắn với từng vị trí việc làm để trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền phù hợp với quy
  2018-08-21T06:17:16Z
 • Thành ủy Hà Nội tuyển dụng gần 100 công chức không qua thi tuyển

  Thành ủy Hà Nội tuyển dụng gần 100 công chức không qua thi tuyển
  tuyển dụng từ 05 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có văn bản định tại Điều 36 Luật Cán bộ, Công chức; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Ngoài cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Cán bộ, công chức cấp xã: có thời gian làm cán bộ, công chức
  2018-03-29T08:47:33Z
 • "Lương cán bộ Viện Kiểm sát không thể như lương cơ quan hành chính"

  "Lương cán bộ Viện Kiểm sát không thể như lương cơ quan hành chính"
  rằng cần tính toán trả lương theo chức vụ, cấp bậc và vị trí việc làm. Việc tính lương này sẽ thực hiện khẩn trương hoàn thành xác định vị trí việc làm để xác định rõ tổng biên chế công chức nhà nước; Bộ Tài
  2017-11-14T19:35:22Z
 • Thủ tướng yêu cầu xử lý các cá nhân vụ 1 sở 44 lãnh đạo

  Thủ tướng yêu cầu xử lý các cá nhân vụ 1 sở 44 lãnh đạo
  án vị trí việc làm phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế và giảm số lượng cấp phó; thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt
  2016-12-01T21:06:33Z
 • Dự kiến nhân sự Sở Du lịch Hà Nội

  Dự kiến nhân sự Sở Du lịch Hà Nội
  thao và Du lịch để bố trí theo đúng cơ cấu vị trí việc làm, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.   Theo đó, trước mắt qua rà soát tiêu chuẩn theo yêu cầu vị trí việc làm của các công chức
  2015-07-08T20:26:22Z
 • Cơ cấu tổ chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải tinh gọn

  Cơ cấu tổ chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải tinh gọn
  cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xây dựng Đề án vị trí việc làm, Đề án tuyển dụng công
  2018-03-24T09:04:02Z
 • Làm rõ phản ánh 1 Sở "thừa" 23 cán bộ tại Thái Nguyên

  Làm rõ phản ánh 1 Sở "thừa" 23 cán bộ tại Thái Nguyên
  với đề án vị trí việc làm.   Ảnh minh họa   Theo quyết định của UBND tỉnh, Sở
  2017-03-11T07:55:22Z
 • Hà Nội sắp có cơ chế khuyến khích tự nguyện tinh giản biên chế

  Hà Nội sắp có cơ chế khuyến khích tự nguyện tinh giản biên chế
  hội Việt Nam. Hà Nội cũng sẽ hoàn thiện đề án vị trí việc làm tại các cơ quan hành chính và theo mô hình mới, hoàn thành đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở hướng dẫn chức theo đề án vị trí việc làm, chủ động đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng cán bộ vì “chất lượng
  2016-12-29T21:10:08Z
 • Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập kinh tế

  Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập kinh tế
  đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên được quyết định vị trí việc làm nghiệp khác do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức bình quân cả quá trình hoạt động). Trường hợp đơn vị chưa xây dựng được vị trí việc làm và cơ cấu viên
  2016-10-12T20:12:28Z
 • 2019 là năm của 5G!

  2019 là năm của 5G!
  tạo ra hơn 45.000 vị trí việc làm trong các công ty cung ứng. Hơn 125.000 kỹ sư viễn thông đã được đào
  2019-03-15T09:03:36Z
 • Thái Nguyên: Hàng loạt cán bộ Sở Nông nghiệp bị...mất "ghế"

  Thái Nguyên: Hàng loạt cán bộ Sở Nông nghiệp bị...mất "ghế"
  vị trí việc làm năm 2014. Tuy nhiên, từ tháng 5/2016, Ngành NN&PTNT được tổ chức và sắp xếp lại
  2017-04-13T16:16:40Z
 • Quy định mới về chi tiền lương cho cán bộ, công chức

  Quy định mới về chi tiền lương cho cán bộ, công chức
  giờ, được áp dụng đối với các đối tượng sau đây trong chỉ tiêu biên chế hoặc vị trí việc làm được cấp
  2016-04-13T10:15:16Z
 • Cập nhật số liệu về tỉ lệ cán bộ, công chức "cắp ô"

  Cập nhật số liệu về tỉ lệ cán bộ, công chức "cắp ô"
  ngạch; việc xác định vị trí việc làm phải bảo đảm phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế, nâng cao trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 4 chức lãnh đạo, quản lý; áp dụng Luật cán bộ, công chức đối với đối tượng cán bộ. Riêng việc xác định vị
  2016-06-23T06:59:19Z