• Doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam tăng mạnh

  Doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam tăng mạnh
  /2019, số doanh nghiệp thành lập mới là 14.854 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 166.952 tỷ đồng, tăng 19 qua, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 11,2 tỷ đồng, tăng doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4/2019 là 131.433 người, tăng 23,2%, số doanh nghiệp quay trở lại
  2019-05-03T09:40:10Z
 • (Infographic) - Số doanh nghiệp thành lập mới liên tục tăng

  (Infographic) - Số doanh nghiệp thành lập mới liên tục tăng
  qua, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.655 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 107.564 tỷ đồng lập mới với số vốn đăng ký là 878.627 tỷ đồng, tăng 2,4% về số doanh nghiệp và tăng 6,9% về số vốn , tăng 3,5% về số doanh nghiệp.   Tính chung 8 tháng đầu năm, cả nước có 87.448 doanh nghiệp thành
  2018-08-30T13:40:04Z
 • Số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng cao

  Số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng cao
  tháng đầu năm, cả nước có 52.322 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 516.859 tỷ đồng thành lập mới là 11.027 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 104.831 tỷ đồng, giảm 24% về số doanh nghiệp .322 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 516.859 tỷ đồng, vẫn tăng 3,5% về số doanh nghiệp và
  2018-05-31T16:05:44Z
 • Doanh nghiệp thành lập mới đang tăng mạnh

  Doanh nghiệp thành lập mới đang tăng mạnh
  đầu năm, số doanh nghiệp được thành lập mới là 7.864 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 99.062 tỷ đồng doanh nghiệp thành lập mới là 71.120 lao động, tăng 13,8%. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên , cả nước có 18.703 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 197.333 tỷ đồng, tăng 29,4% về số
  2018-03-02T15:08:18Z
 • Số doanh nghiệp thành lập mới đang giảm

  Số doanh nghiệp thành lập mới đang giảm
  (VnMedia) - Trong tháng 11/2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 10.920 doanh nghiệp với , tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 140.394 doanh nghiệp. Trong đó, có 116.045 doanh nghiệp thành lập mới và 24.349 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động
  2017-12-02T08:09:22Z
 • Số doanh nghiệp thành lập mới bất ngờ giảm mạnh

  Số doanh nghiệp thành lập mới bất ngờ giảm mạnh
  cũng cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 22.428 doanh nghiệp, trong đó có 14.451 doanh nghiệp thành lập mới và 7 .977 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Về tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, chỉ có 2 vùng là
  2017-02-26T07:51:03Z
 • Doanh nghiệp thành lập mới liên tục tăng cao

  Doanh nghiệp thành lập mới liên tục tăng cao
  đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 629,1 nghìn tỷ đồng, tăng 19,2% về số doanh nghiệp và nghiệp thành lập mới trong 9 tháng là 928,7 nghìn người, bằng 92,9% cùng kỳ năm 2015.    Trong trước (9 tháng năm 2015 tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2014), nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập
  2016-09-30T06:43:54Z
 • Lượng doanh nghiệp thành lập mới nhiều hơn giải thể

  Lượng doanh nghiệp thành lập mới nhiều hơn giải thể
  đăng ký thành lập mới, tăng 24,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tháng Ba, cả nước có 9.863 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 72,9 nghìn tỷ đồng, tăng 76 nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 186 nghìn tỷ đồng, tăng 24,8% về số doanh nghiệp và
  2016-03-28T11:00:33Z
 • Ấn tượng con số kỷ lục về doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam

  Ấn tượng con số kỷ lục về doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam
   – Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2017, số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước đã ;Như vậy, đây là năm thứ 2 nước ta cán mốc có trên 100 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới.   Doanh mức cao kỷ lục   Thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, số doanh nghiệp thành lập mới của
  2018-10-16T06:25:50Z
 • (Infographic) - Doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam tiếp tục tăng cao

  (Infographic) - Doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam tiếp tục tăng cao
  96.611 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 963,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,8% về
  2018-10-03T14:48:41Z
 • Môi trường kinh doanh thuận lợi, số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng

  Môi trường kinh doanh thuận lợi, số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng
  thành lập mới, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2017. Môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh có 75.793 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 771.064 tỷ đồng, tăng 3,9% về số doanh 75.793 doanh nghiệp thành lập mới. Ảnh minh họa Cũng theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, trong
  2018-07-30T14:18:12Z
 • Số liệu tích cực về doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam

  Số liệu tích cực về doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam
  (VnMedia) – Theo thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2018, số doanh nghiệp thành lập mới tại Việt và Đầu tư, trong 4 tháng đầu năm, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đã có những tháng đổi đáng kể .   Cụ thể, khởi động tháng đầu tiên của năm mới, doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam đã tăng vọt
  2018-05-03T13:37:48Z
 • Nghịch lý doanh nghiệp thành lập mới gia tăng nhưng quy mô đang nhỏ đi

  Nghịch lý doanh nghiệp thành lập mới gia tăng nhưng quy mô đang nhỏ đi
  (VnMedia) - Tại Việt Nam, dù số lượng doanh nghiệp thành lập mới gia tăng, nhưng khu vực doanh nghiệp…   Dù số lượng doanh nghiệp thành lập mới gia tăng, nhưng khu doanh nghiệp tế”, ông Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh.   Tại Việt Nam, dù số lượng doanh nghiệp thành lập mới gia
  2018-03-23T06:12:45Z
 • Những con số ấn tượng về số doanh nghiệp thành lập mới năm 2017

  Những con số ấn tượng về số doanh nghiệp thành lập mới năm 2017
  thành lập mới và số vốn đăng ký có xu hướng tăng trong giai đoạn 2011 - 2017. So sánh giữa năm 2017 và năm 2011, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 1,6 lần, số vốn đăng ký tăng 2,5 lần, tỷ trọng vốn doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố cho thấy, trong năm 2017, số doanh nghiệp thành lập mới và số
  2017-12-28T06:56:45Z
 • Kinh tế Việt Nam rất sáng, doanh nghiệp thành lập mới tăng kỷ lục

  Kinh tế Việt Nam rất sáng, doanh nghiệp thành lập mới tăng kỷ lục
  , niềm tin của doanh nghiệp đang trở lại. Số lượng doanh nghiệp được thành lập mới tăng ở mức kỷ lục trong tình trạng kinh doanh không có lãi. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng lên (11 tháng/2017 có 116 ngàn doanh nghiệp thành lập mới), nhưng số doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể cũng chưa giảm như
  2017-12-08T06:43:08Z
 • Mỗi ngày có hàng trăm doanh nghiệp được thành lập mới

  Mỗi ngày có hàng trăm doanh nghiệp được thành lập mới
  (VnMedia) - Trong tháng 10 vừa qua, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.158 doanh nghiệp với thành lập mới là 11.158 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 119.238 tỷ đồng, tăng 29,6% về số doanh Đầu tư, trong 10 tháng đầu năm, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt
  2017-10-27T14:57:14Z
 • Mỗi ngày có gần 400 doanh nghiệp được thành lập mới

  Mỗi ngày có gần 400 doanh nghiệp được thành lập mới
  (VnMedia) - Trong tháng 3/2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 12.027 doanh nghiệp với số khoảng 388 doanh nghiệp được thành lập mới.   Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, trong 3 tháng đầu năm, cả nước có thêm 26.478 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 271.238 tỷ đồng, tăng
  2017-03-28T11:03:42Z
 • Lần đầu tiên cả nước có trên 100 nghìn doanh nghiệp thành lập mới

  Lần đầu tiên cả nước có trên 100 nghìn doanh nghiệp thành lập mới
  nước có 110.100 doanh nghiệp thành lập mới. Đây là con số tăng kỷ lục từ trước đến nay.   Cục Quản thành lập mới là 8.417 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 93.408 tỷ đồng, giảm 15,1% về số doanh nghiệp 110.100 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 891.094 tỷ đồng, tăng 16,2% về số lượng doanh
  2017-01-10T16:11:32Z
 • Môi trường kinh doanh khởi sắc, số doanh nghiệp thành lập mới liên tục đạt kỷ lục

  Môi trường kinh doanh khởi sắc, số doanh nghiệp thành lập mới liên tục đạt kỷ lục
  , 2017, tình hình doanh nghiệp thành lập mới đã liên tiếp đạt kỷ lục về cả số lượng doanh nghiệp và số “Diễn đàn phát triển doanh nghiệp Việt Nam 2018”.   Số doanh nghiệp thành lập mới liên nghiệp thành lập mới đã liên tiếp đạt kỷ lục về cả số lượng doanh nghiệp và số vốn đăng ký.   Cụ thể
  2018-06-19T14:46:03Z
 • Vốn đổ vào thị trường bất động sản 2017 tiếp tục tăng

  Vốn đổ vào thị trường bất động sản 2017 tiếp tục tăng
  lập mới đang tăng mạnh. Trong 5 tháng đầu năm, thị trường xuất hiện 1.859 doanh (VnMedia) - Theo Hiệp hội bất động sản Việt Nam (VNREA), số lượng doanh nghiệp bất động sản thành
  2017-06-24T10:48:54Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.