• Hà Nội: Mới tinh giản biên chế được 20 người

  Hà Nội: Mới tinh giản biên chế được 20 người
  thì cũng rất khó cho việc tinh giản biên chế vì Hà Nội đã chuẩn hóa cán bộ, kể cả cán bộ phường cũng không hoàn thành nhiệm vụ để xét tinh giản biên chế hàng năm”, bà Ngô Thị Thanh Hằng chỉ rõ. Trước đó, trình bày dự thảo kế hoạch tinh giản biên chế, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho hay
  2016-02-25T16:34:52Z
 • Tinh giản biên chế: Khó giảm lãnh đạo

  Tinh giản biên chế: Khó giảm lãnh đạo
  lực thì được xem xét đưa vào đối tượng tinh giản biên chế, căn cứ vào mức độ đánh giá hàng năm nhưng biên chế, bởi vì trong các đối tượng của diện tinh giản biên chế thì cái đánh giá phải căn cứ vào kết quả đánh giá cán bộ viên chức sẽ khả thi hơn so với đánh giá về sức khỏe. Tinh giản biên chế
  2015-11-20T15:40:49Z
 • Luật Dân quân tự vệ: Quán triệt tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế

  Luật Dân quân tự vệ: Quán triệt tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế
  tiếp tục quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng về tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế, cải cách tiếp tục quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng về tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế, cải cách
  2019-03-11T19:52:01Z
 • Đại biểu Quốc hội đề nghị sáp nhập tỉnh, thành phố để tinh giản biên chế

  Đại biểu Quốc hội đề nghị sáp nhập tỉnh, thành phố để tinh giản biên chế
  chính cấp tỉnh, thành phố để tinh giản biên chế. Thảo luận về một số vấn đề xã hội vào sáng nay 22 pháp hiệu quả nhất để tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy. Theo đại biểu Tạ Văn Hạ, việc tinh giản biên biểu Tạ Văn Hạ phát biểu tại Hội trường sáng 26/10 Cũng quan tâm đến nhiệm vụ tinh giản biên chế
  2018-10-26T12:04:11Z
 • Sẽ tinh giản biên chế hàng loạt trường hợp cán bộ, công chức

  Sẽ tinh giản biên chế hàng loạt trường hợp cán bộ, công chức
  định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, trong đó bổ sung một loạt trường hợp cán bộ quản lý thuộc diện tinh giản biên chế. tinh giản biên chế Cụ thể, Nghị định bổ sung thêm đối tượng tinh giản biên chế là: Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ
  2018-09-05T06:15:03Z
 • Xử lý số kinh phí đã tạm ứng để thực hiện tinh giản biên chế

  Xử lý số kinh phí đã tạm ứng để thực hiện tinh giản biên chế
  việc xử lý số kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Tài chính giản biên chế từ năm 2012 trở về trước; cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật
  2018-07-10T06:15:24Z
 • Nhiều bộ, ngành tinh giản biên chế không đúng đối tượng

  Nhiều bộ, ngành tinh giản biên chế không đúng đối tượng
  tinh giản biên chế đối với một số trường hợp không thuộc đối tượng tinh giản… Một số Bộ , ngành, địa phương đưa vào diện tinh giản biên chế đối với một số trường hợp không thuộc đối tượng tinh , tinh giản biên chế còn gặp nhiều khó khăn; Việc lập và quản lý theo quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự
  2017-10-30T06:55:22Z
 • Hà Nội sắp có cơ chế khuyến khích tự nguyện tinh giản biên chế

  Hà Nội sắp có cơ chế khuyến khích tự nguyện tinh giản biên chế
  hành cơ chế đặc thù khuyến khích các đối tượng tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế… Chiều 29 tâm để tinh giản biên chế, giảm chi từ ngân sách nhà nước cho dịch vụ công, đó là chuyển mạnh các đơn tới, Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện công tác tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy, đặc biệt là
  2016-12-29T21:10:08Z
 • Hà Nội: Đối tượng tinh giản biên chế chủ yếu là... về hưu

  Hà Nội: Đối tượng tinh giản biên chế chủ yếu là... về hưu
  (VnMedia) - Theo Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam, đối tượng tinh giản biên chế của các đơn vị 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, ngày từ cuối năm 2015, TP đã ban hành Kế hoạch rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
  2016-12-06T17:07:54Z
 • Tinh giản biên chế là bài toán không hề đơn giản

  Tinh giản biên chế là bài toán không hề đơn giản
  nhà nước, nhưng tinh giản biên chế là làm cho hiệu ứng về mặt chất lượng cao hơn. Đây là bài toán , trên cơ sở đó chúng ta tìm được bài toán tinh giản biên chế thực sự. Tôi rất hy vọng, con số 4000 này bộ và chỉ có 2 nhân viên. Theo ông, khi tinh giản biên chế, có nên loại những người này ra khỏi đội
  2016-10-22T09:40:46Z
 • Hơn 1.300 công chức bị tinh giản biên chế "nhầm"

  Hơn 1.300 công chức bị tinh giản biên chế "nhầm"
  sàng ủy quyền cho các địa phương để tổ chức thi công chức.  Về vấn đề tinh giản biên chế, Bộ chuẩn, điều kiện tinh giản biên chế. Trong tổng số 15.779 người có 1.356 trường hợp không đúng đối tượng trưởng Bộ Nội vụ, tỷ lệ tinh giản biên chế hiện nay được giao năm 2015 tổng cộng khoảng 2,6 triệu, nhưng
  2016-07-01T15:24:30Z
 • Trên 9.000 công chức, viên chức bị tinh giản biên chế

  Trên 9.000 công chức, viên chức bị tinh giản biên chế
  .  Tại hội nghị triển khai kế hoạch của Chính phủ về tinh giản biên chế ngày 12/1, ông Thái Quang Toản 25 lượt bộ, ngành và 64 lượt địa phương tinh giản biên chế với số người giải quyết tinh giản là 9 .129. Cụ thể năm 2015, đã có 15 bộ, ngành và 39 địa phương tinh giản biên chế với trên 5.300 người. Trong
  2016-01-13T13:53:44Z
 • Kế hoạch tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ

  Kế hoạch tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ
  Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán /4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhằm nâng tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nội dung kế hoạch gồm tăng
  2015-12-11T17:49:08Z
 • Hà Nội lập Tổ công tác thực hiện tinh giản biên chế

  Hà Nội lập Tổ công tác thực hiện tinh giản biên chế
  thực hiện tinh giản biên chế. Theo đó, Tổ công tác có nhiệm vụ hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Ảnh minh họa Tổ công tác cũng hướng dẫn, kiểm
  2015-10-19T08:39:43Z
 • Quốc hội đồng ý chi 16.200 tỷ cho cải cách tiền lương và tinh giản biên chế

  Quốc hội đồng ý chi 16.200 tỷ cho cải cách tiền lương và tinh giản biên chế
  tiền lương, tinh giản biên chế là 16.200 tỷ đồng. Cụ tể, theo Nghị quyết, tổng số thu ngân sách trung , đoàn thể 47.616 tỷ đồng; Chi cho cải cách tiền lương, tinh giản biên chế là 16.200 tỷ đồng. Tại Nghị
  2018-11-14T19:18:11Z
 • Hà Nội sẽ giảm biên chế ít nhất 10%

  Hà Nội sẽ giảm biên chế ít nhất 10%
  hoạch triển khai thực hiện Nghị định của chính phủ về tinh giản biên chế. >> 6 giải pháp tinh giản biên chế không "đánh trống bỏ dùi" >> 12 trường hợp bị tinh giản biên chế UBND thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện chính sách tinh giản biên chế phải dựa trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ
  2015-08-14T18:28:10Z
 • Hà Nội sắp thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Sở, Phòng

  Hà Nội sắp thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Sở, Phòng
  khi thông tin về kết quả thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại 2017, thành phố Hà Nội đã tinh giản biên chế đối với 330 trường hợp. Khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ
  2017-08-15T16:05:03Z
 • Bí thư Hà Nội: Hà Nội phải tạo sự đột phá về kỷ cương hành chính

  Bí thư Hà Nội: Hà Nội phải tạo sự đột phá về kỷ cương hành chính
  hiệu quả việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội
  2017-01-05T14:39:37Z
 • Hà Nội tiếp tục "cơn lốc" tinh giản cán bộ

  Hà Nội tiếp tục "cơn lốc" tinh giản cán bộ
  về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ... Ảnh minh họa Theo đó, ông Nguyễn Đức quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và về công tác kiện toàn bộ máy, tinh giản biên chế, ông Chung cho biết thành phố Hà Nội đã xây dựng cơ
  2016-08-11T10:37:38Z
 • Thủ tướng: Giải quyết một số kiến nghị, đề xuất của Đà Nẵng

  Thủ tướng: Giải quyết một số kiến nghị, đề xuất của Đà Nẵng
  tinh giản biên chế cho địa phương, thành phố Đà Nẵng thực hiện theo quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ -CP ngày 20/11/2914 của Chính phủ quy định về chính sách tinh giản biên chế, Bộ Nội vụ có trách nhiệm thẩm tra đối tượng tinh giản biên chế của tất các các bộ, ngành, địa phương và làm việc với Bộ Nội vụ về
  2018-01-02T20:39:34Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.