• Bí thư Thành ủy Tây Ninh xin nghỉ hưu trước tuổi

  Bí thư Thành ủy Tây Ninh xin nghỉ hưu trước tuổi
  1960) được nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108 ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh
  2018-08-31T14:39:41Z
 • Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang xin nghỉ hưu trước tuổi

  Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang xin nghỉ hưu trước tuổi
  Chánh đã thực hiện các thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền cho thôi nhiệm vụ và nghỉ hưu trước tuổi đơn gửi cơ quan có thẩm quyền xin nghỉ hưu trước tuổi nhưng chưa được chấp thuận. Tiếp tục, cách đây
  2017-09-24T08:00:07Z
 • Quân nhân nghỉ hưu trước tuổi: Mỗi năm được thêm 3 tháng lương

  Quân nhân nghỉ hưu trước tuổi: Mỗi năm được thêm 3 tháng lương
  (VnMedia) - Quân nhân nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỷ lệ lương hưu và còn được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; Được 5 tháng lương cho 20 năm đầu công tác. Từ dụng thì không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi và ngoài hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, chế
  2017-02-28T06:42:51Z
 • UBND TP. Hà Nội chi gần 1 tỷ đồng cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi

  UBND TP. Hà Nội chi gần 1 tỷ đồng cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi
  sách và kinh phí chi trả cho một số cán bộ được nghỉ hưu trước tuổi. Lãnh đạo không đủ tuổi bổ nhiệm mà nghỉ hưu trước tuổi được hưởng nhiều ưu đãi Theo đó, UBND Thành phố phê duyệt 961 nghỉ hưu trước tuổi do không đủ điều kiện về tuổi tái cử giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ
  2015-11-10T20:09:45Z
 • Thay đổi cách tính lương hưu từ 1/1/2018: Nhiều người xin nghỉ hưu non

  Thay đổi cách tính lương hưu từ 1/1/2018: Nhiều người xin nghỉ hưu non
  nghỉ hưu trước tuổi. Đến thời điểm này vẫn chưa có thông tin chính thức về việc có giãn lộ trình thay
  2017-11-30T09:42:14Z
 • Đà Nẵng họp bất thường bầu Phó Chủ tịch thành phố

  Đà Nẵng họp bất thường bầu Phó Chủ tịch thành phố
  khi ông Võ Duy Khương (Phó Chủ tịch thường trực UBND TP) xin nghỉ hưu trước tuổi. Tuy ông Khương vẫn nghỉ hưu trước tuổi Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Hồ Kỳ Minh (sinh 1/5/1971) làm phó chủ
  2015-12-29T11:34:00Z
 • Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới

  Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới
  Mai Hoan Niê Kdăm, để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ.
  2016-01-25T19:23:14Z
 • Nhân sự mới UBND 2 tỉnh Bình Thuận, Nghệ An

  Nhân sự mới UBND 2 tỉnh Bình Thuận, Nghệ An
  để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ và ông Huỳnh Thanh tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Tiến Phương, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch
  2015-12-25T21:07:13Z
 • Thủ tướng phê chuẩn nhiều nhân sự mới

  Thủ tướng phê chuẩn nhiều nhân sự mới
  : Ông Phan Anh Vũ, để nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của : Ông Vương Văn Thành, để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ; ông Nguyễn
  2015-12-22T21:29:00Z
 • Nhân sự mới UBND tỉnh Ninh Bình

  Nhân sự mới UBND tỉnh Ninh Bình
  Ninh Bình nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với 2 ông: Ngô Văn Nguyên, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015; ông Phạm Đức Vượng, nguyên Giám đốc Sở Tài chính
  2016-03-02T07:08:17Z
 • Thủ tướng phê chuẩn nhân sự TP.HCM, Long An, Ninh Thuận

  Thủ tướng phê chuẩn nhân sự TP.HCM, Long An, Ninh Thuận
  nhiệm vụ mới; bà Nguyễn Thị Hồng để nghỉ hưu theo chế độ; ông Hứa Ngọc Thuận để nghỉ hưu trước tuổi theo Văn Rê, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ - 2016 đối với ông Trịnh Việt Hồng, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26
  2015-12-21T19:31:47Z
 • Nam đủ 35 năm, nữ đủ 30 năm đóng BHXH mới hưởng lương hưu mức tối đa

  Nam đủ 35 năm, nữ đủ 30 năm đóng BHXH mới hưởng lương hưu mức tối đa
  theo quy định thì còn phải giảm từ tỷ lệ % do nghỉ hưu trước tuổi (mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi trừ Đối với người nghỉ hưu trước tuổi quy định, cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu như sau: tính tỷ lệ hưởng trừ do nghỉ hưu trước tuổi quy định (trước độ tuổi nghỉ hưu theo quy định nêu trên); cứ mỗi năm nghỉ
  2017-04-26T06:49:22Z
 • Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An bị cấm xuất cảnh

  Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An bị cấm xuất cảnh
  (nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An - nghỉ hưu trước tuổi vào tháng 2/2017) cho biết việc ông bị lập biên bản lịch Nhật Bản, thời gian từ ngày 9 đến ngày 14/4, kinh phí do cá nhân tự túc (do ông Liêm nghỉ hưu trước tuổi và vẫn đang là tỉnh ủy viên nên vẫn thuộc sự quản lý của tỉnh - PV). Nhưng khi ông làm thủ
  2017-04-09T16:46:07Z
 • Về hưu thời điểm nào lương sẽ cao hơn?

  Về hưu thời điểm nào lương sẽ cao hơn?
  hưu tối đa 75%. Sửa đổi quy định giảm trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi quy định từ 1 % lên 2% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định. Về hưu trước năm 2018 lương hưu sẽ cao hơn Sửa đổi
  2016-12-18T16:35:03Z
 • Thủ tướng bổ nhiệm lại, miễn nhiệm một số nhân sự

  Thủ tướng bổ nhiệm lại, miễn nhiệm một số nhân sự
  nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Xuân Hùng (tên thường gọi Trần Hùng) để nghỉ hưu trước tuổi theo , nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP.
  2015-12-08T18:34:52Z
 • Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng

  Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng
  Triệu, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP. Cao Bằng nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Xuân Hùng (tên thường gọi Trần Hùng) để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2011
  2015-12-07T20:29:31Z
 • Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới

  Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới
  Nội vụ để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015; ông Phạm Đức Vượng, nguyên
  2016-03-02T20:06:25Z
 • Hai Bộ có Thứ trưởng mới

  Hai Bộ có Thứ trưởng mới
  nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với bà Trần Thị Thái để nghỉ hưu trước tuổi; miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND
  2016-01-30T06:56:57Z
 • Tin nhân sự mới của 6 tỉnh

  Tin nhân sự mới của 6 tỉnh
  nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Ngọc Thới để nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định số 26 Nội vụ để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Bên cạnh đó, Thủ tướng nghỉ hưu theo chế độ; ông Bùi Hải Quang, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư để nghỉ hưu trước tuổi
  2016-01-04T20:08:34Z
 • Nhân sự mới tỉnh Bình Định, Đồng Nai

  nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với bà Trần Thị Thu Hà và ông Mai Thanh Thắng, để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị
  2016-01-07T22:24:13Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.