• Top 11 Miss World Lan Khuê giúp nhan sắc Việt tăng hạng

  T
  (VnMedia) - Việt Nam đã tăng 11 bậc trên bảng xếp hạng nhan sắc thế giới sau thành tích lọt Top 11 Miss World của Hoa khôi Áo dài Lan Khuê.
  2016-02-17T16:43:39Z
 • Nhan sắc Việt tăng hạng "chóng mặt" trên Missosology

  N
  (VnMedia) - Việt Nam và Kenya là hai nước tăng hạng cao nhất trên bảng xếp hạng nhan sắc của chuyên
  2015-11-19T15:24:56Z
 • M

  M
  kinh doanh của Việt Nam đã có sự cải thiện và tăng hạng đáng kể (tăng 9 bậc, từ vị trí 91 lên vị trí 82 trường kinh doanh của Việt Nam đã có sự cải thiện và tăng hạng đáng kể (tăng 9 bậc, từ vị trí 91 lên vị
  2017-04-07T09:59:04Z
 • R

  R
  chiếc xe tăng hạng nhẹ. Phương tiện chiến đấu không người lái này được trang bị 1 súng máy 30mm có thể
  2017-01-17T09:34:02Z
 • 3

  3
  /190) với 5 chỉ số tăng hạng. Đây là mức cải thiện thứ hạng nhiều nhất kể từ năm 2008.   Theo đó, 5 chỉ số tăng hạng gồm: Bảo vệ nhà đầu tư đã tăng hạng nhiều nhất với 31 bậc (từ 118 lên vị trí 87), nhờ ASEAN 6.   Theo đó, bên cạnh 5/10 chỉ số tăng hạng, 5 chỉ số khác của Việt Nam lại giảm bậc. Cụ thể
  2017-01-14T07:25:24Z
 • H

  H
  , 16 trực thăng hạng nặng, 2 tàu đệm không khí, một tiểu đoàn 40 xe tăng hạng nặng Leclerc, 450 binh sỹ
  2016-07-30T10:08:46Z
 • S

  S
  quân, 16 trực thăng hạng nặng, 2 tàu đệm không khí, một tiểu đoàn 40 xe tăng hạng nặng Leclerc, 450
  2016-06-23T16:49:01Z
 • V

  V
  gồm một chiếc xe tăng hạng trung huyền thoại T-34 và một khẩu pháo tự hành SU-100. Những vũ khí theo
  2015-05-09T10:34:41Z
 • M

  M
  thể, Việt Nam tăng hạng trong các mục: tiếp cận điện năng ( tăng 5 bậc ), Bảo vệ nhà đầu tư thiểu số
  2016-10-26T15:21:25Z
 • C

  C
  tăng hạng nặng Leclerc, 450 binh sỹ... Tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral dài 199m, chiều ngang 32m, độ
  2016-10-24T10:17:08Z
 • N

  N
  đệm không khí, một tiểu đoàn 40 xe tăng hạng nặng Leclerc, 450 binh sỹ... Tàu đổ bộ trực thăng lớp
  2016-02-29T18:56:38Z
 • N

  N
  quân, 16 trực thăng hạng nặng, 2 tàu đệm không khí, một tiểu đoàn 40 xe tăng hạng nặng Leclerc, 450
  2015-10-21T18:28:55Z
 • N

  N
  hạng nặng, 2 tàu đệm không khí, một tiểu đoàn 40 xe tăng hạng nặng Leclerc, 450 binh sỹ... Tàu đổ bộ
  2015-10-18T09:43:09Z
 • L

  L
  tiểu đoàn 40 xe tăng hạng nặng Leclerc, 450 binh sỹ... Tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral dài 199m, chiều
  2015-10-13T10:19:24Z
 • P

  P
  tiểu đoàn 40 xe tăng hạng nặng Leclerc, 450 binh sỹ... Tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral dài 199m, chiều
  2015-10-02T15:40:23Z
 • N

  N
  hạng nặng, 2 tàu đệm không khí, một tiểu đoàn 40 xe tăng hạng nặng Leclerc, 450 binh sỹ... Tàu đổ bộ
  2015-09-29T17:00:09Z
 • B

  B
  thăng hạng nặng, 2 tàu đệm không khí, một tiểu đoàn 40 xe tăng hạng nặng Leclerc, 450 binh sỹ... Tàu đổ
  2015-09-24T15:01:19Z
 • C

  C
  sà lan đổ quân, 16 trực thăng hạng nặng, 2 tàu đệm không khí, một tiểu đoàn 40 xe tăng hạng nặng
  2015-08-14T10:26:10Z
 • &

  &
  muốn phát triển dựa trên khung gầm Armata cho 11 loại phương tiện bọc thép, bao gồm các xe tăng hạng
  2015-07-01T15:44:04Z
 • L

  L
  tăng hạng nhẹ, 2.500 xe bọc thép, 3.500 quả pháo kéo, 4.400 pháo tự đẩy, 2.500 máy phóng rocket, 7
  2017-04-08T08:52:37Z