• Đề xuất sáp nhập một số quận ở TP HCM

  Đề xuất sáp nhập một số quận ở TP HCM
  phường", ông Đạo nói. Phó giám đốc Sở Nội vụ cho biết, 30 năm trước vấn đề tinh giản biên chế đã cao hiệu quả quản lý Nhà nước nhưng đồng thời phải thực hiện được chủ trương tinh giản biên chế. &quot Theo Phó giám đốc Sở Nội vụ TP HCM Đỗ Văn Đạo, việc sáp nhập quận 4 vào một quận khác sẽ tinh giản
  2016-12-24T10:17:41Z
 • Cập nhật số liệu về tỉ lệ cán bộ, công chức "cắp ô"

  Cập nhật số liệu về tỉ lệ cán bộ, công chức "cắp ô"
  ngạch; việc xác định vị trí việc làm phải bảo đảm phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế, nâng cao sau một thời gian làm việc; Tổ chức thực hiện tinh giản biên chế, tránh tinh giản biên chế không đúng đối tượng, sử dụng việc tinh giản biên chế không đúng mục đích. Tổng hợp, cập nhật số liệu về tỉ lệ
  2016-06-23T06:59:19Z
 • TP.HCM sẽ cắt giảm 13.927 biên chế

  TP.HCM sẽ cắt giảm 13.927 biên chế
  chính; đơn vị sự nghiệp công lập cơ bản đã hoàn tất xây dựng vị trí việc làm. Đề án tinh giản biên chế ; Theo Sở Nội vụ TP.HCM, thành phố thực hiện chủ trương của trung ương về tinh giản biên chế nhà nước ; Bên cạnh đó, việc tinh giản biên chế còn nhằm đưa ra khỏi cơ quan, tổ chức những người dôi dư, không
  2015-11-10T14:04:17Z
 • Hà Nội đã cắt giảm hơn 170 trưởng, phó phòng!

  Hà Nội đã cắt giảm hơn 170 trưởng, phó phòng!
  nhiều năm, tinh giản biên chế 115 cán bộ, công chức, viên chức. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tinh giản biên chế, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ phải minh bạch, tránh sự hiểu nhầm, xuyên tạc. Hà Nội . Các đại biểu gợi ý một số lĩnh vực Hà Nội cần mạnh dạn tinh giản biên chế, thay đổi mô hình hoạt động
  2016-09-18T08:42:13Z
 • "Lương cán bộ Viện Kiểm sát không thể như lương cơ quan hành chính"

  "Lương cán bộ Viện Kiểm sát không thể như lương cơ quan hành chính"
  , cơ chế lương mới sẽ hỗ trợ cho tinh giản biên chế. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Nội vụ tinh giản biên chế. Mỹ Hạnh
  2017-11-14T19:35:22Z
 • "Việc đánh giá cán bộ vẫn còn nể nang, xuề xòa"

  "Việc đánh giá cán bộ vẫn còn nể nang, xuề xòa"
  , tinh giản biên chế, thậm chí tinh giản biên chế sai đối tượng… Tại buổi toạ đàm “Đánh giá
  2016-12-20T09:01:29Z
 • Công bố kết luận thanh tra công tác nhân sự ở VTV

  Công bố kết luận thanh tra công tác nhân sự ở VTV
  giản biên chế theo nghị định của Chính phủ. Về số lượng cấp phó, có một đơn vị là Ban Thời sự có đến 4 giản biên chế. Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Tổng giám đốc VTV rà soát và có kế hoạch cử công chức nước ngạch chuyên viên chính, chuyên viên… Ngoài ra, VTV cũng chưa thực hiện chính sách tinh
  2016-12-12T21:29:27Z
 • Bộ Nội vụ ủng hộ TP.HCM sáp nhập quận, huyện

  Bộ Nội vụ ủng hộ TP.HCM sáp nhập quận, huyện
  quả hơn, tinh giản biên chế, đưa những người không làm được việc ra để giữ lại những người làm việc Nội vụ TPHCM đã đề xuất sáp nhập một số phường, quận trên địa bàn để đảm bảo tinh giản biên chế, giảm quận, huyện, phường, xã ở TPHCM. “Việc này sẽ góp phần tinh gọn bộ máy, đảm bảo việc tinh giản
  2016-12-27T10:56:17Z
 • Chủ tịch Quốc hội: Có chút "bổng lộc", cấm vẽ cách… chia chác

  Chủ tịch Quốc hội: Có chút "bổng lộc", cấm vẽ cách… chia chác
  kiện thực tế để thực hiện sắp xếp, sử dụng biên chế hợp lý theo chủ trương tinh giản biên chế tại Nghị quyết số 39 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức , viên chức và Nghị định số 108 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Bộ trưởng Tài
  2015-12-11T09:48:28Z
 • Tinh giản bộ máy: Giảm được 12 Vụ, tăng thêm 7 Cục và 2 Tổng cục

  Tinh giản bộ máy: Giảm được 12 Vụ, tăng thêm 7 Cục và 2 Tổng cục
  quả. Một số lĩnh vực quản lý Nhà nước còn chồng chéo, tinh giản biên chế chưa đạt kế hoạch. Tính đến sau nhiều năm thực hiện. Việc tinh giản biên chế chưa gắn với đổi mới công tác đánh giá, cơ cấu lại và công khai, minh bạch, chấm dứt tình trạng chạy chọt, tiêu cực. Kiên quyết thực hiện việc tinh giản biên
  2019-01-15T19:33:29Z
 • Thủ tướng gặp câu hỏi "hóc búa" trong phiên chất vấn

  Thủ tướng gặp câu hỏi "hóc búa" trong phiên chất vấn
  kinh tế tư nhân", Thủ tướng nói. Về vấn đề tinh giản biên chế, Thủ tướng cho biết, từ năm 2015 đến nay đã tinh giản biên chế được trên 30.000 người. Chính phủ cũng tập trung chấn chỉnh kỷ luật, kỷ của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết
  2017-11-18T18:21:11Z
 • Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc Kỳ họp thứ 9

  Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc Kỳ họp thứ 9
  tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ. công chức, viên chức và cải cách hành chính trên toàn
  2019-07-08T06:43:18Z
 • Thủ tướng: Thay thế kịp thời cán bộ năng lực yếu, không chờ hết nhiệm kỳ hay nghỉ hưu

  Thủ tướng: Thay thế kịp thời cán bộ năng lực yếu, không chờ hết nhiệm kỳ hay nghỉ hưu
  suốt đời" Về tinh giản biên chế, các Nghị quyết Trung ương 6, 7 Khóa XII, Nghị quyết 39/NQ-TW và Kết luận 17-KL/TW của Bộ Chính trị đều khẳng định: thực hiện tinh giản biên chế trong cả hệ thống , phổ biến, quán triệt chủ trương tinh giản biên chế, chính sách tinh giản biên chế đến cán bộ, công
  2019-06-26T20:33:15Z
 • Cần tránh khuynh hướng cầu toàn và nóng vội trong tinh gọn bộ máy, biên chế

  Cần tránh khuynh hướng cầu toàn và nóng vội trong tinh gọn bộ máy, biên chế
  ) Công tác xây dựng đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế được quan tâm và đạt nhiều kết quả khả quan hoạt động còn hạn chế... Việc kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, còn nhiều hạn chế; kết quả tinh giản biên chế về tổng thể chưa đạt chỉ
  2018-12-18T20:56:24Z
 • Bí thư Thành ủy Tây Ninh xin nghỉ hưu trước tuổi

  Bí thư Thành ủy Tây Ninh xin nghỉ hưu trước tuổi
  giản biên chế. Ông Trần Hữu Hậu có 34 năm công tác tại Tây Ninh, từng làm Giám đốc Cty cơ khí Tây Ninh 1960) được nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108 ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh
  2018-08-31T14:39:41Z
 • Sẽ kiện toàn tổ chức, thu gọn đầu mối một số Bộ, Ngành

  Sẽ kiện toàn tổ chức, thu gọn đầu mối một số Bộ, Ngành
  phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; phát huy tính chủ động mối, bỏ cấp trung gian, tinh giản biên chế của các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, bảo đảm dân chủ khu vực liên tỉnh hoặc liên huyện để thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế. Tiếp tục nghiên cứu làm rõ
  2017-10-26T20:12:49Z
 • Hà Nội: Sở Nội vụ 8 Phó Giám đốc có lý do chính đáng

  Hà Nội: Sở Nội vụ 8 Phó Giám đốc có lý do chính đáng
  Pháp chế (HĐND Thành phố). Khẳng định Hà Nội đang làm rất quyết liệt trong vấn đề tinh giản biên chế
  2017-06-30T14:51:41Z
 • Thứ trưởng Bộ Nội vụ trả lời về việc lộ thông tin bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh

  Thứ trưởng Bộ Nội vụ trả lời về việc lộ thông tin bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh
  biên chế. Liệu những biện pháp đưa ra về cải cách bộ máy hành chính và tinh giản biên chế chưa phù hợp ra câu hỏi phải chăng chúng ta đã thất bại trước kế hoạch cải cách bộ máy hành chính và tinh giản
  2017-12-02T08:10:18Z
 • Đưa phụ cấp đặc thù vào diện cải cách tiền lương

  Đưa phụ cấp đặc thù vào diện cải cách tiền lương
  trưởng đề xuất các giải pháp:   Thứ nhất, thực hiện nghiêm tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của , cần thực hiện các chính sách tinh giản biên chế, tiết kiệm chi, dành một phần lương, một phần ngân
  2016-11-16T20:33:49Z
 • Hà Nội tinh giảm gần 1.000 cán bộ chỉ sau chưa đầy 1 năm

  Hà Nội tinh giảm gần 1.000 cán bộ chỉ sau chưa đầy 1 năm
  hành chính, sự nghiệp năm 2016 và thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Tp. Hà Nội. Đánh giá của đều đã xây dựng xong đề án tinh giản biên chế. Thành phố đã thực hiện tinh giản được 3 đợt và đảm bảo
  2016-10-19T19:56:08Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.